Επίκαιρη ερώτηση κατέθεσε η Ασημίνα Ξηροτύρη σχετικά με τα προβλήματα στην πάταξη της φοροδιαφυγής και ιδιαίτερα της φορολόγησης των διαφόρων λιστών των εμβασμάτων του εξωτερικού

  E-mail

  Η βουλευτής επανέρχεται στο ζήτημα του ελέγχου και της φορολόγησης των εμβασμάτων του εξωτερικού της περιόδου 2009-2012, ζήτημα πλέον τιμής και αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος και προφανώς ηθικής τάξης έναντι των πολιτών που υποφέρουν από την υπερφορολόγηση. Παρά τις κατά καιρούς διαβεβαιώσεις από πλευράς υπουργείου για γρήγορα αποτελέσματα και αφού έχουν λυθεί όλα τα θεσμικά εμπόδια, τα αποτελέσματα των ελέγχων που έχουν ολοκληρωθεί και ανακοινωθεί είναι ελάχιστα. Επισημαίνει δε την ύπαρξη προβλημάτων στον ελεγκτικό μηχανισμό τόσο στη στελέχωση όσο και στη λειτουργία του, ενώ εκφράζει την ανησυχία της για την εξέλιξη της φορολόγησης των διαφόρων λιστών που έχουν πολύ χρήμα εκτός των άλλων πολιτικών παραμέτρων και της αδικίας και πίεσης που ασκείται στους πολίτες, για δηλώσεις που φέρεται να κάνει ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων ότι δεν μπορεί η φορολογική διοίκηση να ασχολείται με τα χρέη του παρελθόντος, αφού πέραν της πενταετίας, στη συντριπτική τους πλειοψηφία δεν είναι εισπράξιμα. Η επίκαιρη ερώτηση θα συζητηθεί στη Βουλή την Παρασκευή 21.03 και το πλήρες κείμενό της έχει ως εξής:

  Περισσότερα...
   

  Η διοικητική μεταρρύθμιση χρειάζεται ένα σχέδιο με σκοπό την εγκαθίδρυση ενός κράτους ισχυρού, δικαίου, επιτελικού με δημόσια διοίκηση ευέλικτη, αποδοτική, αποτελεσματική, επιχειρησιακή, και όχι αποσπασματικές, εμβαλωματικές και συγκυριακές λύσεις

  E-mail

  Τόνισε η βουλευτής της ΔΗΜΑΡ Ασημίνα Ξηροτύρη κατά τη συζήτηση του Σχεδίου Νόμου "Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα". Επεσήμανε δε ότι δεν θα πρέπει να καταργηθούν όργανισμοί, όπως είναι οι Οργανισμοί Ρυθμιστικών Σχεδίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, το Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας και το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού που θα αφήσουν πίσω τους ένα μεγάλο κενό. Αναλυτικότερα, η ομιλία της βουλευτού επί της αρχής και επί των άρθρων:

  Περισσότερα...
   

  Δεν συζητήθηκε σήμερα η επίκαιρη ερώτηση της Ασημίνας Ξηροτύρη λόγω μη προσέλευσης του Υπουργού Οικονομικών ή του αναπληρωτή του σχετικά με το μείζον θέμα της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και τη στήριξη της πραγματικής ανάπτυξης της οικονομίας

  E-mail

  Η βουλευτής με την ερώτησή της θέτει το κρίσιμο θέμα το οποίο είναι άμεσα συνδεδεμένο με τη θωράκιση της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών ώστε να υποστηριχθεί η οικονομική ανάκαμψη και βέβαια να βελτιωθεί η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια των καταθετών. Δηλώνει δε ότι εφόσον οδηγηθούμε σε νέα αύξηση, επιβάλλεται αυτή να γίνει με τρόπο που να προστατεύεται η επένδυση του ελληνικού δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο των τραπεζών, ύψους 25 δις €, χωρίς να αλλάξει το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την εξαγορά των warrants της προηγούμενης ανακεφαλαιοποίησης. Η βουλευτής θα επιμείνει γιατί τα παραπάνω θέματα σε οποιοδήποτε στάδιο διαπραγμάτευσης και αν βρίσκονται πρέπει να είναι γνωστά στα μέλη του ελληνικού κοινοβουλίου. Το πλήρες κείμενο του Δελτίου Τύπου που εξέδωσε έχει ως εξής:

  Περισσότερα...
   

  O αγροτικός τομέας αποτελεί μία μεγάλη ελπίδα για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και για την τόνωση των εξαγωγών, και αυτό είναι το ζητούμενο σήμερα

  E-mail

  Τόνισε η βουλευτής κατά τη συζήτηση της Επίκαιρης Επερώτησης της Δημοκρατικής Αριστεράς για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του αγροτικού τομέα. Επιπλέον, ανέδειξε την ανάγκη μείωσης του κόστους παραγωγής των αγροτικών προϊόντων, της μείωσης του ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια, καθώς και της μείωσης του ενεργειακού κόστους. Όσον αφορά τον τρόπο φορολόγησης των αγροτών, τόνισε ότι ως ΔΗΜΑΡ είχαμε επισημάνει από την πρώτη στιγμή ότι συνιστά αδικία η φορολογική αντιμετώπιση φυσικών προσώπων σαν να είναι νομικά πρόσωπα. Για το πλήρες κείμενο της ομιλίας της βουλευτού:

  Περισσότερα...
   

  Επίκαιρη Ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών σχετικά με την έξοδο της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών από το φαύλο κύκλο και τη στήριξη της παραγωγικής ανάπτυξης της οικονομίας

  E-mail

  κατέθεσε η Ασημίνα Ξηροτύρη και ερωτά τον αρμόδιο Υπουργό: Εφόσον θα χρησιμοποιηθούν κεφάλαια προερχόμενα από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για τη νέα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου των τραπεζών με ποιο ακριβώς τρόπο θα διασφαλιστεί το δημόσιο συμφέρον και τα χρήματα των φορολογουμένων πολιτών; Κι εάν υπάρχει στρατηγικό σχέδιο και στοχευμένες ενέργειες προκειμένου να βελτιωθεί το οικονομικό περιβάλλον και να επιτευχθεί η πραγματική παραγωγική ανάπτυξη της οικονομίας με την οποία συναρτάται, αναπόφευκτα, και η αντιμετώπιση των προβλημάτων των κεφαλαιακών αναγκών των τραπεζών. Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

  Περισσότερα...
   


  Σελίδα 18 από 71