Εισήγηση του Φ. Κουβέλη στην Πανελλαδική Πολιτική Επιτροπή

  E-mail

   

  Η αποχή των πολιτών από τις αυτοδιοικητικές εκλογές ήταν τεράστια. Αποχή που μαρτυρά τη βαθειά κρίση του πολιτικού συστήματος. Συνιστά αποδοκιμασία των πολιτών στους χειρισμούς και τις συμπεριφορές των πολιτικών δυνάμεων και πρωταρχικά στις δυνάμεις του δικομματισμού, οι οποίες -και ιστορικά- κατέγραψαν το μικρότερο εκλογικό ποσοστό. Η αποχή εκφράζει τη διάρρηξη της σχέσης εμπιστοσύνης των πολιτών με τα κόμματα.
  Περισσότερα...
   

  Μήνυμα Ασημίνας Ξηροτύρη για τις αυτοδιοικητικές εκλογές

  E-mail

   

  «Οι  εκλογές στην Αυτοδιοίκηση  θα στείλουν σκληρό μήνυμα στους υπαίτιους της κρίσης και των αντιλαϊκών μέτρων, δεν μπορεί όμως να μετατραπούν σε κομματική δημοσκόπηση και  να μείνουν   απέξω τα μεγάλα προβλήματα της τοπικής κοινωνίας»
  Περισσότερα...
   

  ΠΕΡΙΦ/ΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΕΝΕΡΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ

  E-mail

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗ

  ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ  η συμμετοΧΗ των πολιτών  για να μη μεΙνει μετΕωρο το  βΗμα  της ΑνΑπτυξης   με ΑυτοδιοΙκηση

     ΑπΟ ΑσημΙνα Ξηροτύρη ,  πρ. ΒουλευτΗς και πρ. Νομάρχης   Θεσσαλονίκης /   ΥποψΗφια Περιφερειάρχης για  ΤΗ ΚεντρικΗ Μακεδονία

     Η Ελλάδα ολοκλήρωσε την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα με ένα  αποτυχημένο μοντέλο Ανάπτυξης και Διοίκησης. Εξακολουθεί να παραμένει ένα συγκεντρωτικό  κράτος με βαθιά διαρθρωτικά προβλήματα εδαφικής και κοινωνικής συνοχής, περιβαλλοντικής και δημόσιου συμφέροντος πολιτικής.  Λείπουν οι αποκεντρωμένες δομές και η μεταφορά εξουσιών στους   αυτοδιοικητικούς   θεσμούς,  που  θα  προγραμματίζουν  δημοκρατικά   και  θα υπηρετούν   μία  βιώσιμη, ενιαία και συνθετική   αναπτυξιακή  διαδικασία.  Οι νέοι αυτοδιοικητικοί θεσμοί  που εισάγονται με τον «Καλλικράτη», είναι   μία αρχή σε θετική κατεύθυνση, υπάρχουν όμως πολλά κενά και προβλήματα  και χρειάζεται   ένας  διαρκής αγώνας, ευρύτερες συνεργασίες με  προοδευτικές δυνάμεις  για να  γίνουν σταθερά  τα βήματα για την Αποκέντρωση και   Περιφερειακή  Αυτοδιοίκηση.

  Περισσότερα...
   

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔ/ΣΗΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ

  E-mail

  ‘ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ’  -  ΕΚΛΟΓΕΣ  ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ    

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ   ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ   ΜΕ ΒΑΣΙΚΑ  ΕΡΓΑΛΕΙΑ   ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  ΚΑΙ  ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ  ΚΑΙ ΠΟΡΩΝ

   

   Για την ανανεωτική, δημοκρατική Αριστερά, το θέμα της  Περιφερειακής Πολιτικής και   Ανάπτυξης,  με  βάση τις  αρχές της αειφορίας και της κοινωνικής συνοχής, αποτέλεσε  και θα αποτελεί  όχι μόνο  ζήτημα θεμελιώδους σημασίας, αλλά και   μία από τις βασικές συνιστώσες της πολιτικής και  της δράσης της με επίκεντρο τον άνθρωπο,  που  βελτιώνει τη ζωή των εργαζόμενων,  μειώνει τις ανισότητες, διευρύνει τη Δημοκρατία επιδρώντας ουσιαστικά στη σχέση και συμμετοχή των πολιτών με το Δημόσιο και την Αυτοδιοίκηση και θεμελιώνει  τη μακροχρόνια βάση της Ανάπτυξης.
  Περισσότερα...
   

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  E-mail

  Η  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  ΘΕΣΗ –  ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  –  ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

   Η  Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με του επτά νομούς της συνδυάζει κεντρικά και συνοριακά χαρακτηριστικά, αφού κατέχει   κεντρική θέση   στη Βόρεια Ελλάδα και συνορεύει  βόρεια με δύο Βαλκανικές χώρες, τη Βουλγαρία και τη  FUROM.

  Τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από τη γεωγραφική θέση της Περιφέρειας συνδέονται  με την  κομβική θέση που κατέχει ως προς τους άξονες των δικτύων υποδομών εθνικής κυρίως, αλλά και ευρωπαϊκής και διεθνούς σημασίας, όπως είναι οι οδικοί άξονες Εγνατία Οδός και ΠΑΘΕ, το σιδηροδρομικό δίκτυο, το λιμάνι και το Αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, σε συνδυασμό  με την παρουσία και   τις δραστηριότητες του Πολεοδομικού Συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης.

  Επί πλέον ότι είναι πάνω από δύο δεκαετίες  μία Περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα εξωτερικά της σύνορα και έχει  αποκτήσει  έτσι ένα εν δυνάμει ρόλο στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της ΝΑ Ευρώπης, ιδιαίτερα μετά τις αναδιαρθρώσεις των οικονομιών και των υποδομών των γειτονικών χωρών,   την εδραίωση σχημάτων σταθερής συνεργασίας μεταξύ των χωρών της Βαλκανικής, καθώς  και τη διαμόρφωση σχέσεων ή προοπτικής ένταξης αυτών  στην ΕΕ. Ηβελτίωση και ανάπτυξη  των υποδομών των μεταφορών, των ενεργειακών και τεχνικών δικτύων   στα πλαίσια των παραπάνω αναγκών και της πολιτικής που ασκείται  για τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα, θα αποτελέσει βασικό παράγοντα για την αποκατάσταση της συνέχειας και της συνοχής του ευρύτερου χώρου των Βαλκανίων  και της ΝΑ Ευρώπης και θα αναδείξει το ρόλο της Κεντρικής Μακεδονίας.

   Επίπεδο Ανάπτυξης – Παραγωγικό Σύστημα 

  Η Περιφέρεια έχει πλούσιους φυσικούς, εδαφικούς και υδάτινους πόρους, όπως και πλούσιο υπέδαφος. Οι πλούσιοι φυσικοί πόροι σε συνδυασμό με το υψηλής ποικιλότητας, πλούσιο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον αποτελούν σημαντικές προϋποθέσεις Ανάπτυξης,  που όμως αξιοποιούνται εν μέρει και άναρχα, χωρίς βιώσιμο σχεδιασμό για την αναδιάρθρωση και αειφορική αξιοποίηση των πόρων, χωρίς σύγχρονες υποδομές και μέσα.

  Τα οξυμένα περιβαλλοντικά προβλήματα από τις παραγωγικές δραστηριότητες, τη δόμηση  και  διαχείριση του χώρου στα αστικά κέντρα, αλλά και στην ύπαιθρο, σε συνδυασμό με την πλήρη αδυναμία υλοποίησης  και εφαρμογής ενός μεσοπρόθεσμου προγράμματος έργων και μέτρων για τη βελτίωση της κατάστασης και τη διάσωση βασικών οικοσυστημάτων αποτελούν  ένα από τα πιο αδύνατα σημεία της Περιφέρειας.

  Περισσότερα...
   


  Σελίδα 68 από 71