Ομιλία επί του Σχεδίου Νόμου "Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων-Εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις"

Πέμπτη, 31 Ιανουάριος 2013 21:09 Ομιλίες
Εκτύπωση

Καταρχήν θα αναφερθώ στην ενσωμάτωση της Οδηγίας που συζητούμε, στον κύριο κορμό του σχεδίου νόμου, για να τονίσω ότι η ενσωμάτωση της Οδηγίας 2010 που γίνεται μετά από 2 χρόνια αφορά τη βελτίωση της νομοθεσίας για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων, τον σχεδιασμό, τις μελέτες, τους ελέγχους, τις επιθεωρήσεις που συναρτώνται με αυτό το μεγάλο θέμα.

Να τονίσω, επίσης, ότι η Οδηγία αυτή είναι συνέχεια μιας παλαιότερης Οδηγίας το 2002, η οποία ενσωματώθηκε στη χώρα μας το 2008. Έχουμε δηλαδή μια τεράστια καθυστέρηση σε αυτά τα θέματα, τα οποία από την άλλη πλευρά είναι πάρα πολύ σημαντικά, όταν -όπως έχει καταγραφεί και δεν αμφισβητείται και το γνωρίζουμε όλοι- το 40% της ενέργειας που καταναλώνεται στη χώρα μας καταναλώνεται στα κτίρια.

Και όταν από την άλλη πλευρά, κύριε Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα μας έχει τεράστια συγκριτικά πλεονεκτήματα, ούτως ώστε με τη σωστή κατασκευή, τη σωστή χωροθέτηση, τον προσανατολισμό και τα υλικά των κτιρίων να μειώσει την κατανάλωση της ενέργειας σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και έτσι να συμβάλει και στην ανακούφιση στο περιβάλλον, αλλά και στην ελληνική οικονομία.

Τα θέματα που θα επεξεργάζεται η Οδηγία αφορούν κατά κύριο λόγο –πρέπει εδώ να προσδιοριστεί επακριβώς- το νέο ΚΕΝΑΚ. Και πρέπει εδώ να προσδιοριστεί επακριβώς ότι μιλάμε για ένα νέο ΚΕΝΑΚ, για έναν νέο κανονισμό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου. Γιατί πλέον ο παλιός έχει να ενσωματώσει πάρα πολλές απαιτήσεις που αφορούν την μεθοδολογία του υπολογισμού, τις ελάχιστες απαιτήσεις για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, τον τύπο και το περιεχόμενο της αναγκαίας μελέτης, τα θέματα της διενέργειας, της συχνότητας, του τρόπου των επιθεωρήσεων και των ελέγχων κ.ο.κ.

Επομένως, πρέπει να γίνει σαφέστατο ότι μιλάμε για έναν καινούργιο ΚΕΝΑΚ, ο οποίος πρέπει να ενσωματώσει -να μην έχουμε καμία καθυστέρηση-, να βελτιώσει και να αναβαθμίσει την ελληνική νομοθεσία πάνω στα θέματα της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων.

Από την άλλη πλευρά, κύριε Πρόεδρε, είναι πολύ σημαντικές οι υποχρεώσεις που έχουμε μπροστά μας, μέσω της υιοθέτησης αυτών. Και δεν είναι υποχρεώσεις γενικά και αόριστα απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι υποχρεώσεις απέναντι στη χώρα μας, στο περιβάλλον και στην ελληνική οικονομία, όπως είπα.

Τα κτίρια μας θα πρέπει να τείνουν να έχουν μηδενική κατανάλωση ενέργειας μέχρι το 2021, τα δημόσια κτήρια μέχρι το 2019. Το μεγάλο θέμα που συναρτάται με αυτήν εδώ την προσπάθεια είναι ότι όλα αυτά πρέπει να γίνουν σε συνδυασμό με την αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Γιατί, όπως είπα πριν, το 40% της ενέργειας καταναλώνεται στα κτήρια και από την άλλη πλευρά, η χώρα μας έχει απεριόριστες δυνατότητες στα θέματα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και βέβαια, σημαντικές υποχρεώσεις απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακος με τη γνωστή δέσμευση «20%-20%-20%».

Αυτό το νομοσχέδιο μπορεί να φαίνεται ότι είναι ένα απλό νομοσχέδιο και μία ενσωμάτωση της Οδηγίας, αλλά είναι μία πραγματικά σημαντική, συμπληρωματική, αλλά ουσιαστική πλέον ρύθμιση στη χώρα μας και για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων, η οποία, όπως σας είπα, λόγω των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και του κλίματος της χώρας μας, μπορεί να γίνει και να επιτευχθεί στο μεγαλύτερο βαθμό. Από την άλλη πλευρά, μπορεί να συνδυαστεί αυτή με την προσπάθεια που πρέπει να κάνουμε όλοι για να προχωρήσει η αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Αυτό το σχέδιο νόμου αφορά τους πολίτες; Βεβαίως αφορά τους πολίτες, σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Οι πολίτες δεν έχουν μόνο οφέλη από τα σχέδια νόμου, έχουν και υποχρεώσεις, ούτως ώστε το σύνολο να επωφελείται από την τήρηση αυτών των υποχρεώσεων. Έχουν λοιπόν υποχρεώσεις για τα κτήρια, για τα νέα κτίρια, έχουν υποχρεώσεις και για τα υφιστάμενα κτίρια όταν κάνουν τις ουσιαστικές ανακαινίσεις και επισκευές κ.ο.κ.  

Παράλληλα, υπάρχουν και πάρα πολλά προγράμματα και πάρα πολλές επιδοτήσεις σε αυτήν εδώ την προσπάθεια (π.χ. το «Εξοικονομώ κατ’ οίκον») που χρειάζεται για να μπορέσουμε πραγματικά να δημιουργήσουμε μία ουσιαστική εξέλιξη στα θέματα της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων και γενικότερα, στα θέματα της αξιοποίησης όλων αυτών των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, σε συνδυασμό με τις διατάξεις αυτής της Οδηγίας.

Να προχωρήσω τώρα στα θέματα των τροπολογιών. Η τροπολογία για το θέμα της νέας θέσης για την ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων της περιφέρειας Αττικής είναι σε θετική κατεύθυνση. Από την άλλη πλευρά, βεβαίως μας δίνει την ευκαιρία να συζητήσουμε για τα θέματα της ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων -όπως κάναμε και πριν- για το πώς θα αξιοποιήσουμε τα θέματα της ενέργειας των Ανανεώσιμων Πηγών κ.λπ.

Εδώ είναι ένα άλλο τεράστιο θέμα: Το πώς τελικά στη χώρα μας θα πετύχουμε, θα προσεγγίσουμε αυτήν την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων, μία ολοκληρωμένη διαχείριση που ξεκινάει από την πηγή μέχρι την υγειονομική ταφή, τους σταθμούς μεταφόρτωσης κ.ο.κ.

Χρειάζεται λοιπόν και προσοχή, παρόλο που γίνεται αποδεκτή απ’ ότι φαίνεται αυτή η νέα θέση. Βεβαίως χρειάζεται προσοχή, χρειάζεται προσπάθεια, γιατί δεν έχουμε παραδείγματα ολοκληρωμένης διαχείρισης ακόμα στη χώρας μας. Η ανακύκλωση δεν έχει προχωρήσει όπως έπρεπε, οι σταθμοί μεταφόρτωσης κι αυτοί έχουν προβλήματα και δεν έχουν γίνει στον αριθμό, στο βαθμό και στις θέσεις που πρέπει και τελικά υπάρχουν προβλήματα και στη διαχείριση των απορριμάτων μετά τον ενταφιασμό. Άρα, είναι συνεχής η προσπάθεια και συνεχείς οι έλεγχοι που πρέπει να γίνονται.

Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, με την τροπολογία που έχει κατατεθεί σχεδόν απ’ όλες τις πτέρυγες για το σημαντικό πρόβλημα που δημιουργείται με την κατάσταση των εργαζομένων του ΙΓΜΕ. Ένα μεγάλο μέρος, πλέον των εκατόν τριάντα υπαλλήλων, επιστήμονες και τεχνικό προσωπικό ιδιαίτερα απαραίτητο στο ΙΓΜΕ, αυτή τη στιγμή πράγματι θα αποχωρήσει από το ΙΓΜΕ, μέσω της διαδικασίας της εφεδρείας. Το ΙΓΜΕ σε σχέση με τις υποχρεώσεις που έχει, τα ερευνητικά του προγράμματα και την υλοποίησή τους θα βρεθεί σε πάρα πολύ δύσκολη θέση.

Νομίζω ότι έχει γίνει μία συζήτηση και μία σημαντική προσέγγιση για κάποια πρόσθετα στοιχεία τα οποία χρειάζονται, όσον αφορά μία επιπλέον δαπάνη ή ένα γενικότερο σχεδιασμό στα θέματα προσωπικού. Μην την αφήσουμε, κύριε Υπουργέ, αυτήν την τροπολογία. Να την κρατήσουμε, να συνεχιστεί η διαβούλευση, ούτως ώστε να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε όχι το αίτημα μόνο των εργαζομένων, αλλά το αίτημα που έχουμε όλοι:

Αυτό το ΙΓΜΕ, το οποίο είναι από το 1950, έχει παράξει το μεγαλύτερο έργο πάνω στην καταγραφή και την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας. Στη σημερινή εποχή που θέλουμε να κάνουμε ουσιαστική αυτήν την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας, που έχουμε ανοιχτούς διαγωνισμούς για τους υδρογονάνθρακές κ.λπ., δεν πρέπει σε καμμία περίπτωση να πάμε πίσω αυτό το Ινστιτούτο και να του στερήσουμε δυνατότητες ερευνητικών προγραμμάτων, δυνατότητες λειτουργίας. Είναι ένα συνολικό πρόγραμμα. Πρέπει να δούμε όλες τις πλευρές του, το πρόβλημα και να το τακτοποιήσουμε. Με την ευκαιρία αυτής της τροπολογίας που κατατίθεται απ’ όλα τα κόμματα, να δούμε αυτό το σημαντικό πρόβλημα και να το ρυθμίσουμε.

Ευχαριστώ.