Home Άλλοι Τομείς Ομιλία επί του Σχεδίου Νόμου "Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις"

Ομιλία επί του Σχεδίου Νόμου "Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις"

E-mail Εκτύπωση PDF

Το Κτηματολόγιο, λοιπόν, είναι ένα κατεξοχήν αναπτυξιακό εργαλείο για την καταγραφή και διασφάλιση της δημόσιας περιουσίας, την καταγραφή και οριοθέτηση της ιδιωτικής περιουσίας και κυρίως όλα αυτά μέσα σε ένα πλαίσιο σωστού χωροταξικού σχεδιασμού. Αυτά είναι τα κατεξοχήν εργαλεία, τα οποία θα μας οδηγήσουν σε μία ουσιαστική ανάπτυξη της χώρας μας και ουσιαστική αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. 

Η οργανωμένη θεσμοθέτηση του Εθνικού Κτηματολογίου άρχισε το 1986 με την ίδρυση του ΟΚΧΕ που ήταν και ο Οργανισμός Κτηματολογίου της Ελλάδος. Ακολούθησε το 1995 η σύσταση του «Κτηματολογίου ΑΕ» και άλλες ρυθμίσεις, προκειμένου να επιταχυνθεί και να διευκολυνθεί η διαδικασία σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου.

Παρόλο, όμως, που πέρασαν περίπου είκοσι πέντε με τριάντα χρόνια και από την πρώτη θεσμοθέτηση, τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως θα θέλαμε. Βρισκόμαστε ακόμη στην κατάσταση να είμαστε από τις τελευταίες χώρες -στην Ευρώπη ούτως ή άλλως, αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο- που δεν έχουμε ακόμη ένα ολοκληρωμένο Κτηματολόγιο, δεν έχουμε ένα ολοκληρωμένο Δασολόγιο. Βέβαια, ο χωροταξικός μας σχεδιασμός ήταν πρόσφατος και χρειάζεται και αυτός αναθεωρήσεις, προκειμένου να μπορέσουν αυτά τα αναπτυξιακά εργαλεία να λειτουργήσουν σωστά και να αποδώσουν.

Πρέπει, όμως, να πω σε σχέση με την προηγούμενη συζήτηση που κάναμε, ότι μέσα σ’ αυτό το άναρχο περιβάλλον έχουμε καταφέρει και ορισμένα βασικά πράγματα και πρέπει να τα διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού και κυρίως στο Σύνταγμά μας το άρθρο 24, που προστατεύει τις δασικές εκτάσεις και τις επιταγές του Συντάγματος για την ανάγκη χωροταξικού σχεδιασμού, για την ανάγκη Δασολογίου στη χώρα. Κάνουμε πολλούς αγώνες και να μην αλλοιωθεί το άρθρο 24 και να μπορέσει το δημόσιο να κρατήσει το τεκμήριό του όσον αφορά τις εκτάσεις αυτές.

Αυτά, λοιπόν, καταγράφονται ως αγώνες και ως συνεχής προσπάθεια απ’ όλα τα κόμματα. Απλώς, η πολιτεία μέσα απ’ αυτές τις ρυθμίσεις δεν μπόρεσε ακόμα και αυτές τις επιταγές του Συντάγματος να τις κάνει ουσιαστικά εργαλεία για να λειτουργήσει από εδώ και πέρα πιο σωστά η χώρα.

Είναι, λοιπόν, πολλές απ’ αυτές τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου θετικές, γι’ αυτό και εμείς το υπερψηφίζουμε επί της αρχής, αλλά, όπως τόνισα, χρειάζεται εγρήγορση και συστηματική προσπάθεια, προκειμένου και να καλυφθούν οι παθογένειες του παρελθόντος και να έχουμε επιτέλους αυτά τα αναπτυξιακά εργαλεία και από την άλλη πλευρά, να μην αλλοιώσουμε αυτά τα οποία επιτάσσει το Σύνταγμά μας και αυτά τα οποία έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα.

Έγινε μία μεγάλη συζήτηση αν πράγματι ο Οργανισμός που μέχρι τώρα είχε την κύρια ευθύνη για το Κτηματολόγιο, ο ΟΚΧΕ, θα πρέπει να συγχωνευθεί και να υπερισχύσει ο ανώνυμος χαρακτήρας της νέας εταιρείας που γίνεται από τη συγχώνευση της «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» και του ΟΚΧΕ και να επικρατήσει ως ανώνυμη εταιρεία. Είναι πολλές και σοβαρές οι αιτιάσεις, μήπως η ανώνυμη εταιρεία πραγματικά δεν λειτουργήσει με κύριο γνώμονα -και σωστά έγινε αυτή η προσθήκη- το δημόσιο συμφέρον και ότι το σχήμα του Οργανισμού διασφάλιζε πολύ περισσότερο αυτή την απαίτηση που έχουμε όλοι, ότι η οργάνωση, η λειτουργία και η σύνταξη του Εθνικού Κτηματολογίου κατά κύριο λόγο πρέπει να υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον.

Νομίζω ότι με κάποιες διατάξεις ενισχύεται εδώ ο ρόλος σε σχέση με το παρελθόν του ΥΠΕΚΑ, αλλά και με συμπληρωματικές, κύριε Υπουργέ, πρέπει να ενισχύσετε περισσότερο το ρόλο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής σε αυτά τα θέματα, ακριβώς για να μην έχουμε μία κυριαρχία μιας ανώνυμης εταιρείας πάνω σε αυτά τα θέματα της συντάξεως του Κτηματολογίου. Νομίζω ότι έχετε περιθώριο και από την άλλη πλευρά, είναι τόσα τα προεδρικά διατάγματα που πρέπει να εκδοθούν και τόσες οι υπουργικές αποφάσεις -και κοινές, αλλά και αποφάσεις του ΥΠΕΚΑ- που πραγματικά μπορεί, εφόσον εκδοθούν γρήγορα και να λειτουργήσει το Κτηματολόγιο σωστά και το Υπουργείο, το κατ’ εξοχήν υπεύθυνο, να βάλει αυτό το σφραγίδα του πάνω στην όλη διαδικασία σύνταξης και λειτουργίας του Κτηματολογίου.

Θα ήθελα να αναφερθώ στο ότι προσπαθείτε μέσα από το άρθρο 5 να συντμήσετε τις διαδικασίες ανάθεσης μελετών. Ξέρετε ότι, όταν παρεκκλίνει κανείς, όπως είχε παρεκκλίνει και στο παρελθόν το «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» από τη νομοθεσία του κράτους, το ν. 3316 για τη σύνταξη των μελετών και όταν αλλοιώνει τα τρία στάδια και κυρίως, το ενδιάμεσο στάδιο, που είναι και το βασικότερο, της αξιολόγησης με βάση προσφορότερη για το δημόσιο προσφορά, που αυτό έχει μέσα και την οικονομική προσφορά, αλλά και την πλήρη αξιολόγηση του σχήματος το οποίο συμμετέχει, το δημόσιο βεβαίως έχει αδυναμίες, καθυστερεί, υπάρχουν ενστάσεις, υπάρχουν επιφυλάξεις για τις Επιτροπές, αν είναι αντικειμενικές, αν επιτελούν το έργο τους. Όμως, μην οδηγούμαστε στις λύσεις του στιλ «πονάει το κεφάλι, ας το κόψουμε».

Πρέπει να εξορθολογήσουμε και να εξυγιάνουμε το δημόσιο τομέα και όχι να καταργήσουμε άλλα στάδια αξιολόγησης που είναι απαραίτητα και τα έχει ανάγκη το επιστημονικό δυναμικό της χώρας, για να μπορέσει να σταθεί στα πόδια του. Δεν θα μπορέσει να σταθεί στα πόδια του με μόνο κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά. Ο αγώνας που γίνεται αυτή τη στιγμή και η κρίση που υπάρχει στη χώρα μας, έχει οδηγήσει πράγματι σε μια υποχώρηση των δημόσιων επενδύσεων, άρα και των μελετών.

Επομένως, αν πάμε στη διαδικασία αυτή της χαμηλότερης προσφοράς, φεύγουμε από το ποιοτικό κριτήριο, το οποίο πρέπει να υπάρχει για τις μελέτες της χώρας και οδηγούμαστε έτσι σε μια άλλη κατάσταση. Εμείς θέλουμε να συντμήσετε τις προθεσμίες μέσα από την καλή λειτουργία του Κτηματολογίου και την ανάθεση των μελετών, αλλά όχι μέσα από την κατάργηση αυτής εδώ της διαδικασίας.

Τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω ότι όσον αφορά στο άρθρο 7 –υπάρχουν βέβαια πάρα πολύ σημαντικές διατάξεις και οι περισσότερες από αυτές είναι θετικές για τη σύνταξη των δασικών χαρτών- είναι πάρα πολύ σημαντική η παρέμβαση της αποκεντρωμένης περιφέρειας και όσον αφορά τη συγκρότηση των επιτροπών εξέτασης των ενστάσεων, για τις οποίες πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και με τη συγκρότηση και με τη λειτουργία τους και ως προς τα θέματα της ολοκλήρωσης του δασικού χάρτη.

Υπάρχει, βέβαια, η άρση για τις εντός σχεδίου περιοχές του τεκμηρίου κυριότητας του δημοσίου, εφόσον αυτές είναι οικιστικές περιοχές και ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες ένταξής τους στο σχέδιο πόλεως. Καλό είναι να μην ανοίξουμε άλλο αυτή τη διαδικασία.

Σε αυτό το πνεύμα θα ήθελα να εκφράσω την αντίθεσή μου ως προς την παράγραφο 2β, ότι εκτάσεις που έχουν απολέσει το δασικό τους χαρακτήρα πριν την 11-6-1975 λόγω επεμβάσεων που έλαβαν χώρα κλπ, δεν χαρακτηρίζονται ως δάση ή δασικές εκτάσεις. Σε αυτό διαφωνούμε, γιατί ανοίγουμε άλλους ασκούς του Αιόλου, με παλαιότερες βασιλικές αποφάσεις ή χουντικά προεδρικά διατάγματα, να μην πάμε τώρα να τα νομιμοποιήσουμε.