Τοποθέτηση στο ΣΝ Κύρωση της ΠΝΠ "Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών του κοινωφελούς, μη κερδοσκοπικού Ιδρύματος ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ"

Πέμπτη, 24 Ιανουάριος 2013 18:32 Ομιλίες
Εκτύπωση

Κύριε Υπουργέ, κύριοι συνάδελφοι, συζητάμε σήμερα μία Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία, βεβαίως, θα μπορούσε να πει κανείς ότι εκπληροί το σκοπό της. Όντως, με το πρώτο θέμα υπήρχε –και βέβαια, συνεχίζεται να υπάρχει- ένα ουσιαστικό πρόβλημα στο κοινωφελές Ίδρυμα «Ερρίκος Ντυνάν».

Προκειμένου, λοιπόν, να τακτοποιήσουμε αυτά τα επείγοντα θέματα του «Ερρίκος Ντυνάν», ήταν αναγκαία η ασφαλιστική ενημερότητα μέχρι 31.12.2012, χωρίς παρακράτηση και κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, όπως είναι απαραίτητο και κατά το χρονικό διάστημα από 1.7.2012 έως το τέλος του 2013 να αναστέλλονται οι πάσης φύσεως πράξεις διοικητικής και αναγκαστικής εκτέλεσης κατά τον Κώδικα Πολιτικής Οικονομίας.

Κύριε Υπουργέ, όπως και πολλοί συνάδελφοι τοποθετήθηκαν σήμερα στην Αίθουσα, υπάρχει η συμπαράστασή μας για την καταβολή των δεδουλευμένων των εργαζομένων στο «Ερρίκος Ντυνάν», για τη διατήρηση της απασχόλησής του και τη λειτουργία του. Όμως, πρέπει ταυτόχρονα να τονίσουμε την αναγκαιότητα για ένα πλήρη διαχειριστικό έλεγχο, όπως και για την ανάγκη μιας ολοκληρωμένης -μετά από όλα αυτά που προηγήθηκαν εδώ- πρότασης, ώστε να συνεχιστεί η λειτουργία του «Ερρίκος Ντυνάν» και κυρίως ο κοινωφελής χαρακτήρας του Ιδρύματος.

Ακούστηκαν πολλά για τις μεγάλες υποχρεώσεις -250 εκατομμύρια και πλέον- του «Ερρίκος Ντυνάν» και για τις πολύ μεγάλες ευθύνες που έχει η διοίκησή του για όλη αυτήν την κακοδιαχείριση. Μάλιστα, έχει επισημανθεί και η πρόταση ότι πρέπει να υπάρξει και ανάλογη εξεταστική επιτροπή.

Κατά την άποψή μου, η συγκεκριμένη Πρόταση Νομοθετικού Περιεχομένου που έρχεται προς κύρωση δεν αρκεί για το θέμα αυτό. Θα πρέπει, πράγματι, να αποτελέσει το έναυσμα για να εξεταστεί στη Βουλή με έναν ολοκληρωμένο τρόπο η υπόθεση «Ερρίκος Ντυνάν» και το θέμα της διαχείρισής του, αλλά κυρίως το θέμα της λειτουργίας του.

Η πρόταση να ενταχθεί το «Ερρίκος Ντυνάν» στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, όπως κατατίθεται από το ΣΥΡΙΖΑ, ενδεχομένως να μην είναι ρεαλιστική. Είναι ίσως σημαντικό να προχωρήσουμε στην εξυγίανση, να συνεχίσει τη λειτουργία του υπό την εποπτεία του ΕΣΥ και να μη χάσει τον κοινωφελή του χαρακτήρα.

Όπως καταλαβαίνετε, κύριε Υπουργέ, περισσότερο πήρα το λόγο για το Νοσοκομείο «Παναγία». Συνήθως δεν συνηθίζω κάθε φορά να παίρνω το λόγο για θέματα εντοπιότητας, αλλά αυτό το Νοσοκομείο το έχω ζήσει πάρα πολλά χρόνια. Έχω ζήσει και τους γιατρούς και τους εργαζόμενους και τους πολίτες και ξέρω τις ανάγκες που αυτό το Νοσοκομείο, το 2ο Νοσοκομείο του ΙΚΑ -για την ακρίβεια- εκπληροί εκεί. Προσπαθεί μέσα σε μεγάλες αντιξοότητες να εκπληρώσει αυτόν το σημαντικό ρόλο με προσωπικό που συνεχώς μειώνεται, με έλλειψη εξοπλισμού.

Υπάρχει και ο φόβος που δημιουργείται σε όλους μας, κύριε Υπουργέ, ότι αν φθάσουμε αυτή η Μονάδα να αυτοκαταργηθεί ή να μην παρέχει την ασφάλεια της υγείας, τι να το κάνουμε το να τη διατηρούμε ή τι να τις κάνουμε τις τροπολογίες.

Επομένως, εδώ έχουμε πράγματι μια μεταβατική διάταξη-λύση μέχρι να γίνει η πτέρυγα στο νοσοκομείο «Άγιος Παύλος», ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει σ’ αυτό το διάστημα. Δεν είναι για να πληρώνεται η EUROMEDICA ή κάποιοι άλλοι. Υπάρχουν πολλές ανάγκες και σ’ αυτό το μεταβατικό διάστημα. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε όλα τα μέσα που θα πρέπει να έχει αυτό το νοσοκομείο, ώστε να επιτελέσει το έργο του σ’ αυτό το διάστημα των δυο ετών.

Συμφωνώ με την τροπολογία. Όμως έχω, κύριε Υπουργέ, να σας τονίσω κάποιο θέμα. Πριν από ενάμιση μήνα, στις 14 Νοεμβρίου, έκανα μια αντίστοιχη ερώτηση όσον αφορά αυτή τη μεταβατική περίοδο, ώστε να μην πάει άρον-άρον το νοσοκομείο στον «Άγιο Παύλο», τη στιγμή που στον «Άγιο Παύλο» δεν επαρκούν οι εγκαταστάσεις. Παράλληλα έθετα το θέμα του τι γίνεται με την κατασκευή αυτής της πτέρυγας.

Η απάντηση που πήρα σ’ αυτή την ερώτηση από το Υπουργείο Υποδομών είναι η εξής: «Σας ενημερώνουμε ότι, βάσει των εγκεκριμένων από την Επιτροπή Παρακολούθησης Κριτηρίων Αξιολόγησης, για να αξιολογηθεί θετικά ένα έργο, δηλαδή η κατασκευή της πτέρυγας, υποδομών υγείας, απαιτείται η ύπαρξη μελέτης εφαρμογής». Τίποτε άλλο. Άρα, το έργο δεν είχε αξιολογηθεί. Θα μπει στο ΕΣΠΑ; Η τροποποίηση του ΕΣΠΑ έχει γίνει.

Ήταν πολύ σαφής η ερώτηση. Δεν υπάρχει μελέτη εφαρμογής. Ξέρετε για πόσα έργα δεν υπάρχουν μελέτες εφαρμογής; Σε πάρα πολλά έργα και πάρα πολλά απ’ αυτά τα έργα θα μείνουν έτσι και δεν θα προλάβουν την τελευταία περίοδο του ΕΣΠΑ.

Κύριε Υπουργέ, πρέπει να το δούμε αυτό το θέμα. Θα γίνει η πτέρυγα; Θα γίνει μέσα από τη χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ; Θα τελειώσει σύντομα η μελέτη εφαρμογής, ούτως ώστε να ενταχθεί το έργο και να είναι εξασφαλισμένη η χρηματοδότησή του και η πορεία του; Αυτό, λοιπόν, είναι ένα ανοικτό θέμα.

Συμφωνούμε, λοιπόν, με τη μεταβατική περίοδο που δίνεται. Πρέπει σ’ αυτά τα δυο χρόνια να εξασφαλίζονται όλα τα μέσα, ούτως ώστε με ασφάλεια να παρέχονται οι υπηρεσίες υγείας. Το προσωπικό είναι άριστο, παρ’ όλο που είναι λίγο. Καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια. Πρέπει επίσης να δρομολογήσουμε με σωστό τρόπο και με ορατό αποτέλεσμα την κατασκευή αυτής της νέας πτέρυγας στο Νοσοκομείο «Άγιος Παύλος».

Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.