Home Άρθρα - Συνεντεύξεις ʼρθρο με θέμα: "Οι αγρότες διεκδικούν την προοπτική της ελληνικής γεωργίας και το μέλλον τους"

ʼρθρο με θέμα: "Οι αγρότες διεκδικούν την προοπτική της ελληνικής γεωργίας και το μέλλον τους"

E-mail
Η οικονομική και κοινωνική θέση του αγροτικού κόσμου της χώρας μας χειροτερεύουν. Το εισόδημα της ελληνικής αγροτικής οικογένειας εξακολουθεί να μειώνεται, ενώ βρίσκεται κάτω από το 50% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Η απασχόληση στον πρωτογενή τομέα μειώνεται με ετήσιο ρυθμό 3%, όπως επίσης και οι σχετικές επενδύσεις, με συνέπεια την ερήμωση της υπαίθρου και την αύξηση της ανεργίας. Το εμπορικό γεωργικό ισοζύγιο εμφανίζει έλλειμμα, με μείζον το διαρθρωτικό πρόβλημα της σχέσης φυτικής και ζωικής παραγωγής. Οι υποδομές δεν είναι επαρκείς για να συμβάλλουν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών προϊόντων. Δεν υπάρχει εθνική πολιτική για τους υδατικούς πόρους της χώρας, και η κακή διαχείρισή τους έχει οδηγήσει σε σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα (όπως η εξαφάνιση της λίμνης Κορώνειας) και παρά ταύτα δεν έχει συσταθεί ακόμη ο Ενιαίος Φορέας Διαχείρισης Υδάτων. Δεν προωθείται με συνέπεια μια ολοκληρωμένη διαχείριση, και δεν ενισχύεται η βιολογική γεωργία, παραμένοντας στο χαμηλότατο ποσοστό του 0,70%, παρά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας. Παρά τα είκοσι χρόνια κοινής αγροτικής πολιτικής και τη διαχείριση δύο Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης, δεν έγιναν οι απαραίτητες αλλαγές και διαρθρώσεις που θα επέτρεπαν στον αγροτικό τομέα να αναπτυχθεί και να εξασφαλισθεί έτσι η ευημερία των κατοίκων της υπαίθρου. Επίσης, η διαπραγματευτική τακτική της κυβέρνησης στην Ε.Ε. και οι ρυθμίσεις που δέχθηκε σε βασικά προϊόντα, με κυρίαρχο το βαμβάκι, επιδεινώνουν περαιτέρω την κατάσταση. Με όλα αυτά τα διαρθρωτικά προβλήματα, η ελληνική γεωργία καλείται να αντιμετωπίσει ένα δύσκολο διεθνές περιβάλλον, πιο ανταγωνιστικό, όταν η Ε.Ε. συναινεί στη μείωση της στήριξης της γεωργίας, πιεζόμενη από διεθνείς συμβάσεις στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) , τη στιγμή που οι ΗΠΑ τις παραβιάζουν κατάφορα, αυξάνοντας τις αγροτικές ενισχύσεις μέχρι και 70%. Είναι βαθιά πεποίθησή μας ότι η ευρωπαϊκή γεωργία δεν μπορεί να έχει μέλλον χωρίς στήριξη, και πολύ περισσότερο η ελληνική γεωργία. Οι αγρότες μας δεν ευημερούν, όπως θέλει να μας πείσει ο κ. πρωθυπουργός, αλλά αγωνιούν για το μέλλον τους. Και ούτε βέβαια μπορούν «να τα βγάλουν πέρα μόνοι τους». Έχουν ανάγκη από στήριξη μέσα από μια οργανωμένη εθνική αγροτική πολιτική. Η πρόσφατη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενδιάμεση αναθεώρηση της ΚΑΠ προς την κατεύθυνση της σταδιακής μείωσης των ενισχύσεων, είναι ιδιαίτερα δυσμενής για τα αγροτικά προϊόντα των χωρών του Νότου. Το κόστος της διεύρυνσης της Κοινότητας επιχειρείται να καλυφθεί χωρίς αύξηση του Κοινοτικού προϋπολογισμού, χωρίς την αναγκαία συμβολή των Βόρειων χωρών. Όμως η προστασία του περιβάλλοντος, η παραγωγή ποιοτικών προϊόντων, και παράλληλα η βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου, δε μπορούν να γίνουν με συρρίκνωση των πόρων της ΚΑΠ, αλλά με επιπλέον χρηματοδότηση. Έτσι, οι νέες κινητοποιήσεις των αγροτών, με αιχμή του δόρατος την κατάρρευση της τιμής για το βαμβάκι, αντιπαλεύουν την αποτυχημένη αγροτική πολιτική της κυβέρνησης, και παράλληλα διεκδικούν στο δυσμενές περιβάλλον την προοπτική της ελληνικής γεωργίας και το μέλλον της. Αιχμή του δόρατος το βαμβάκι: Οι φόβοι των βαμβακοπαραγωγών δυστυχώς επαληθεύθηκαν. Η ανεύθυνη στάση του προηγούμενου Υπουργού Γεωργίας, όταν υπερψήφιζε τον καταστροφικό νέο κανονισμό, είχε ουσιαστικά καθορίσει τη συρρίκνωση, όχι μόνον του εισοδήματος, αλλά και της καλλιέργειας αυτής στη χώρα μας. Οι υποσχέσεις του πρωθυπουργού για συμπληρωματική εκκαθάριση τουλάχιστον 50 δρχ. αποδεικνύονται εντελώς παραπλανητικές, και είναι προκλητικοί οι ισχυρισμοί του κ. Δρυ ότι «υλοποιούνται πλήρως» τα όσα είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση. Αντί έγκαιρα η πολιτική ηγεσία του Υπ. Γεωργίας να αντιπαλέψει νομικά και πολιτικά την αναστολή του νέου κανονισμού, προσπάθησε με ερασιτεχνικές και αυθαίρετες μεθοδεύσεις να κρύψει τις τεράστιες ευθύνες της. Ως ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ, από τη γνωστοποίηση του Κανονισμού, εκφράσαμε την αντίρρησή μας και προτείναμε, τουλάχιστον η κυβέρνηση να ζητήσει από την Ε.Ε. να μην ισχύσει αυτός για την τρέχουσα περίοδο. Η κριτική μας δεν περιορίσθηκε μόνο στο ότι δε γνώριζε τι ψήφιζε στις Βρυξέλλες, αλλά και στο ότι δε διαθέτει μηχανισμούς άσκησης αγροτικής πολιτικής και οδηγείται έτσι σε λανθασμένες προβλέψεις και προγραμματισμούς. Σήμερα η κυβέρνηση ανακοινώνει ότι θα δώσει ενίσχυση από τον Εθνικό Προϋπολογισμό αν και όταν το επιτρέψει η Ε.Ε. Δε μας λέει όμως, με ποια επιχειρήματα θα πείσει την Επιτροπή, όταν μέχρι χθες δε χρησιμοποίησε κανένα από τα πολλά που διέθετε; Ο ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ είναι κοντά στους αγρότες και στους αγώνες τους. Πρέπει οργανωμένα και μαζικά να διεκδικήσουν τη διασφάλιση του εισοδήματός τους, όχι μόνο στο βαμβάκι και όχι μόνο για φέτος. Γι αυτό τους καλούμε να βάλουν τέρμα στη διάσπαση και στον κατακερματισμό τους. Γιατί μόνο ενωμένο το αγροτικό κίνημα μπορεί να διεκδικήσει και να επιτύχει λύσεις που θα οδηγούν: · Στην ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας · Στη διασφάλιση του εισοδήματος και της απασχόλησης · Στην κοινωνική συνοχή και ισόρροπη ανάπτυξη.