Home Άρθρα - Συνεντεύξεις Aρθρο για Πυροπροστασια

Aρθρο για Πυροπροστασια

E-mail

ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ  ΑΣΗΜΙΝΑΣ  ΞΗΡΟΤΥΡΗ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ , πρώην Βουλευτή

Υπεύθυνη του Τμήματος Περιφερειακής Ανάπτυξης , Χωροταξίας και Δημοσίων  Έργων του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ

Με θέμα: Η οδυνηρή εμπειρία από τις  συνεχιζόμενες  καταστροφικές πυρκαγιές ουδόλως απασχολεί την Κυβέρνηση

Την τελευταία δεκαπενταετία η Ελλάδα βιώνει πολλαπλά κρούσματα καταστροφικών δασικών πυρκαγιών με αποκορύφωμα αυτές  του  περασμένου  καλοκαιριού, που ήταν  πρωτοφανείς σε έκταση και με δεκάδες θύματα.

Αλλά και φέτος με την έναρξη του καλοκαιριού τα κρούσματα είναι ήδη πολλά και καταστροφικά.

Τα αίτια  που οδήγησαν  στην κατάρρευση του συστήματος αντιπυρικής και περιβαλλοντικής προστασίας της χώρας, επικεντρώνονται  στην ανικανότητα  και τις χρόνιες αγκυλώσεις του κρατικού μηχανισμού και της διοίκησης - Κεντρικής και Αυτοδιοίκησης - να διαχειριστούν την κρίση και στα μεγάλα    κενά και  παραλείψεις του θεσμικού πλαισίου.  Οι ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν υπογραμμίζουν κατά τον πλέον επώδυνο τρόπο την ανάγκη σημαντικών   μεταρρυθμίσεων, όπως και   εφαρμογής αποτελεσματικότερων μεθόδων και τρόπων παρέμβασης,   προκειμένου να καλυφθούν τα   κενά και να μην   βιώνουμε ανάλογες καταστάσεις στο μέλλον.

Ένα πολύ σημαντικό θέμα που εγείρει η οδυνηρή εμπειρία των συνεχιζόμενων καταστροφικών πυρκαγιών  είναι αν και κατά πόσον ο κρατικός μηχανισμός είναι έτοιμος να  αντιμετωπίσει ανάλογες καταστάσεις, καθώς τα μηνύματα από την Κλιματική αλλαγή-κρίση είναι εξαιρετικά δυσοίωνα για τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, άρα και για την Ελλάδα.

Επομένως η θωράκιση της χώρας έναντι των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα για την πολιτεία, τόσο για την διατήρηση του οικολογικού αποθέματος της χώρας όσο και για την στήριξη των κατοίκων των περιοχών που απειλούνται.

Η πλειονότητα  των σχετικών   φορέων και περιβαλλοντικών οργανώσεων, προβάλλει ως  προεξάρχουσα τη ρύθμιση για τη σύσταση «του ενιαίου διεπιστημονικού φορέα διαχείρισης και πυροπροστασίας των δασών».

Ενός φορέα που θα εποπτεύεται από ένα Υπουργείο (ευχής έργο θα ήταν να είχαμε ήδη  το Υπουργείο Περιβάλλοντος για να τεθεί υπό την εποπτεία του), με σημαντικές θεσμικές αρμοδιότητες και  σκοπό την:

 • Προστασία της φύσης από ανθρωπογενείς, ή φυσικούς κινδύνους
 • Αποκατάσταση των φυσικών λειτουργιών και των οικοσυστημάτων
 • Αποκατάσταση υποδομών προστασίας της φύσης
 • Λήψη μέτρων για την ομαλή διαχείριση των δασών και την βελτίωση της αποδοτικότητάς τους
 • Απασχόληση ανθρώπων του δάσους σε όλους τους σχεδιασμούς

 

Υπενθυμίζω  γι’ αυτό  ότι το ομόφωνο Πόρισμα της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής, που  περιγράφει ένα   βιώσιμο μοντέλο, που   πρέπει μετά από την επικαιροποίησή του, κυρίως σε σχέση με την μετέπειτα συσταθείσα Γεν. Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, να αξιοποιηθεί από την πολιτεία.

Οι βασικές αρχές και προϋποθέσεις για να λειτουργήσει αποτελεσματικά σήμερα ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αντιπυρικής και περιβαλλοντικής προστασίας και ο ενιαίος φορέας που θα το εγγυηθεί   είναι:

 • Η εφαρμογή των συνταγματικών διατάξεων και την θεσμοθέτηση των απαραίτητων εργαλείων στα οποία  παραπέμπουν, δηλαδή τον  χωροταξικό σχεδιασμό, τους δασικούς χάρτες, το δασολόγιο και  το εθνικό   κτηματολόγιο.
 • Στην κατεύθυνση αυτή  απαιτείται  η ανατροπή διατάξεων και πρακτικών,  που επιβραβεύουν ή ενθαρρύνουν καταπατητές και συντηρούν το έλλειμμα περιβαλλοντικής συνείδησης, παρά την κρισιμότητα της κατάστασης για το περιβάλλον   στη χώρα μας .
 • Απαιτείται ολοκληρωμένος,  μακρόπνοος σχεδιασμός  με βάση την εμπειρία για την επικινδυνότητα του ελληνικού χώρου και μελέτες αντιπυρικής προστασίας, αποκατάστασης καμένων ή ερημοποιημένων περιοχών, υλοποίησης έργων αντιπυρικής οργάνωσης και έργων αναδάσωσης, οργάνωσης  του αντιπυρικού αγώνα,  παρακολούθησης της σχέσης των δασών με την Κλιματική αλλαγή κ.ά.
 • Απαιτείται   οργάνωση της πρόληψης, με την αρχή ότι αυτή  είναι  το σημαντικότερο στοιχείο για την προστασία των δασών και του περιβάλλοντος.
 • Και βέβαια για  να εφαρμοσθούν και να αποδώσουν  ο σχεδιασμός, η οργάνωση της πρόληψης, της δασικής διαχείρισης και της δασοπυρόσβεσης απαιτείται η  ανασυγκρότηση  των δασικών υπηρεσιών σε αρμοδιότητες, δυναμικό και πόρους,  η  συνεργασία και λειτουργική διασύνδεση αυτών με  εξειδικευμένες  μονάδες  Δασοπυρόσβεσης και   η ουσιαστική   βελτίωση του συντονισμού των εμπλεκομένων υπηρεσιών και  φορέων της Διοίκησης και της Αυτοδιοίκησης.
 • Σε όλα αυτά εξέχουσα θέση πρέπει να έχει ο ενεργός πολίτης, η τοπική κοινωνία, οι εθελοντικές ομάδες για να συμβάλλουν και να διεκδικούν  με τη συμμετοχή τους το καλύτερο σε όλα τα επίπεδα της πρόληψης και της αντιμετώπισης .

 

Παρόλα αυτά και την  οδυνηρή εμπειρία από τις  συνεχιζόμενες  καταστροφικές πυρκαγιές η  Κυβέρνηση δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα για διορθώσει την κατάσταση και ούτε  την απασχολεί το πρόβλημα.

 

 

27-06-2008       ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ