Home Πολιτική Δραστηριότητα Άρθρα - Συνεντεύξεις
Άρθρα - Συνεντεύξεις

12-06-08 TΕΛΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΑΥΓΗ

E-mail Εκτύπωση PDF

ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ  ΑΣΗΜΙΝΑΣ  ΞΗΡΟΤΥΡΗ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ  πρώην Βουλευτής,

Υπεύθυνη του Τμήματος Περιφερειακής Ανάπτυξης, Χωροταξίας και Δημοσίων  Έργων του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ

Με θέμα: Η οδυνηρή εμπειρία από τις  συνεχιζόμενες  καταστροφικές πυρκαγιές ουδόλως απασχολεί την Κυβέρνηση

Την τελευταία δεκαπενταετία η Ελλάδα βιώνει πολλαπλά κρούσματα καταστροφικών δασικών πυρκαγιών με αποκορύφωμα αυτές  του  περασμένου  καλοκαιριού, που ήταν  πρωτοφανείς σε έκταση, με δεκάδες θύματα. Αλλά και φέτος αρχές   καλοκαιριού τα κρούσματα είναι ήδη πολλά και οι καταστροφές μεγάλες.

Τα αίτια  που οδήγησαν  στην κατάρρευση του συστήματος αντιπυρικής και περιβαλλοντικής προστασίας της χώρας, επικεντρώνονται  στην ανικανότητα   του κρατικού μηχανισμού και της διοίκησης  να διαχειριστούν την κρίση και στα μεγάλα    κενά και παραλείψεις του θεσμικού πλαισίου.

Περισσότερα...
 

αρθρο στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ για περιβαλλον

E-mail Εκτύπωση PDF

 Άρθρο της Α. ΞΗΡΟΤΥΡΗ στην εφημερίδα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ με θέμα

«Μετά τα ευχολόγια ή τις καταγγελίες στην ημέρα του Περιβάλλοντος τα προβλήματα περιμένουν τη λύση τους»

Στον φετινό εορτασμό της ημέρας Περιβάλλοντος όλοι ήταν παρόντες,  είτε για να μας εφησυχάσουν με ευχολόγια, είτε για να καταγγείλουν την ζοφερή κατάσταση  στη χώρα.   Και από την επόμενη μέρα  προβλήματα όπως τα παρακάτω  παραμένουν και διογκώνονται :Η αντιπυρική προστασία και η αναζοωγόνηση των δασικών οικοσυστημάτων

Οι μεγάλες πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού  έλαβαν διαστάσεις εθνικής τραγωδίας. Τα αίτια και οι παράμετροι, που οδήγησαν  στην κατάρρευση του συστήματος αντιπυρικής και περιβαλλοντικής προστασίας της χώρας παραπέμπουν στην ανάγκη θεσμικών   και διοικητικών  μεταρρυθμίσεων, που όμως δεν έγιναν. Παραπέμπουν  :

- Στη σύσταση του «Ενιαίου διεπιστημονικού φορέα διαχείρισης και πυροπροστασίας των δασών».

- Στην εφαρμογή των συνταγματικών μας διατάξεων όσον αφορά το άρθρο 24, τον  χωροταξικό σχεδιασμό, τους δασικούς χάρτες και  το εθνικό   κτηματολόγιο.

- Στην ανατροπή των δασοκτόνων διατάξεων και πρακτικών,  που επιβραβεύουν ή ενθαρρύνουν καταπατητές και συντηρούν το έλλειμμα περιβαλλοντικής συνείδησης.

- Στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό  και στην    οργάνωση της πρόληψης, με την αρχή ότι αυτή  είναι  το σημαντικότερο στοιχείο για την προστασία των δασών.

- Στην ενεργοποίηση της   τοπικής κοινωνίας, για να διεκδικεί με τη συμμετοχή της το καλύτερο σε όλα τα επίπεδα της πρόληψης και της αντιμετώπισης από φυσικές καταστροφές.

Η αντιμετώπιση της  κλιματικής  αλλαγής.

Όλες  οι χώρες της Ε.Ε., και η Ελλάδα, υιοθέτησαν τους στόχους του εαρινού Συμβουλίου του 2007 για μείωση των εκπομπών αερίων  κατά 20% έως το 2020, 20% εξοικονόμηση ενέργειας και 20% συμμετοχή των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας.

Ωστόσο   η Ελλάδα έχει ήδη παραβιάσει τους στόχους αυτούς και  θα συνεχίσει να μην τηρεί   τις δεσμεύσεις της, αφού εξακολουθεί να    παρουσιάζει  μεγάλη εξάρτηση από το πετρέλαιο  και τα ορυκτά καύσιμα. Απουσιάζει ένας κεντρικός ενεργειακός σχεδιασμός με ικανό χρονικό ορίζοντα και  μία αποτελεσματική πολιτική, εξειδικευμένη κατά τομέα   για την εξοικονόμηση ενέργειας, όπως και τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών.

Στα πολλαπλά αδιέξοδα της ενεργειακής  πολιτικής η Κυβέρνηση   άνοιξε τη συζήτηση για την πυρηνική ενέργεια, χαρακτηρίζοντάς την μάλιστα   ως πράσινη ενέργεια! Όμως η πυρηνική ενέργεια δεν είναι ανανεώσιμη, παραμένει άλυτο και εφιαλτικό  για το περιβάλλον το πρόβλημα των πυρηνικών αποβλήτων, ενώ  το κόστος της  εγκατάστασης και κυρίως   της   ασφάλειας για τις ανθρώπινες ζωές,  την καθιστά     παντελώς απαγορευτική στις σεισμογενείς περιοχές, όπως η δική μας.    

 Ο  Χωροταξικός σχεδιασμός και η διοικητική μεταρρύθμιση

Ένα  Εθνικό Χωροταξικό Πλαίσιο θα έπρεπε προ πολλού  να αποτελεί το βασικό εργαλείο  Ανάπτυξης της χώρας με κυρίαρχους τους όρους και  . Το σχέδιο όμως που κατατέθηκε δεν έχει   την πολιτική βούληση, δεν προωθεί  γενναίες  ρυθμίσεις, στερείται ουσιαστικών προτάσεων   για να αρθούν τα πολλαπλά προβλήματα   στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον και να επιτευχθεί  μία  κοινωνικά και περιφερειακά ισόρροπη κατανομή των ωφελειών.

Κύριος κορμός του  παραμένει το στρεβλό αναπτυξιακά και κοινωνικά αποτέλεσμα,   όσον αφορά τους  πόλους ανάπτυξης (Αθήνα- και ολίγον Θεσσαλονίκη), την περιβαλλοντική και οικιστική πολιτική,  την  Περιφερειακή δομή με την  αναποτελεσματική  λειτουργία και διασύνδεση του Κράτους  με την Περιφέρεια και  την Αυτοδιοίκηση.

Είμαστε υπό το μηδέν! Πρέπει να δράσουμε εδώ και τώρα για  να θωρακισθεί η χώρα και το φυσικό της περιβάλλον με τα θεσμικά εργαλεία, που το Σύνταγμά   επιβάλλει : Χωροταξικό και Πολεοδομικό σχεδιασμό, Δασολόγιο και  Κτηματολόγιο, για να δημιουργηθούν  στέρεες, αξιόπιστες και αποκεντρωμένες  δομές και μηχανισμοί για τον έλεγχο και την προστασία του Περιβάλλοντος.

 

 

 

Α.ΞΗΡΟΤΥΡΗ ΤΕΛ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥΣΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΗΣ 28-05-08

E-mail Εκτύπωση PDF

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ  ΣΤΙΣ 28-05-2008

Από ΑΣΗΜΙΝΑ  ΞΗΡΟΤΥΡΗ –ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ, συντονίστρια της επιτροπής

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Την τελευταία δεκαπενταετία η Ελλάδα βιώνει πολλαπλά κρούσματα καταστροφικών δασικών πυρκαγιών με αποκορύφωμα αυτές  του  περασμένου  καλοκαιριού, που ήταν  πρωτοφανείς σε έκταση ώστε να  κατατάσσονται ανάμεσα στις 3 ή 4 χειρότερες ανθρωπιστικές τραγωδίες από δασικές πυρκαγιές  ανά τον κόσμο τα τελευταία 100 χρόνια.

Τα αίτια  που οδήγησαν  στην κατάρρευση του συστήματος αντιπυρικής και περιβαλλοντικής προστασίας της χώρας, επικεντρώνονται  στην ανικανότητα  και τις χρόνιες αγκυλώσεις του κρατικού μηχανισμού και της διοίκησης - Κεντρικής και Αυτοδιοίκησης - να διαχειριστούν την κρίση και στα μεγάλα    κενά και  παραλείψεις του θεσμικού πλαισίου.  Οι ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν υπογραμμίζουν κατά τον πλέον επώδυνο τρόπο την ανάγκη σημαντικών   μεταρρυθμίσεων, όπως και   εφαρμογής αποτελεσματικότερων μεθόδων και τρόπων παρέμβασης,   προκειμένου να καλυφθούν τα   κενά και να μην βιώσουμε ανάλογες καταστάσεις στο μέλλον.

Περισσότερα...
 

ΑΡΘΡΟ ΣΤΗΝ ΚΥΡ. ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 12-5-08

E-mail Εκτύπωση PDF

ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ, πρ. Βουλευτής Υπεύθυνη για το τμήμα Περιφ/κής Ανάπτυξης – Χωροταξίας και Δημ.Έργων του ΣΥΝ

ΑΡΘΡΟ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΑΥΓΗ , υπόψιν  Α.  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
με θέμα :
«Η Κυβέρνηση βρίσκεται σε πλήρη σύγχυση και αδυναμία σχεδιασμού    περιβαλλοντικής και αναπτυξιακής πολιτικής για τη χώρα»

Αυτές τις μέρες παρακολουθούμε το αποκορύφωμα  της σύγχυσης, της σύγκρουσης   και του  λαϊκισμού  των κυβερνητικών στελεχών στα θέματα περιβαλλοντικής και ενεργειακής πολιτικής.  Ακούσαμε  τα γνωστά ευχολόγια  από τον Πρωθυπουργό στην προχθεσινή  εκδήλωση για «την κλιματική αλλαγή, χωρίς   ανάληψη ευθυνών  από τον ίδιο και τους αρμόδιους Υπουργούς για την κατάσταση στη χώρα.

Περισσότερα...
 
Περισσότερα Άρθρα...


Σελίδα 19 από 66