Home Πολιτική Δραστηριότητα Άρθρα - Συνεντεύξεις
Άρθρα - Συνεντεύξεις

Περιμένω περισσότερα από τη Βουλή Συνέντευξη στην εφημερίδα ΄΄Εξουσία΄΄

E-mail Εκτύπωση PDF
Ερ. Ποια ήταν τα συναισθήματα που νιώσατε κατά την παρθενική σας ομιλία στη Βουλή και πώς ξεπεράσατε Το τρακ; Απ. : Παρ' όλο που έχω πολυετή εμπειρία σε πολιτικές και επιστημονικές ομιλίες και διαλέξεις, η πρώτη μου ομιλία στη Βουλή είxε πολλαπλά νέα συναισθήματα, όπως την προσπάθεια και την αγωνία για μια ολοκλnρωμένη και στον ακριβή χρόνο τοποθέτησης στον τομέα που ανέλαβα να εκπροσωπήσω το κόμμα μου. Δεδομένου ότι η πρώτη αυτή ομιλία αφορούσε τοποθέτηση στις προγραμματικές δηλώσεις του πρωθυπουργού για τους τομείς Ανάπτυξης, Παραγωγής και Γεωργίας, n προσπάθεια απαιτούσε πολύ σnμαντική προετοιμασία. Ένα στοίχnμα με τον εαυτό μου ήταν να προβάλει αυτή n πρώτη εμφάνιση το σεβασμό και το πολιτικό βάρος που με διακατέχει για το κοινοβούλιο, χωρίς όμως να με κυριεύσει το τρακ. Και θαρρώ ότι το κατάφερα. Ερ. Ποια είναι η εικόνα που έχετε σχηματίσει κατά την τρίμηνη θητεία σας στη Βουλή σχετικά με το ρόλο του βουλευτή και τη λειτουργία του Κοινοβουλίου; Απ.: Περίμενα και περιμένω περισσότερα. Όταν εισήλθα στο Κοινοβούλιο ήμουν αποφασισμένη να δουλέψω με όλες μου τις δυνάμεις, μεταφέροντας τις πολιτικές αρχές και τις προτάσεις του ΣΥΝ, τα προβλήματα και τις προοπτικές της περιοxής που εκλέγομαι μέσα από την προσωπική μου συγκρότηση και δράση. Δυστυχώς, δεν έχω διαπιστώσει ακόμn αν και οι τριακόσιοι του Κοινοβουλίου προσπαθούν στον ίδιο βαθμό για να αποδώσει αυτό το βασικό πολιτικό, κοινωνικό και εθνικό εργαστήριο της χώρας μας, όπως μας το εμπιστεύθηκε ο λαός μας. Ερ.: Πιστεύετε ότι πρέπει να γίνουν αλλαγές στον Κανονισμό της Βουλής και προς ποια κατεύθυνση; Απ: Ο Κανονισμός της Βουλής δεν θα έλεγα ότι έχει ελλείψεις ή προβλήματα. Θα τον χαρακτήριζα ικανοποιητικό, με εξαίρεση τα θέματα και τις δυνατότητες συμμετοχής και ίσων ευκαιριών που δίνει στα μικρότερα κόμματα. Αντικατοπτρίζει το εκλογικό σύστημα της χώρας και ενισχύει το δικομματισμό . Στην τρίμηνη θητεία μου έχω διαπιστώσει ότι συνάδελφοί μου από τα δύο μεγάλα κόμματα δεν αξιοποιούν στις επιτροπές της Βουλής και στο Κοινοβούλιο τις δυνατότητες και το χρόνο που τους παρέχει ο Κανονισμός. Από Την άλλη πλευρά, αν δείτε τα στατιστικά στοιχεία. οι βουλευτές του ΣΥΝ έχουν αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες που τους δίνει ο κανονισμός και αγωνιούν για περισσότερο Χρόνο
 

Ζητούμενο η επίτευξη ισόρροπης ανάπτυξης

E-mail Εκτύπωση PDF
Το Γ' ΚΠΣ αφορά την περίοδο 2000-2006, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των περίπου 16 τρις. δρχ. και είναι το τελευταίο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής 'Ένωσης. Η διαδικασία της έγκρισής του Κατ' αρχήν από την Ε.Ε. και στη συνέχεια η εξειδίκευσή του κατά τομείς γεωγραφικά και κατά έργα Θα μας απασχολήσει έντονα και άμεσο Όπως και τα δύο προηγούμενα κοινοτικά προγράμματα, έτσι και το F' ΚΠΣ στηρίζεται κατεξοχήν στον κεντρικό σχεδιασμό που κατευθύνει ποσά της τάξεως των13 τρις. σε βάρος του Περιφερειακού Σχεδιασμού, που έχει προϋπολογισμό μόλις 3,1 τρις. περίπου. Ο κεντρικός αυτός σχεδιασμός θα επιφέρει και πάλι τα γνωστά προβλήματα στη δημοκρατική και ισόρροπη προσέγγιση του σχεδιασμού. στην αποτελεσματικότητα και εν τέλει την ουσιαστική ανάπτυξη κάθε περιφέρειας. Με δεδομένα τη μέχρι σήμερα ελαστικότητα των περιφερειακών προγραμμάτων και τις συνεχείς αλλαγές και διορθώσεις σε αυτά (τις περισσότερες φορές όχι για ωριμότερες αναπτυξιακές Παρεμβάσεις, αλλά με πρόσχημα την αμεσότερη απορρόφηση πιστώσεων από το Λεκανοπέδιο), ο ισχνός αυτός περιφερειακός προγραμματισμός αλλοιώνεται υπέρ του κέντρου. Σε αυτήν βέβαια την τετραετία πολύ κρισιμότερη αναμένεται η κατάσταση, καθώς υπάρχει ανησυχία περαιτέρω τροποποιήσεων σε βάρος των έργων της Περιφέρειας και δεδομένων των έργων της "Ολυμπιάδας 2004". Εκτός από την ισόρροπη ανάπτυξη δύο ακόμη κρίσιμα προβλήματα πρέπει να αντιμετωπισθούν μέσα από τις επιλογές και δράσεις του Γ' ΚΠΣ: το συνεχώς διογκούμενο πρόβλημα της ανεργίας και τα αγροτικά προβλήματα. Η βαρύτητα για την αντιμετώπιση της ανεργίας δίδεται στα προγράμματα κατάρτισης κυρίως στις νέες τεχνολογίες στην απελευθέρωση των αγορών και την ενίσχυση των μεγάλων ιδιωτικών επιχειρήσεων. Η εμπειρία από τον τρόπο διαχείρισης και απόδοσης των προγραμμάτων κατάρτισης, όπως και η σύνδεσή τους με την αύξηση της απασχόλησης έχει κριθεί και από την ίδια την κυβέρνηση αρνητική μέχρι σήμερα. Διαπιστώνεται ότι δεν έγινε εμπεριστατωμένη έρευνα για τα προβλήματα που δημιουργούνταί και ότι θα υπάρξει ένα νέο αυστηρά πλαίσιο διαχείρισης από κρατικούς φορεί5·'με εμπνευσμένα προγράμματα που Θα καταρτίζονται από το τρίπτυχο Κρατικοί φορείς -Πανεπιστήμια - Παραγωγή, στην προσπάθεια ο καταρτιζόμενος να αφομοιώσει τη γνώση από την έρευνα και την τεχνολογία και να την εφαρμόσει σε νέες διαδικασίες παραγωγής, σε νέες μεθόδους οργάνωσης ή σε νέα προϊόντα, στις ζητούμενες Θέσει ς απασχόλησης. Στην κυρίαρχη πολιτική της απελευθέρωσης της αγοράς και των άκρατων ιδιωτικοποιήσεων στρατηγικών κρατικών τομέων της οικονομίας, η ελληνική βιομηχανία εξακολουθεί να βρίσκεται στη δίνη μιας παρατεταμένης ύφεσης, ενώ οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις -ιδιαίτερα της βόρειας Ελλάδας- δεν υποστηρίχθηκαν ποτέ από ένα στρατηγικό σχεδιασμό και μια πολιτική που Θα ενισχύει την προσπάθεια διεθνοποίησης της παραγωγής τους έστω και στις γειτονικές χώρες. 'Έτσι οι δράσεις για τη βιομηχανία και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που προβλέπονται στο Γ' ΚΠΣ δεν δημιουργούν καμία αισιοδοξία ότι έχουν αποτιμηθείτε προβλήματα του παρελθόντος και ότι Θα εξασφαλισθεί ένα σημαντικό ποσοστό θέσεων εργασίας. Τα διογκούμενα προβλήματα στον αγροτικό τομέα επιβάλλουν άμεση αλλαγή της μέχρι σήμερα πολιτικής και ενίσχυση των προβλημάτων της Αναπτυξιακής γεωργίας. Στόχος αυτής είναι η αναδιάρθρωση και η αύξηση της ανταγωνιστικότητας όπως και η βελτίωση των μεθόδων παραγωγής με φιλική σχέση προς το περιβάλλον στην κατεύθυνση της εξοικονόμησης υδάτινων και άλλων φυσικών πόρων, των οποίων η σημερινή κατασπατάληση θα οδηγήσει εν τέλει την αγροτική οικονομία σε παρακμή. Ειδικότερα τώρα, για την κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλονίκη κρίσιμο παραμένει το ερώτημα για το όραμα και τις προοπτικές ανάπτυξης της περιοχής. Βασικός άξονας του B' ΚΠΣ;, όπως και του Γ' ΚΠΣ παραμένει η "ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης σε μητροπολιτικό κέντρο με διεθνείς λειτουργίες". Με μέγιστη εθνική ευθύνη, το όραμα αυτό παραμένει μόνο ως άξονας, ενώ δεν έχει δοθεί μέχρι σήμερα υπεύθυνα το πραγματικό περιεχόμενο και το στρατηγικό σχέδιο που Θα το προσεγγίσει. Είναι η ύστατη ευκαιρία και ακόμη δεν έχουμέ συνεννοηθεί υπεύθυνα και ώριμα, ώστε να διεκδικήσουμε επιτέλους την υλοποίηση ενός βιώσιμου σχεδιασμού που θα επιλύει τα χρόνια προβλήματα της Θεσσαλονίκης και Θα δημιουργεί βιώσιμες αναπτυξιακές προοπτικές για το μέλλον της πόλης, ενισχύοντας παράλληλα την ενδοπεριφερειακή ισορροπία. Βασική Θέση του Συνασπισμού είναι ότι η Θεσσαλονίκη και η ευρύτερη περιοχή της πρέπει να εξελιχθεί σε ένα ευρωπαϊκό περιφερειακό κέντρο, αξιοποιώντας τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα στην κατεύθυνση της συνεργασίας και της συνανάπτυξης με τους λαούς της νοτιοανατολικής Ευρώπης .Αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί, αν δεν ολοκληρωθούν τα έργα για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής της πόλης όπως και οι βασικές αστικές υποδομές. Δεν Θα επιτευχθεί όταν η πόλη δρα ανταγωνιστικά στην υπόλοιπη περιφέρεια, αλλά όταν διαχέει τις δραστηριότητές της. Το όραμα του Ευρωπαϊκού Περιφερειακούς Κέντρου (ή το μεγαλόστομο όραμα του μητροπολιτικού κέντρου) δεν υλοποιείται χωρίς τη μείωση της ανεργίας ή την παροχή ίσων ευκαιριών, χωρίς κοινωνικές υποδομές χωρίς αγροτική και ενδοπεριφερειακή ανάπτυξή. Ας συνειδητοποιήσουμε όλοι την πραγματικότητα και τις ευθύνες μας για να προσεγγίσουμε το όραμα και την προοπτική που πράγματι υπάρχουν.
 

Ισχυρή αντιπολίτευση με τον Συνασπισμό

E-mail Εκτύπωση PDF
ΠΑΣΟΚ και ΝΔ ταυτίζονται προγραμματικά στη συνέχιση της μονομερούς λιτότητας - Ο αριστερός ψηφοφόρος γνωρίζει πολύ καλά στην πράξη τι σημαίνει δεξιά ,νεοφιλελεύθερη πολιτική H Μίνα Αικατερινάρη-Ξηροτύρη, πρώην νομάρχης Θεσσαλονίκης και υποψήφια του ΣΥΝ στην A' Θεσσαλονίκης, εκτιμά πως ο καιρός ήρθε ο Συνασπισμός να αναδείξει και Θεσσαλονικιό βουλευτή, ώστε να δοθεί μια άλλη οπτική στις διεκδικήσεις του βορειοελλαδικού χώρου. Κατηγορεί τα δύο μεγάλα κόμματα για διαχειριστική λογική, ενώ διατυπώνει με έμφαση την άποψη ότι ο Συνασπισμός δεν κάνει διμέτωπο αγώνα, αλλά αγωνίζεται κατά της δεξιάς συντηρητικής πολιτικής από όπου και αν προέρχεται. Στη συνέντευξη που παραχώρησε στη "Μ" εκτιμά ότι ο Συνασπισμός στη Θεσσαλονίκη δίνει μια πολύ σκληρή μάχη. Εκφράζει την πεποίθησή της ότι είναι εφικτό να καλυφθεί το εκλογικό μέτρο και να αναδειχθεί Θεσσαλονικιός βουλευτής του ΣΥΝ. Όσο για τη συμμετοχή πολλών γυναικών στο ψηφοδέλτιο του κόμματός της, υπογραμμίζει πως οι γυναίκες έχουν τα ίδια προβλήματα με κάθε εργαζόμενο στην πόλη και στην ύπαιθρο, αλλά και επιμέρους, όπως η βία λόγω φύλου, η επιπρόσθετη εκμετάλλευση στο χώρο εργασίας, η μέγιστη ανεργία, προβλήματα για τα οποία υπάρχουν λύσεις. Πώς αποτιμάτε την προεκλογική περίοδο, και ειδικότερα τις εμφανίσεις των Σημίτη -Καραμανλή και το πολιτικό μήνυμα που εισέπραξαν οι πολίτες; "Στην αρχή της προεκλογικής περιόδου, προσωπικά, δεν περίμενα τέτοια άκρατη παροχολογία από τους δύο μονομάχους του δικομματισμού. 'Μια υποσχεσιολογία, που κινείται πολύ μακράν της πραγματικότητας, αφού ΠΑΣΟΚ και ΝΔ ταυτίζονται προγραμματικά στη συνέχιση της μονομερούς λιτότητας, στην πλήρη απορύθμιση της αγοράς εργασίας, στην αλλαγή του ασφαλιστικού συστήματος σε βάρος των εργαζομένων κ.α. 'Τελικά, μόνο το περιτύλιγμα της 'εικονικής πραγματικότητας' που προσπαθούν να δημιουργήσουν εκσυγχρονίστηκε. Το δικό μας πολιτικό μήνυμα προς τους ψηφοφόρους είναι: Εφόσον το εκλογικό σύστημα που Οι δύο μονομάχοι επέβαλαν στην πολιτική ζωή του τόπου κατασκευάζει αυτοδύναμες κυβερνήσεις, ενάντια στην επιτυχημένη ευρωπαϊκή αντίληψη και Πρακτικά στις κυβερνήσεις συνεργασίας, εμείς λέμε 'ναι' στον ΣΥΝ για ισχυρή αντιπολίτευση". Ποιο Θέμα εκτιμάτε ότι θίχτηκε πολύ λιγότερο από την πραγματική του πολιτική σημασία στην προεκλογική αναμέτρηση; "Ότι η νέα Βουλή θα κληθεί να αναθεωρήσει το Σύνταγμα και ότι οι πολίτες δυσανασχετούν σήμερα με τη γιγάντωση των διαπλεκόμενων στην πολιτική ζωή του τόπου, που απαιτούν την καθιέρωση θεσμών διαφάνειας στη διαχείριση του δημόσιου χρήματος και τον έλεγχο των κανόνων του "παιχνιδιού" στα ΜΜΕ. "Οι Θεσσαλονικείς ειδικότερα, που βιώνουν στην πράξη την περιφερειακή ανισότητα, μπορούν να παρέμβουν με την ψήφο τους. Το ΠΑΣΟΚ και η ΝΔ δεν θέλουν να αλλάξει τίποτα, ούτε στο κράτος, ούτε στο πολιτικό σύστημα -έχουν μόνο διαχειριστικό λόγο". Τι εκλογικό αποτέλεσμα αναμένει ο ΣΥΝ στη Θεσσαλονίκη; "Στη Θεσσαλονίκη δίνουμε μια πολύ σκληρή μάχη κάι είναι εφικτό να καλύψουμε το εκλογικό μέτρο και να αναδείξουμε Θεσσαλονικιό βουλευτή του ΣΥΝ. 'Εμείς θέλουμε μια Θεσσαλονίκη πρέσβειρα πόλη της ειρήνης, της ασφάλειας, της συνεργασίας και της συνανάπτυξης των Βαλκανίων, με κοινωνική ευαισθησία, πρότυπο της πολιτισμικής πολυχρωμίας και της οικολογικής προστασίας. Ελπίζουμε ότι το ίδιο όραμα ενστερνίζονται πολλοί Θεσσαλονικείς, που θα δραστηριοποιηθούν δυναμικά για την ανάδειξη Θεσσαλονικιού βουλευτή του ΣΥΝ". Το ΠΑΣΟΚ καλλιεργεί τη λογική της χαμένης ψήφου στους αριστερούς ψηφοφόρους, ενώ ο ΣΥΝ φαίνεται να ζητά τη "συναισθηματική" ψήφο... "Κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Ο αριστερός ψηφοφόρος γνωρίζει πολύ καλά στην πράξη τι σημαίνει δεξιά, νεοφιλελεύθερη πολιτική. 'Εχει συνηθίσει την τεχνητή ένταση που δημιουργούν οι μονομάχοι του δικομματισμού προκειμένου να αφαιμάξουν ψήφους από τα αριστερά. Οι ακρότητες της σημερινής κυβέρνησης διά στόματος κ. Λαλιώτη να ζητά... ευθύνες από τους αρχηγούς των μικρών κομμάτων, γιατί 'κάνουν μονο μέτωπο αγώνα ενάντια στο ΠΑΣΟΚ και με τη στάση τους Θα φέρουν τη ΝΔ στην εξουσία (!), επιβεβαιώνουν την περισσή κομματική αλαζονεία που τους διακατέχει. Αυτό είναι κατήφορος. "Εμείς στον ΣΥΝ δεν κάνουμε μονομέτωπο αγώνα. Κάνουμε αγώνα ενάντια στη δεξιά πολιτική από όπου και αν προέρχεται". Πώς και ο Συνασπισμός κατεβαίνει στον εκλογικό στίβο με το μισό σχεδόν ψηφοδέλτιο αποτελούμενο από γυναίκες; "Οι γυναίκες είναι μέρος της κοινωνίας, έχουν τα ίδια προβλήματα με κάθε εργαζόμενο ατην πόλη και στην ύπαιθρο, αλλά και επιμέρους, όπως η βία λόγω φύλου -σωματική, σεξουαλική, ψυχολογική-, η επιπρόσθετη εκμετάλλευση στο χώρο εργασίας, η μέγιστη ανεργία. Προβλήματα για τα οποία ο ΣΥΝ έχει τις πιο επεξεργασμένες Θέσεις και προτάσεις. "Ο ΣΥΝ προτείνει την ψήφιση, στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή, της πρότασης αναθεώρησης του άρθρου 116 παρ. 2 και εμμένει στηναρχή ότι κανένα φύλο δεν πρέπει να & εκπροσωπείται πάνω από 65% στα ψηφοδέλτια των κομμάτων, στα υπηρεσιακά συμβούλια κτλ. Απότον περασμένο Νοέμβριο το κόμμα μας έχει καταθέσει στη Βουλή τη σχετική πρόταση. Γιατί η κυβερνητική πλειοψηφία δεν την προώθησε για ψήφιση; Μήπως δεν την θεωρούσε αρκετά σημαντική; Ας απαντήσουν τώρα στο 52% του εκλογικού σώματος!".
 

Για το Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης

E-mail Εκτύπωση PDF
Το Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης αποτελεί θεσμό, ενταγμένο επί μία σχεδόν εικοσαετία, στα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης. Ο θεσμός δοκιμάστηκε, είναι αγαπητός στους θεσσαλονικείς και συμβάλλει στη διάχυση της πληροφορικής γύρω από τους νέους τiτλους, τους εκδοτικούς οίκους και την ειδική Θεματογραφία. Εύχομαι κάθε επιτυχία στη φετινή διοργάνωση του Φεστιβάλ και στις εκδηλώσεις του Πνευματικού Μαΐου. Από τnν πλευρά μου ως νέα βουλευτής Θεσσαλονίκης , με χαρά Θα συναντηθώ με το Δ.Σ. του Συνδέσμου Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας Προκειμένου να ενημερωθώ για τα προβλήματα που αφορούν στο βιβλίο και τις Προτάσεις γιο περαιτέρω προώθηση της διάδοσης του καλού βιβλiου στην Ελλάδα.
 


Σελίδα 64 από 66