Home Άρθρα - Συνεντεύξεις Α. ΞΗΡΟΤΥΡΗ: Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας για το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ και τη σχέση της οικονομικής και περιβαλλοντικής κρίσης

Α. ΞΗΡΟΤΥΡΗ: Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας για το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ και τη σχέση της οικονομικής και περιβαλλοντικής κρίσης

E-mail

«Ο καθένας μας σε αυτό τον πλανήτη έχει το ίδιο δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τη φύση και την ατμόσφαιρα, αλλά και το καθήκον να προστατεύσει αυτό το δικαίωμα για τις μελλοντικές γενεές και ακόμη περισσότερο, για να ζήσει με έναν τρόπο ότι αυτό θα παραμένει διαθέσιμο».

Οι πολίτες έχουν πλέον έντονα ευαισθητοποιηθεί μπροστά στα μεγάλα περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης και ζητούν από τις Κυβερνήσεις και τους φορείς της πολιτείας, να δράσουν πιο γρήγορα και αποτελεσματικά .

 Στη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ είμαστε βαθύτατα πεπεισμένοι ότι η ανάγκη για περιβαλλοντική στροφή της οικονομίας δεν έρχεται σε μια λανθασμένη χρονική στιγμή. Αντίθετα, είναι μια ώριμη δυνατότητα για τον κόσμο της οικονομίας, που επιπλέον έχει πολύ μεγάλη κοινωνική αποδοχή. Γιαυτό και επιδιώκουμε να γίνουμε η Αριστερά της αειφόρου ανάπτυξης στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και της κλιματικής αλλαγής..

Η Αριστερά των ισχυρών μεταρρυθμιστικών αλλαγών, των μεγάλων πολιτικών πρωτοβουλιών για το περιβάλλον, για την άρση του στρεβλού αναπτυξιακού προτύπου που κυριάρχησε στη φάση της «βιομηχανικής κοινωνίας».

Δίνουμε έμφαση   στην κλίμακα των «περιβαλλοντικών» επενδύσεων, που πρέπει   να εναρμονίζονται με τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά των τοπικών κοινωνιών, να διακρίνονται για την ποιότητα και τη δημιουργία   «πράσινων» θέσεων εργασίας και να ενισχύουν την ανάπτυξη της εγχώριας τεχνογνωσίας, σε τομείς όπως η κατασκευή εξοπλισμού για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η ανακύκλωση, οι ήπιες, βιώσιμες τεχνικές στη γεωργία και κτηνοτροφία, τη μεταποίηση, τον τουρισμό. Στην αναπτυξιακή αυτή διαδικασία, αν και ο εθνικός σχεδιασμός είναι αναγκαίος, η Αυτοδιοίκηση και οι θεσμοί της κοινωνίας των πολιτών θα πρέπει να έχουν αποφασιστικό λόγο. Σε κάθε επίπεδο: τοπικό και περιφερειακό.

Η παρούσα οικονομική κρίση αποτέλεσμα των ασκούμενων νεοφιλελεύθερων πολιτικών και της θεοποίησης της αγοράς δημιουργεί μία άμεση απειλή για τις συνθήκες ζωής και εργασίας, όπως και τις κατακτήσεις   των εργαζομένων, η περιβαλλοντική όμως κρίση και ιδιαίτερα η κλιματική αλλαγή, σε μεγάλο βαθμό   αποτέλεσμα και αυτή των παραπάνω πολιτικών και προτύπων παραγωγής και   ανάπτυξης, είναι μία πολύ   μεγαλύτερη και διαρκής απειλή για ολόκληρη την ανθρωπότητα, για την επιβίωση του πλανήτη.

Όσον αφορά στην Ελλάδα το μοντέλο ανάπτυξης και οι   περιβαλλοντικές πολιτικές που ιστορικά έχει επικρατήσει είναι ρυπογόνο και σπάταλο μοντέλο ανάπτυξης.

Η χώρα δεσμεύθηκε μεν από το πρωτόκολλο του Κυότο και τις συμφωνίες της ΕΕ ενάντια στην κλιματική αλλαγή, εξακολουθεί όμως να παρουσιάζει μεγάλη εξάρτηση από το πετρέλαιο και τα ορυκτά καύσιμα, ενώ απουσιάζει ένας κεντρικός ενεργειακός σχεδιασμός με ικανό χρονικό ορίζοντα και μία αποτελεσματική πολιτική με εθνικό σχέδιο, εξειδικευμένο κατά τομέα (δόμηση-κτίρια, μεταφορές, βιομηχανία) για την εξοικονόμηση ενέργειας. Απουσιάζει η πολιτική ενίσχυσης των μέσων μαζικής μεταφοράς και του σιδηροδρόμου, όπως και τα μέτρα προστασίας των δασικών και λοιπών οικοσυστημάτων. που αποτελούν κύριους παράγοντες αναστροφής του φαινομένου του Θερμοκηπίου.

 

ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ                        05-06-2012