Άρθρο Α. Ξηροτύρη στη ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ: Όσα προγραμματικά έχουν συμφωνηθεί πρέπει να καταγραφούν με θετικό, προοδευτικό αποτύπωμα στην κοινωνία

Πέμπτη, 12 Ιούλιος 2012 00:00
Εκτύπωση

 Η Δημοκρατική Αριστερά αποφάσισε να στηρίξει την Κυβέρνηση εθνικής ευθύνης, στη βάση μιας συγκεκριμένης προγραμματικής συμφωνίας και προγραμματικής σύγκλισης, με βασικό στόχο την ανάταξη της χώρας με την οικονομία ζωντανή και την κοινωνία όρθια. Μερικά βασικά σημεία του προγραμματικού λόγου της ΔΗΜΑΡ που υιοθετούνται από αυτή την προγραμματική συμφωνία είναι:

Κάθαρση στο Πολιτικό Σύστημα,  Αποδέσμευση από το Μνημόνιο: Διαπραγμάτευση για Επιμήκυνση της δημοσιονομικής προσαρμογής, Πάγωμα των περικοπών σε μισθούς και συντάξεις. Κατάργηση της Πράξης για τη μείωση του κατώτατου μισθού, Επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και της μετενέργειας. Δημόσια διοίκηση με ηλεκτρονική διακυβέρνησηΠαραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, Υπεράσπιση και Διεύρυνση του Κοινωνικού Κράτους: Προτεραιότητα την προώθηση νομοθετικών ρυθμίσεων που υλοποιούν το δίχτυ κοινωνικής προστασίας, αύξηση και επιμήκυνση των επιδομάτων ανεργίας. Ενεργητικές πολιτικές καταπολέμησης της φτώχειας .

         Στη συζήτηση που άνοιξε για το μεγάλο θέμα της επαναδιαπραγμάτευσης και ιδιαίτερα στην αντίστοιχη σύσκεψη των τριών πολιτικών αρχηγών, ο Φώτης Κουβέλης ζήτησε να τηρηθούν οι προγραμματικές δεσμεύσεις για την λήψη φιλολαϊκών μέτρων ανακούφισης της κοινωνίας, για την επαναδιαπραγμάτευση στους επαχθείς όρους, όχι με την έννοια της παραμονής σ τις καλένδες, αλλά περί το μήνα Σεπτέμβριο, επιμένοντας στην επιμήκυνση της προσαρμογής, στο μεγάλο θέμα των εργασιακών σχέσεων και βέβαια της ύφεσης, επιβεβαιώνοντας έτσι τον διεκδικητικό και φιλολαϊκό ρόλο   της ΔΗΜΑΡ στην Κυβέρνηση.   

 Το πλήρες άρθρο έχει ως εξής:

 Η Δημοκρατική Αριστερά με τον βασικό της στόχο αποφάσισε να στηρίξει   την Κυβέρνηση εθνικής ευθύνης,   στη βάση μιας συγκεκριμένης προγραμματικής συμφωνίας και προγραμματικής σύγκλισης.  Το περιεχόμενο αυτής της συμφωνίας είναι βαθύτατα προοδευτικό, ρεαλιστικό, με στόχους που είναι δυνατόν να πιάσει η χώρα, η Κυβέρνηση, προς όφελος της κοινωνίας, χωρίς αποδόμηση των δημόσιων δομών και του κοινωνικού κράτους. Είναι μία βαθιά πολιτική επιλογή και ευθύνη για τον τόπο και εμείς θα διεκδικούμε επίμονα και συστηματικά ώστε τα όσα προγραμματικά έχουν συμφωνηθεί να καταγραφούν με ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα, με θετικό, προοδευτικό αποτύπωμα στην κοινωνία.

 Μερικά βασικά σημεία   του προγραμματικού λόγου της ΔΗΜΑΡ που υιοθετούνται από την προγραμματική συμφωνία είναι :

 

Κάθαρση στο Πολιτικό Σύστημα: Αλλαγή και εξυγίανση του πολιτικού συστήματος, Διαφάνεια παντού, Μείωση του κόστους .

Αποδέσμευση από το Μνημόνιο : Διαπραγμάτευση για Επιμήκυνση της δημοσιονομικής προσαρμογής. Πάγωμα των περικοπών σε μισθούς και συντάξεις. Κατάργηση της Πράξης για τη μείωση του κατώτατου μισθού. Επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και της μετενέργειας.

Δημόσια διοίκηση με   ηλεκτρονική διακυβέρνηση, με αποτελεσματικότητα, ταχύτητα, μείωση γραφειοκρατίας, εξάλειψη διαφθοράς, αμεσότητα και εξοικονόμηση πόρων αλλά και νέα φιλοσοφία στη δομή της.

Παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας : Αξιοποίηση όλων των πόρων με αιχμή το ΕΣΠΑ και διεκδίκηση νέου Αναπτυξιακού Προγράμματος. Επενδύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας και Έντασης Εργασίας. Παροχή άμεσης ρευστότητας. Ρυθμίσεις δανείων για ανέργους και φτωχούς. Αλλαγή του χαρακτήρα της ανάπτυξης .

Υπεράσπιση και Διεύρυνση του Κοινωνικού Κράτους:
Προτεραιότητα την προώθηση νομοθετικών ρυθμίσεων που υλοποιούν το δίχτυ κοινωνικής προστασίας, αύξηση και επιμήκυνση των επιδομάτων ανεργίας. Ενεργητικές πολιτικές καταπολέμησης της φτώχειας και της ανεργίας.

 

Όσον αφορά το Πρόγραμμα των αποκρατικοποιήσεων, προσπαθούμε να τηρηθεί η βασική μας αρχή για την   αξιοποίηση και όχι την εκποίηση του δημόσιου πλούτου, για τον αναπτυξιακό και όχι εισπρακτικό χαρακτήρα. Στις επιχειρήσεις στρατηγικού χαρακτήρα που διαχειρίζονται δημόσιο αγαθό να διατηρήσει το δημόσιο κυριαρχικό ιδιοκτησιακό καθεστώς.

 

 Στις προγραμματικές δηλώσεις δόθηκε προτεραιότητα σε πολλά από τα παραπάνω.

 Εκκρεμεί όμως   το θέμα του τρόπου της επαναδιαπραγμάτευσης και της άμεσης λήψης μέτρων πολιτικής για την προστασία των εισοδημάτων των εργαζομένων και του κοινωνικού κράτους . Στη συζήτηση που άνοιξε και ιδιαίτερα στη σύσκεψη των τριών πολιτικών αρχηγών, ο Φώτης Κουβέλης ζήτησε να τηρηθούν οι προγραμματικές δεσμεύσεις για την λήψη φιλολαϊκών μέτρων ανακούφισης της κοινωνίας, για την επαναδιαπραγμάτευση στους επαχθείς όρους, όχι με την έννοια της παραμονής στις καλένδες, αλλά περί το μήνα Σεπτέμβριο, επιμένοντας στην επιμήκυνση της προσαρμογής, στο μεγάλο θέμα των εργασιακών σχέσεων και βέβαια της ύφεσης, επιβεβαιώνοντας έτσι τον διεκδικητικό και φιλολαϊκό ρόλο   της ΔΗΜΑΡ στην Κυβέρνηση.

 Στη κοινοβουλευτική μας ομάδα με την συνεχή προγραμματική μας συμβολή και κυρίως τη διεκδικητική παρουσία μας στην άσκηση της κυβερνητικής πολιτικής, έχουμε αποφασίσει να είμαστε οι μαχητές και όχι οι της επιτυχίας του κυβερνητικού έργου, στη βάση πάντα του συμφωνημένου προγράμματος, γιατί θα είναι επιτυχία της κοινωνίας των πολιτών και της χώρας συνολικότερα.