Home Άρθρα - Συνεντεύξεις αρθρο στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ για περιβαλλον

αρθρο στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ για περιβαλλον

E-mail

 Άρθρο της Α. ΞΗΡΟΤΥΡΗ στην εφημερίδα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ με θέμα

«Μετά τα ευχολόγια ή τις καταγγελίες στην ημέρα του Περιβάλλοντος τα προβλήματα περιμένουν τη λύση τους»

Στον φετινό εορτασμό της ημέρας Περιβάλλοντος όλοι ήταν παρόντες,  είτε για να μας εφησυχάσουν με ευχολόγια, είτε για να καταγγείλουν την ζοφερή κατάσταση  στη χώρα.   Και από την επόμενη μέρα  προβλήματα όπως τα παρακάτω  παραμένουν και διογκώνονται :Η αντιπυρική προστασία και η αναζοωγόνηση των δασικών οικοσυστημάτων

Οι μεγάλες πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού  έλαβαν διαστάσεις εθνικής τραγωδίας. Τα αίτια και οι παράμετροι, που οδήγησαν  στην κατάρρευση του συστήματος αντιπυρικής και περιβαλλοντικής προστασίας της χώρας παραπέμπουν στην ανάγκη θεσμικών   και διοικητικών  μεταρρυθμίσεων, που όμως δεν έγιναν. Παραπέμπουν  :

- Στη σύσταση του «Ενιαίου διεπιστημονικού φορέα διαχείρισης και πυροπροστασίας των δασών».

- Στην εφαρμογή των συνταγματικών μας διατάξεων όσον αφορά το άρθρο 24, τον  χωροταξικό σχεδιασμό, τους δασικούς χάρτες και  το εθνικό   κτηματολόγιο.

- Στην ανατροπή των δασοκτόνων διατάξεων και πρακτικών,  που επιβραβεύουν ή ενθαρρύνουν καταπατητές και συντηρούν το έλλειμμα περιβαλλοντικής συνείδησης.

- Στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό  και στην    οργάνωση της πρόληψης, με την αρχή ότι αυτή  είναι  το σημαντικότερο στοιχείο για την προστασία των δασών.

- Στην ενεργοποίηση της   τοπικής κοινωνίας, για να διεκδικεί με τη συμμετοχή της το καλύτερο σε όλα τα επίπεδα της πρόληψης και της αντιμετώπισης από φυσικές καταστροφές.

Η αντιμετώπιση της  κλιματικής  αλλαγής.

Όλες  οι χώρες της Ε.Ε., και η Ελλάδα, υιοθέτησαν τους στόχους του εαρινού Συμβουλίου του 2007 για μείωση των εκπομπών αερίων  κατά 20% έως το 2020, 20% εξοικονόμηση ενέργειας και 20% συμμετοχή των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας.

Ωστόσο   η Ελλάδα έχει ήδη παραβιάσει τους στόχους αυτούς και  θα συνεχίσει να μην τηρεί   τις δεσμεύσεις της, αφού εξακολουθεί να    παρουσιάζει  μεγάλη εξάρτηση από το πετρέλαιο  και τα ορυκτά καύσιμα. Απουσιάζει ένας κεντρικός ενεργειακός σχεδιασμός με ικανό χρονικό ορίζοντα και  μία αποτελεσματική πολιτική, εξειδικευμένη κατά τομέα   για την εξοικονόμηση ενέργειας, όπως και τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών.

Στα πολλαπλά αδιέξοδα της ενεργειακής  πολιτικής η Κυβέρνηση   άνοιξε τη συζήτηση για την πυρηνική ενέργεια, χαρακτηρίζοντάς την μάλιστα   ως πράσινη ενέργεια! Όμως η πυρηνική ενέργεια δεν είναι ανανεώσιμη, παραμένει άλυτο και εφιαλτικό  για το περιβάλλον το πρόβλημα των πυρηνικών αποβλήτων, ενώ  το κόστος της  εγκατάστασης και κυρίως   της   ασφάλειας για τις ανθρώπινες ζωές,  την καθιστά     παντελώς απαγορευτική στις σεισμογενείς περιοχές, όπως η δική μας.    

 Ο  Χωροταξικός σχεδιασμός και η διοικητική μεταρρύθμιση

Ένα  Εθνικό Χωροταξικό Πλαίσιο θα έπρεπε προ πολλού  να αποτελεί το βασικό εργαλείο  Ανάπτυξης της χώρας με κυρίαρχους τους όρους και  . Το σχέδιο όμως που κατατέθηκε δεν έχει   την πολιτική βούληση, δεν προωθεί  γενναίες  ρυθμίσεις, στερείται ουσιαστικών προτάσεων   για να αρθούν τα πολλαπλά προβλήματα   στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον και να επιτευχθεί  μία  κοινωνικά και περιφερειακά ισόρροπη κατανομή των ωφελειών.

Κύριος κορμός του  παραμένει το στρεβλό αναπτυξιακά και κοινωνικά αποτέλεσμα,   όσον αφορά τους  πόλους ανάπτυξης (Αθήνα- και ολίγον Θεσσαλονίκη), την περιβαλλοντική και οικιστική πολιτική,  την  Περιφερειακή δομή με την  αναποτελεσματική  λειτουργία και διασύνδεση του Κράτους  με την Περιφέρεια και  την Αυτοδιοίκηση.

Είμαστε υπό το μηδέν! Πρέπει να δράσουμε εδώ και τώρα για  να θωρακισθεί η χώρα και το φυσικό της περιβάλλον με τα θεσμικά εργαλεία, που το Σύνταγμά   επιβάλλει : Χωροταξικό και Πολεοδομικό σχεδιασμό, Δασολόγιο και  Κτηματολόγιο, για να δημιουργηθούν  στέρεες, αξιόπιστες και αποκεντρωμένες  δομές και μηχανισμοί για τον έλεγχο και την προστασία του Περιβάλλοντος.