Home Άρθρα - Συνεντεύξεις ΑΡΘΡΟ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΑΥΓΗ Κοπεγχάγη και το κλίμα για το ΚΛΙΜΑ, δεν φαίνεται να βελτιώνεται!

ΑΡΘΡΟ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΑΥΓΗ Κοπεγχάγη και το κλίμα για το ΚΛΙΜΑ, δεν φαίνεται να βελτιώνεται!

E-mail

 Κοπεγχάγη  και το κλίμα για το ΚΛΙΜΑ, με ευθύνη των πλούσιων χωρών,  δεν φαίνεται να βελτιώνεται!

Την καλή αρχή της Διάσκεψης του ΟΗΕ για το Περιβάλλον το 1992 στο Ρίο, ακολούθησαν πολλές Διασκέψεις, ίδρυση επιτροπών, όπως η Διακυβερνητική Επιτροπή  για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC), πρωτόκολλα και συμφωνίες, όπως  του Κυότο και κυρίως αναπτύχθηκε ένα ενεργό κίνημα εκατομμυρίων πολιτών, που   ζητά   από τις  Κυβερνήσεις να δράσουν  πιο γρήγορα και αποτελεσματικά για την προστασία του Περιβάλλοντος, με αιχμή την κλιματική αλλαγή.

Το κίνημα αυτό των πολιτών απέτρεψε, στο παρά πέντε, την αποτυχία της  διάσκεψης του ΟΗΕ  στο Μπαλί για το Κλίμα   και ανάγκασε τους ηγέτες  191 χωρών, μεταξύ των οποίων και τις ΗΠΑ, να συμφωνήσουν σε ένα  με σκοπό τη διαμόρφωση στη Κοπεγχάγη το 2009 μίας  νέας νομικής συμφωνίας για το Κλίμα,  σε αντικατάσταση αυτής του Κυότο.

Με αδιαμφισβήτητη την αύξηση της θερμοκρασίας του κλιματικού συστήματος,  η Παγκόσμια επιστημονική κοινότητα και  η  Διακυβερνητική Επιτροπή  (IPCC) έχουν δώσει   όλα τα στοιχεία για το τι πρέπει  να  κάνουμε,   ώστε να αποτραπεί η αύξηση της θερμοκρασίας του Κλίματος κατά 2ο C έως το 2050

 

Η  μεγάλη οικονομική κρίση  αυτής  της περιόδου δημιουργεί  μία άμεση απειλή για τις συνθήκες ζωής,  εργασίας και τις κοινωνικές  κατακτήσεις. Η  περιβαλλοντική κρίση και ιδιαίτερα η κλιματική αλλαγή, αποτέλεσμα  και αυτή των προτύπων παραγωγής και   ανάπτυξης, που  υπηρετούν  μόνο τους οικονομικούς δείκτες και αφήνουν  εκτός τους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς,   είναι μία πολύ    μεγαλύτερη και διαρκής απειλή  για την επιβίωση του πλανήτη.

Διεθνείς τραπεζίτες  έχουν παραδεχθεί  ότι   « Η αλλαγή του κλίματος αποτελεί τη μεγαλύτερη και ευρύτερης κλίμακας αποτυχία που γνώρισε ποτέ η αγορά ».

Ετήσια έκθεση  του ΟΗΕ αναφέρει ότι  «οι κλιματικές αλλαγές αποτελούν απειλή για ολόκληρη την ανθρωπότητα, όμως  οι φτωχοί δεν ευθύνονται για το οικολογικό χρέος, ενώ αυτοί  αντιμετωπίζουν τις πιο άμεσες και σοβαρές συνέπειες του».

Το κίνημα  για την «κλιματική  δικαιοσύνη» και οι  διαδηλωτές στην Κοπεγχάγη, διακηρύσσουν  ότι «η περιβαλλοντική υποβάθμιση  δεν προκύπτει μόνο  από την ρυπογόνο πρακτική της βιομηχανίας, αλλά και  από την καπιταλιστική λογική που υπαγορεύει βραχυπρόθεσμα κέρδη και ατέρμονα ανάπτυξη». Στόχο τους είναι να  συμπεριληφθεί στην ατζέντα της συνόδου η  «κλιματική  δικαιοσύνη» ή όπως το κόμμα της  συνοψίζει «Κλιματική και Κοινωνική Δικαιοσύνη Τώρα!».

Η «μάχη» στην Κοπεγχάγη πρέπει να είναι πιο αποτελεσματική, για να επιτευχθεί  μία ισχυρή , νομικά κατοχυρωμένη συμφωνία. Η παγκόσμια κοινότητα  πρέπει να συμφωνήσει στη μείωση των εκπομπών   κατά  25%   έως το 2020 και πλέον του  50%  έως το 2050,  σε σχέση με το 1990.  Οι πλούσιες χώρες  πρέπει να επωμιστούν  το μεγαλύτερο βάρος της μείωσης,  όπως και μία γενναία  οικονομική και τεχνολογική υποστήριξη   προς τις αναπτυσσόμενες  χώρες ,  αφού   είναι γνωστό ότι  το 20% που ζει στις πλούσιες χώρες εκπέμπει το 60% των ρύπων !

Ο μεγαλύτερος , μαζί με την Κίνα, ρυπαντής στον κόσμο  οι ΗΠΑ έχουν αρνηθεί έως τώρα να περιορίσουν τις εκπομπές.  Ο Πρόεδρος Ομπάμα θα μείνει μόνο  στις δημόσιες σχέσεις, με τη χώρα του  να προτείνει μία ασήμαντη μείωση . Η παρουσία του φοβάμαι ότι αντί να βοηθήσει, θα  υπονομεύσει  τις προσπάθειες όλων μας για μία ικανή και δίκαιη συμφωνία.   

Javier Solana, High Representative for the Common Foreign and Security Policy, European Union 18/05/2009 12:00Η  ΕΕ,  όπως  στο Μπαλί, αναλαμβάνει   το ρόλο της επισπεύδουσας.

Πολλά όμως από τα νέα κράτη - μέλη της δεν συμφωνούν  να επιβαρυνθούν στον ίδιο βαθμό με τα ισχυρά  σε μία συμφωνία στήριξης  των αναπτυσσόμενων χωρών.  

Θα τα καταφέρει παρόλα αυτά να παραμένει η επισπεύδουσα για το Περιβάλλον; 

Το κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς θα δώσει αυτή τη μάχη