Home Άρθρα - Συνεντεύξεις Βαθαίνουν τα προβλήματα για την Αιρετή Περιφέρεια, ενώ θα παραμείνει επί μακρόν διεκπεραιωτής των κεντρικών αποφάσεων και επιλογών για τα ζητήματα που την αφορούν

Βαθαίνουν τα προβλήματα για την Αιρετή Περιφέρεια, ενώ θα παραμείνει επί μακρόν διεκπεραιωτής των κεντρικών αποφάσεων και επιλογών για τα ζητήματα που την αφορούν

E-mail

 

Η Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης της χώρας καθορίσθηκε με το «Πρόγραμμα Καλλικράτης» με την Κυβέρνηση να διακηρύσσει και να προβάλει ότι η πρωτοβουλία της αυτή ήταν αναγκαία για την ισόρροπη και ισόνομη ανάπτυξη της χώρας τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο...

Στο πλαίσιο αυτό δημιουργήθηκε ο θεσμός της Αιρετής Περιφέρειας, που θα εξοπλίζονταν με αποφασιστικής σημασίας εργαλεία σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, την ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή, την προστασία του περιβάλλοντος.

Τον θεσμό αυτό της Αιρετής Περιφέρειας υποστήριξαν ένθερμα οι περισσότερες πολιτικές δυνάμεις, όπως και η ανανεωτική Αριστερά η οποία επί σειρά ετών μαχητικά, με ενιαίο πλαίσιο και με ολοκληρωμένες προτάσεις διεκδικούσε την θεσμοθέτησή του και σήμερα, παρά τις πολλαπλές αδυναμίες του θεσμικού πλαισίου, υπηρετούμε τον θεσμό με τους καθημερινούς αγώνες μας για την καταξίωση και επιτυχία του.

Ωστόσο, και παρά τις επιταγές του νόμου, ορισμένες από τις καίριες αρμοδιότητες-εργαλεία δεν έχουν ακόμη μεταβιβασθεί στην Αιρετή Περιφέρεια και βέβαια καμία προσπάθεια δεν γίνεται για να αρθούν θεσμικές και λειτουργικές αδυναμίες που έχουν διαπιστωθεί.

Αυτά σε συνδυασμό με την μεγάλη οικονομική υποβάθμιση των προϋπολογισμών της Αιρετής Περιφέρειας, όπως και των Δήμων, ενώ ακόμη και για καθημερινές λειτουργίες τους παρατηρείται «στάση πληρωμών», έχουν ως αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, να πλήττεται το κύρος του νέου θεσμού και πολύ περισσότερο η αξιοπιστία ως προς τις πραγματικές προθέσεις της Κυβέρνησης, που σχεδίασε και προώθησε για ψήφιση το «Πρόγραμμα Καλλικράτης» σε αυτή την κρίσιμη οικονομικά και πολιτικά κατάσταση.

Η μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων στην Αιρετή Περιφέρεια για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή των αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013, όπως αυτή οριοθετείται από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ), περιλαμβανομένης και της υποστήριξης του συνόλου των φορέων της Αυτοδιοίκησης, καθώς και της κατάρτισης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ), είχε ήδη αναβληθεί για την έναρξη του β’ εξαμήνου του 2011, με το πρόσχημα του πρώτου σταδίου οργάνωσης και λειτουργίας της Περιφέρειας.

Σήμερα σύμφωνα με υπάρχουσες πληροφορίες, η μεταβίβαση αυτή απωθείται για την έναρξη του 2012. Μια τέτοια κίνηση θα είναι ολέθρια για όλες τις πλευρές, επειδή αναιρεί τον νόμο, ακυρώνει ένα καθοριστικό αναπτυξιακό εργαλείο και απαξιώνει τον θεσμό.

Η Αυτοδιοίκηση και ειδικότερα η Αιρετή Περιφέρεια από ένας κατεξοχήν θεσμός μίας ισόρροπης και δίκαιης αναπτυξιακής διαδικασίας κινδυνεύει να μείνει επί μακρόν θεατής, έστω και αν αυτή η αναπτυξιακή διαδικασία βρίσκεται σήμερα σε βαθιά ύφεση. Κινδυνεύει να μετατραπεί απλά σε διεκπεραιωτή κυβερνητικών αποφάσεων για κοινωνικά και αναπτυξιακά ζητήματα που την αφορούν.

Με τη διαφαινόμενη τακτική της η κυβέρνηση, που έχει αποδείξει ότι αδυνατεί να διαχειριστεί έγκαιρα και αποτελεσματικά το ΕΣΠΑ όπως και το διαρκώς μειούμενο ΠΔΕ, επιχειρεί να μεταβιβάσει την ευθύνη των επιλογών της και τις συνέπειες της αναποτελεσματικότητας των χειρισμών της στην Αιρετή Περιφέρεια, αφού, στο χρονικό διάστημα που θα «παραχωρηθεί» η αρμοδιότητα σ’ αυτήν, είναι πρακτικά αδύνατο να αντιστραφεί το κλίμα, να αποτραπεί η οδυνηρή απώλεια και να αποφευχθεί η άστοχη «αξιοποίηση» ζωτικών πόρων.

Η Κυβέρνηση αδυνατεί τελικά να ανατρέψει την πολιτική της σε σχέση με την ύφεση και να ανοίξει την στρόφιγγα της αναπτυξιακής διαδικασίας σε Εθνικό και πολύ περισσότερο σε Περιφερειακό Αυτοδιοικητικό επίπεδο. Αδυνατεί να εξασφαλίσει έγκαιρα πρόσθετους πόρους από την ΕΕ (Τράπεζα Επενδύσεων, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων) για την εθνική συμμετοχή στο ΕΣΠΑ και για την ενίσχυση του ΠΔΕ (είτε με μετάθεση της εθνικής συμμετοχής όπως έχουν επιτύχει άλλες χώρες, είτε με την έκδοση επενδυτικού ομολόγου κ.λ.π.) και έχει εγκλωβίσει κάθε αναπτυξιακή διαδικασία στις επιλογές ή καλύτερα την πλήρη απραξία του Υπουργείου Οικονομικών .

ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ

Θεσσαλονίκη 25/05/2011