Home Άρθρα - Συνεντεύξεις Επιβράβευση και διαίωνιση της άναρχης δόμησης με καταπατήσεις και ανεπάρκεια της Διοίκησης για την προστασία της δημόσιας γης, ʼρθρο στην 'ΑΥΓΗ'

Επιβράβευση και διαίωνιση της άναρχης δόμησης με καταπατήσεις και ανεπάρκεια της Διοίκησης για την προστασία της δημόσιας γης, ʼρθρο στην 'ΑΥΓΗ'

E-mail
Το κτηματολόγιο, κύρια με τη διάστασή του ως βασικό εργαλείο δημοκρατικού προγραμματισμού και ανάπτυξης, αποτέλεσε και αποτελεί στη χώρα μας εθνικό στόχο των αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων. Η τελευταία προσπάθεια ξεκίνησε το 1993 με ένταξη του έργου με 50 δις στο Β΄ ΚΠΣ και προϋπολογισμό 250 δις δρχ. Ιδρύθηκε η κρατική εταιρεία « ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ» και ψηφίσθηκαν ο ν. 2308/95 για τη σύνταξη και ο ν. 2664/97 για τη τήρηση του Κτηματολογίου. Προβλήματα κατά την υλοποίηση του προγράμματος καταγράφονται πολλά και σύνθετα, χαρακτηριστικά της ανεπάρκειας της Διοίκησης και της έλλειψης συντονισμού και συνέργειας των φορέων και Υπηρεσιών της, και της πελατειακού χαρακτήρα και σκοπιμότητας «άναρχης δόμησης», που ακολούθησαν όλες οι Κυβερνήσεις με μη αναστρέψιμες πλέον συνέπειες. Στα χρόνια αυτά προβλήματα προστέθηκε και η κακοδιαχείριση του νέου εγχειρήματος με αποτέλεσμα να οδηγηθούμε στα γνωστά πρόστιμα από την Ε.Ε., στις ασφυκτικές πλέον προθεσμίες, στην αβεβαιότητα συνέχισης του έργου από το Γ΄ΚΠΣ και στην υπέρβαση κόστους σε 1,0 τρις δρχ. Έτσι, με το νέο νομοσχέδιο επιχειρείται, κατά την Κυβέρνηση, να επιλύσει προβλήματα που έχουν παρουσιασθεί ή προβλέπονται να παρουσιασθούν άμεσα, χωρίς κανένα επανασχεδιασμό, με προτεραιότητες, επείγουσες στον αναπτυξιακό και χωροταξικό σχεδιασμό της χώρας. Ορισμένες τροποποιήσεις κινούνται σε σωστή κατεύθυνση, υπάρχουν όμως αρκετές και σημαντικές που θα ανατρέψουν βασικούς στόχους του Κτηματολογίου, όπως: η πλήρης καταγραφή και προστασία της Δημόσιας γης και ιδιαίτερα των πολύπαθων δασικών εκτάσεων και του αιγιαλού, και η αξιόπιστη και αποκεντρωμένη διαδικασία σύνταξης και τήρησης του Κτηματολογίου. Καταρχήν, αντί να καταργηθεί, επεκτείνεται η απαλλαγή του Δημοσίου όχι μόνο από την υποχρεωτική υποβολή δήλωσης εγγραπτέου δικαιώματος αλλά και αίτησης διόρθωσης και ενστάσεως κατά την αρχική διαδικασία κατάρτισης των κτηματολογικών διαγραμμάτων. Ως αιτιολογία από την Κυβέρνηση! Προβάλλεται η πλήρης αδυναμία εδώ και 170 χρόνια της Διοίκησης να καταγράψει για να διεκδικήσει έγκαιρα και με στοιχεία τη Δημόσια γη και να την προστατεύσει. Αυτό αποτελεί μια προκλητική ομολογία ότι η κατάσταση παρέμεινε και δυστυχώς θα παραμείνει για πολύ το ίδιο οδυνηρή. Η παραπομπή της δήλωσης του Δημοσίου στη δεύτερη φάση εγκυμονεί πλέον τεράστιους κινδύνους σκόπιμων λαθών, παρεμβάσεων, εξαιρέσεων και κατά περίπτωση αντιμετώπιση, καλυμμένες από Υπουργικές Αποφάσεις και ρουσφετολογικές ρυθμίσεις. Και ήδη σε επόμενο άρθρο προτείνεται με Κ.Υ.Α. να γίνονται ρυθμίσεις για τις περιοχές που κυρώνεται δασικός χάρτης ή καθορίζεται η οριογραμμή αιγιαλού, κατ΄ εξαίρεση των θεμελιωδών διατάξεων του ίδιου άρθρου. Ζήτησα με τροπολογία η Υπουργική Απόφαση να αντικατασταθεί με Προεδρικό Διάταγμα (κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 43 του Συντάγματος) με το οποίο η προσαρμογή των πρώτων εγγραφών, να γίνεται κατ΄ αναλογία και όχι κατ΄εξαίρεση των όσων ορίζονται στις θεμελιώδεις αρχικές διατάξεις. Κορυφαία η τροπολογία, άρθρο 4 πλέον, όπου το Δημόσιο δεν δικαιούται να προβάλει δικαίωμα κυριότητας σε ακίνητα εντός σχεδίου πόλης. Ο νομέας θα θεωρείται κύριος σε βάρος του Δημοσίου όταν νέμεται το ακίνητο πλέον των δέκα ετών με νόμιμο τίτλο (ίσως και από πώληση από κατακτητή) ή χωρίς τίτλο πλέον των τριάντα ετών. Και όλα αυτά μέχρι και ακίνητο 2.000 τμ. ή και μεγαλύτερο, εφ΄ όσον υπάρχει κτίσμα. Μπροστά στις τεράστιες αδυναμίες του κράτους (όπως παραδέχτηκε η Υπουργός) και τα αδιέξοδα τόσο για τον πολίτη όσο και για την εξέλιξη του Κτηματολογίου, η Κυβέρνηση με την ρύθμιση επιβάλλει στο Δημόσιο να αποποιηθεί μεγάλης αξίας δημόσια γη και μάλιστα δασική έκταση, χωρίς κανένα έσοδο, χωρίς καμιά εισφορά για τις ανάγκες του Πολεοδομικού Σχεδιασμού. Νομοθετική επιβράβευση των καταπατητών και επιβεβαίωση της ανυπαρξίας της Διοίκησης! Οι Κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ αρνούνται να αναλάβουν τις ευθύνες τους για την άναρχη δόμηση και τις καταπατήσεις και κατά τη συζήτηση το ενδιαφέρον τους δεν στράφηκε στη βελτίωση της τροπολογίας υπέρ της δημόσιας, δασικής κυρίως γης, αλλά στην επέκταση της ρύθμισης και για τις εκτός σχεδίου περιοχές. Τα αδιέξοδα για τους ανυποψίαστους πολίτες για τις εντός σχεδίου περιοχές, λύνονται και με χαμηλότερο όριο, δηλαδή τα 1.000 τ.μ ή το όριο αρτιότητας για την περιοχή, και έτσι από ένα σημαντικό μέρος, που κινείται στα όρια των εκτός σχεδίου περιοχών, ανακτώνται εκτάσεις ή εισφορές για κοινόχρηστους και πρασίνου χώρους. Τέλος, για τη διαδικασία σύνταξης και τήρησης του κτηματολογίου δε δημιουργείται ακόμη ούτε ένα Δημόσιο γραφείο Κτηματογράφησης και τα αδιέξοδα επιχειρείται να λυθούν με αναβάθμιση των υποθηκοφυλακείων έναντι ακόμη και των νομικών πράξεων, και τη μεταφορά της τεχνικής υποστήριξης στις κεντρικές Υπηρεσίες του ΟΚΧΕ και της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ , επανασυγκέντρωση εκ των ενόντων!!