Home Άρθρα - Συνεντεύξεις Για τις τραγικές καθηστερήσεις την πρόληψη, αλλά και την πάταξη της αυθαίρετης δόμησης

Για τις τραγικές καθηστερήσεις την πρόληψη, αλλά και την πάταξη της αυθαίρετης δόμησης

E-mail
Αδικαιολόγητες είναι οι καθυστερήσεις σύνταξης ενός ολοκληρωμένου χωροταξικού σχεδιασμού της χώρας και των επιμέρους πολεοδομικών σχεδίων και ρυθμίσεων, ειδικότερα αυτών που καθορίζουν τις χρήσεις γης και τις διατάξεις προστασίας των δασικών, αρχαιολογικών και φυσικού κάλλους εκτάσεων και περιοχών. Αρνητική εξαίρεση αποτελεί η χώρα μας, που αδυνατεί το 2000 να προχωρήσει στη σύνταξη του Εθνικού Κτηματολογίου, με προταιρεότητα στο δασικό κτηματολόγιο. Ο ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ, με άξονα τις βαθειά επεξεργασμένες θέσεις και προτάσεις του για την προστασία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, επενηλειμμένα έχει τονίσει ότι αυτή δεν επιτυγχάνεται μόνο με τους νόμους πλαίσιο, που παραμένουν ανενεργοί, αφού ποτέ δεν εκδίδονται τα Προεδρικά Διατάγματα, οι αποφάσεις και ρυθμίσεις εφαρμογής τους. Πολύ περισσότερο, όταν οι νόμοι αυτοί βομβαρδίζονται με τροπολογίες ή διατάξεις σφήνες σε άλλα νομοσχέδια, που ακυρώνουν το πνεύμα του νόμου και ευνοούν την αυθαιρεσία και παρανομία στο περιβάλλον και τη δόμηση. Επανηλειμμένα έχει τονίσει ο ΣΥΝ ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση, και κυρίως η Νομαρχιακή, πρέπει να εξοπλισθεί με τις αρμοδιότητες, το νομοθετικό πλαίσιο και τις ρυθμίσεις, όπως και με το προσωπικό και τα μέσα για τον πολεοδομικό σχεδιασμό και για τον έλεγχο της εφαρμογής του και την πάταξη της αυθαιρεσίας. Πρόσφατα, κατά την ψήφιση του Νομοσχεδίου "Τροποποίηση των διατάξεων του ΓΟΚ και άλλες ρυθμίσεις" , ως αρμόδια για το θέμα βουλευτής του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ επισήμανα στη Βουλή δύο κύρια θέματα, που είναι τα αίτια σήμερα για το χάος που επικρατεί στον έλεγχο και την καταστολή της αυθαίρετης δόμησης: 1.Κατ΄αρχήν δεν συμφώνησα με τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων πολεοδομικού σχεδιασμού και λοιπών ρυθμίσεων από την Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Περιφέρεια, τονίζοντας ακριβώς, ότι ο σχεδιασμός αυτός και ο έλεγχος εφαρμογής του ανήκει παραδοσιακά και ουσιαστικά στην Νομαρχιακή βαθμίδα, και ότι αυτή η μεταφορά θα επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τη σύγχιση αρμοδιοτήτων, τη μη ανάληψη ευθυνών, και την αναποτελεσματικότητα στις τρεις βαθμίδες Διοίκησης. 2.Διεφώνησα κάθετα με τις τροπολογίες του Νομοσχεδίου, ευνοϊκές για την εκτός σχεδίου δόμηση, και ιδιαίτερα με αυτή που ρύθμιζε σημαντικά χαμηλότερα πρόστιμα στη συνεχιζόμενη νομιμοποίηση αυθαιρέτων. Πολύ πιο πρόσφατα, οι τραγικές καταστροφές των πυρκαγιών επανέφεραν στο προσκήνιο τις τεκμηριωμένες προτάσεις του ΣΥΝ και την ουσιαστική ανάλυση για τα αίτια που τις προκαλούν. Μεταξύ αυτών ως βασικότερες επεσήμανα: 1.Την πολιτική του ΥΠΕΧΩΔΕ και του Υπ. Γεωργίας που επανηλειμμένα νομιμοποιούν την αυθαιρεσία, και πολύ περισσότερο για τις καμμένες δασικές εκτάσεις δεν ολοκλήρωσαν ποτέ την από το Σύνταγμα επιβαλλόμενη αποκατάστασή τους και την εφαρμογή ενός νομοθετικού πλαισίου "απόλυτης προστασίας" του δασικού χαρακτήρα. Η εφαρμογή αυτή, απαιτεί αυστηρές νομοθετικές ρυθμίσεις, κονδύλια για τις αποζημιώσεις, μηχανισμούς ελέγχου, και βέβαια πολιτική βούληση και αποφασιστικότητα που ποτέ δεν έχουν επιδειχθεί. 2.Τη μεγάλη σύγχιση των αρμοδιοτήτων για την ανάληψη και των σχετικών ευθυνών των τριών βαθμίδων Διοίκησης με κύριο αίτιο την αποδυνάμωση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης από τις αρμοδιότητες και τη διοίκηση των Δασικών και Τεχνικών Υπηρεσιών του Νομού. Ο Ενιαίος Φορέας Δασοπροστασίας και Δασοπυρόσβεσης θα μπορούσε μεταξύ των άλλων να παραδίδει κάθε φορά στη Διοίκηση ένα πλήρες σχέδιο αποκατάστασης, απαιτούμενων ρυθμίσεων και πόρων για την αποκατάσταση και την στο μέλλον απόλυτη προστασία της καμμένης δασικής έκτασης.