Η ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης μπορεί να επέλθει μόνο μέσα από ένα πλέγμα δράσεων... ʼρθρο στο περιοδικό ΄΄Προ των τειχών΄΄

Σάββατο, 06 Μάιος 2000 02:00
Εκτύπωση
Η ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης μπορεί να επέλθει μόνο μέσα από ένα πλέγμα δράσεων που θα βελτιώνουν Την ποιότητα ζωής των πολιτών, σε συνάρτηση με την προστασία και αναβάθμιση Του περιβάλλοντος, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζουν την οικονομική ευημερία του συνόλου των κατοίκων και Κυρίως των νέων και των γυναικών, που αποτελoύν το πιο ευάλωτο τμήμα της κοινωνίας στην αυξανόμενη ανεργία που πλήττει την πόλη μας.Ταυτόxρονα , αντιτάσσομαι στη φιλοσοφία της Νέας Τάξης Πραγμάτων που στο βωμό της μονόδρομης οικονομικής ανάπτυξης θυσιάζει την ποιότητα της ζωής των πολιτών της συμπρωτεύουσας. Αποτελεί πρώτιστη προτεραιότητα π ανάπτυξη σχέσεων συνοχής και αλληλεγγύης στον κοινωνικό ιστό, με έργα και δράσεις για την καταπολέμηση της ανεργίας, της βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας, που παραμένουν σε χαμηλό επίπεδο στην πόλη μας και ειδικότερα στη Βορειοδυτική πλευρά του πολεοδομικού συγκροτήματος. Αναφερόμενη σε συγκροτημένα έργα που Θα συμβάλουν στην ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης θεωρώ πρώτη προτεραιότητα τα έργα που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη (είσοδος και περιφερειακές αρτηρίες, μετρό, πάρκινγκ, αεροδρόμιο, σιδηρόδρομο) με διαρκή έλεγχο των αποφάσεών και της διάθεσης των κονδυλίων. Για τα νέα έργα πρώτης προτεραιότητας Θεωρώ το κυκλοφοριακό και την ανάπλαση της Δυτικής Θεσσαλονίκης, την εξασφάλιση πόρων για τις απαλλοτριώσεις και τον τελικό σχεδιασμό απόλυτης προστασίας του δάσους Σέιχ -Σου, την προστασία των δημόσιων επιχειρήσεων της περιοχής και την ανακοπή της αποβιομηχάνισής της. Βασική προϋπόθεση είναι η λειτουργία θεσμών. Δημοκρατικού προγραμματισμού κοινωνικού ελέγχου που έχουν αποστεωθεί από την κεντρικέ εξουσία, με πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και το Συμβούλιο Ρυθμιστικού. Με τους συναδέλφους Βουλευτές των άλλων κομμάτων στη Θεσσαλονίκη μας συνδέει βεβαίως ο κοινός τόπος, η πόλη μας, αλλά εκφράζουμε διαφορετικές πολιτικές. Εάν είναι εφικτό σε συγκεκριμένους τομείς να αναπτύξουμε κοινές πρωτοβουλίες, αυτό από την πλευρά μου είναι απολύτως επιθυμητό. Όσο για την ανάδειξη της Θεσσαλονίκης σε Μητρόπολη των Βαλκανίων, εμείς στο Συνασπισμό υποστηρίζουμε ότι η πόλη έχει ανάγκη ισόρροπης ανάπτυξης σε σχέση με την περιφέρειά της και εργαζόμαστε για μια Θεσσαλονίκη που Θα αξιοποιεί τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, ενώ παράλληλα Θα αποτελεί το πρότυπο της πολιτισμικής πολυχρωμίας και της Κοινωνικής ανεκτικότητας. Αυτό είναι το όραμά μας για τη Θεσσαλονίκη και όχι η μετατροπή της σε πόλο εφόρμησης για την κατάκτηση των Βαλκανίων!