Οι σκοπιμότητες και ο απόηχος της έκτακτης σύσκεψης των περιφερειών Μακεδονίας-Θράκης

Παρασκευή, 25 Αύγουστος 2000 02:00
Εκτύπωση
Το τελευταίο διάστημα, τα κυβερνητικά επιτελεία, κατόπιν οδηγιών του πρωθυπουργού, ψάχνουν εναγωνίως να "ανακαλύψουν"ψήγματα κοινωνικής πολιτικής, προκειμένου να επισκιάσουν τη δράση της κυβέρνησης σχετικά με το εργασιακό καθεστώς, την αντιμετώπιση της υγείας με οικονομοτεχνικά κριτήρια, την πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων, τις επερχόμενες ρυθμίσεις στο ασφαλιστικό κ.ά., καθώς και έργα που να μην έχουν αναγγελθεί τουλάχιστον τρεις φορές, για να αναγγελθούν από τον πρωθυπουργό στο "άνοιγμα" της ΔΕΘ. Επιστρατεύονται, προκειμένου να αιτιολογήσουν, γιατί σημαντικότατα εθνικά-αναπτυξιακά έργα 20ετίας, που αφορούν την περιφέρεια και ιδιαίτερα τη Θεσσαλονίκη, δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Στην πρακτική αυτή, της απάλυνσης της εικόνας της κυβερνητικής πολιτικής και της δημιουργίας εντυπώσεων περί ουσιαστικού και έντονου κυβερνητικού έργου, εντάσσεται και η σύγκληση της έκτακτης συνεδρίασης του Ειδικού Συντονιστικού των τριών Περιφερειών Μακ-θράκης, που έγινε μετά από κάλεσμα του Υπουργού Μακεδονίας-Θράκης. Έτσι, εξαιτίας της χρονικής επιλογής της συνεδρίασης, αλλά και του εξαιρετικά περιορισμένου χρόνου διάρκειάς της -θα απαιτούνταν τουλάχιστον ημερίδα, προκειμένου οι πέραν των 160 συμμετέχοντες να αναπτύξουν τις απόψεις τους, να γίνει ουσιαστικός διάλογος και πιθανή σύνθεση- δεν ήταν δυνατόν, η συνεδρίαση αυτή να επιτελέσει το έργο της, δηλαδή την επί της ουσίας συζήτηση πάνω στα προγράμματα και τις δυνατότητες που δίνονται από αυτά στην Περιφέρεια. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η βουλευτής του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ Ασημίνα Ξηροτύρη, με κύριο σκοπό να τονίσει ότι τέτοιες συναντήσεις-συνεδριάσεις, που αφορούν την ανάπτυξη της περιφέρειας πρέπει να είναι θεσμοθετημένες μέσα από αυτοδιοικούμενα όργανα. Το περιεχόμενο της τοποθέτησής της είχε σαν κύριους άξονες τα παρακάτω θέματα: 1.Ο σχεδιασμός για την κατανομή των κονδυλίων γίνεται κατ΄ελάχιστον στα περιφερειακά όργανα, και κατά κύριο λόγο στις κεντρικές υπηρεσίες, όπως συμβαίνει ανάλογα και με την κατανομή των πόρων που διαχειρίζονται με ευθύνη τους οι Περιφέρειες (3,5 τρις δρχ. για τις Περιφέρειες έναντι συνολικού ποσού δρχ. 17 τρις) 2.Το κράτος δεν έχει εξασφαλίσει τη δική του συμμετοχή δυστυχώς, πολύ περισσότερο για τα έργα ανάπτυξης υποβαθμισμένων περιοχών (ενώ έχει εξασφαλίσει τα απαιτούμενα για την Ολυμπιάδα) και αναζητεί εναγωνίως τη συγχρηματοδότηση των ιδιωτών, πράγμα που καθιστά επισφαλή και αβέβαιη την υλοποίηση των έργων αυτών. 3.Η σημαντική αναποτελεσματικότητα (διάθεση περιορισμένων πόρων-τροποποιήσεις υπέρ του κέντρου και έλλειψη απορροφητικότητας) υλοποίησης των έργων και δράσεων κυρίως των υποβαθμισμένων περιοχών της Μακεδονίας, που αφορούσαν τα προηγούμενα Κ.Π.Σ., μας καθιστούν ιδιαίτερα ανήσυχους και για τα νέα 4. Μέσα από τέτοιες σύντομες και "επετειακές" συνεδριάσεις δεν φαίνεται, ούτε είναι εύκολο να επιτευχθεί η δέσμευση της κυβέρνησης για την υλοποίηση ενός στρατηγικού σχεδίου για τη Βόρεια Ελλάδα και πολύ περισσότερο για τη Θεσσαλονίκη, που μόνο γενικόλογα παρουσιάζεται. Κλείνοντας, πέρα από όλα τα παραπάνω, σημειώνω ότι "ευημερία για όλους" και "ανάπτυξη παντού" (σλόγκαν της συνόδου) δε συμβαδίζουν με την πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση, της συνεχούς υποβάθμισης του εισοδήματος και της ποιότητας ζωής των μισθωτών και των μικρομεσαίων, την αποδυνάμωση της αυτοδιοίκησης και του περιφεριακού σχεδιασμού, την αναποτελεσματικότητα στην υλοποίηση έργων ανάπτυξης και τη δημιουργία έτσι έντονων κοινωνικών και περιφερειακών ανισοτήτων.