Home Άρθρα - Συνεντεύξεις Προεκλογικές ρυθμίσεις για μισό άνεργο ή δύο εργαζόμενους σε μια θέση εργασίας!, άρθρο στην 'ΑΥΓΗ'

Προεκλογικές ρυθμίσεις για μισό άνεργο ή δύο εργαζόμενους σε μια θέση εργασίας!, άρθρο στην 'ΑΥΓΗ'

E-mail
Ολοκληρώνεται η συζήτηση στη Βουλή του ν/σ "Μερική απασχόληση και υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα", ενώ και στο εθνικό σχέδιο δράσης που προχθές ανακοινώθηκε, διευρύνεται η μερική απασχόληση στον δημόσιο τομέα, προκειμένου να αντιμετωπισθεί κυρίως το μεγάλο πρόβλημα της ανεργίας των γυναικών και των νέων, όπως και ζητήματα ασφάλισης της στρατιάς των ανέργων. Η κυβέρνηση, αφού επί είκοσι χρόνια και παρά τα σημαντικά ποσά που έχουν εισρεύσει στη χώρα από δυόμισι κοινοτικά πλαίσια στήριξης δεν κατάφερε να ανατρέψει τα δομικά χαρακτηριστικά του στρεβλού μοντέλου ανάπτυξης, υιοθετώντας στη συνέχεια τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές προσθέτει σήμερα νέα δεινά στον τομέα της απασχόλησης με την ελαστικοποίηση των σχέσεων εργασίας, τη συμπίεση των μισθών και την εισαγωγή της μερικής απασχόλησης. Τα περιβόητα σχέδια δράσης για την απασχόληση και τη διεύρυνση του κοινωνικού κράτους γίνονται σήμερα πρόχειρες και αποσπασματικές προεκλογικού χαρακτήρα ρυθμίσεις, περιθωριοποιώντας ακόμη περισσότερο τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού με τις ασπιρίνες της μισής ζωής, του μισού μεροκάματου, της διαρκούς πολιτικής ομηρείας. Χαρακτηριστική ήταν η αδυναμία των υπουργών της κυβέρνησης κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου να εξηγήσουν την πολιτική της ή να αποκρύψουν τη νεοφιλελεύθερη στροφή της, όπως και την προχειρότητα και την αποσπασματικότητα των ρυθμίσεων. Κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου με σαφήνεια επισημάναμε ότι: - Προωθείται η απορρύθμιση του κοινωνικού κράτους\ και όχι η αναβάθμιση και υποβοήθησή του από την κοινωνία των πολιτών και τους φορείς τους, για τους οποίους φορείς μάλιστα επιμένει να μην εξηγεί, γιατί δεν βάζει τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις επιλογής τους. Προωθεί έτσι πολιτικές που στο επίκεντρό τους έχουν την ιδιωτικοποίηση των κοινωνικών υπηρεσιών, όπου με πρόσχημα τη "γραφειοκρατία και ακαμψία του κράτους" μετακυλίουν την ευθύνη άσκησης κοινωνικών προνοιακών υπηρεσιών εκτός του δημόσιου τομέα ευθύνης. Το γεγονός βέβαια ότι στην Ευρώπη την τελευταία δεκαετία έχει ανοίξει το θέμα της "κοινωνικής οικονομίας" και του ρόλου που μπορούν να παίξουν σε αυτόν τον "τρίτο τομέα" οι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, οι μη κυβερνητικές, οι συνεταιριστικές κ.ά. οργανώσεις, όπως και τα στοιχεία εμπειρίας από την Ε.Ε. ή η πολιτική προσέγγιση για όλα αυτά, δεν απασχολούν τον νομοθέτη. Γιατί μέσα από αυτές τις ρυθμίσεις και επιλογές της η κυβέρνηση δεν προσεγγίζει τις κοινωνικές προκλήσεις και διεθνείς τάσεις για υγιή ανάπτυξη ενός αλληλέγγυου κοινωνικού τομέα της οικονομίας, αλλά παραμένει πιστή στην "παράδοση" της συγκεντρωτικής πελατειακής διαχείρισης, στη μη αναγνώριση της ανάγκης αυτονομίας των φορέων των πολιτών, ενώ παράλληλα τους χρησιμοποιεί ως όχημα για να προωθήσει την περαιτέρω αποδυνάμωση του κοινωνικού κράτους, την απορρύθμιση των κοινωνικών πολιτικών και των σχέσεων εργασίας. - Προωθείται η μερική απασχόληση με τη δημιουργία εργαζομένων δύο ταχυτήτων,\ πολιτικές που υπηρετούν το κυβερνητικό δόγμα για την αντιμετώπιση της ανεργίας. Τα τελευταία χρόνια είχαμε μια έξαρση της γενικευμένης εφαρμογής ελαστικών και υποβαθμισμένων μορφών απασχόλησης (μερική, προσωρινή απασχόληση, συμβάσεις έργου κ.λπ.), με αποτέλεσμα να μη δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας αλλά να μοιράζονται οι υπάρχουσες. Αυτή η πολιτική γίνεται πλέον κυρίαρχη στο νέο πλαίσιο των ρυθμίσεων για την απασχόληση. Είναι προφανές ότι η πλειονότητα των δράσεων που αναφέρονται στο σχέδιο νόμου και οι κοινωνικού χαρακτήρα υπηρεσίες που θα παρέχονται δεν είναι εποχιακού αλλά μόνιμου χαρακτήρα και κατά συνέπεια δεν δικαιολογείται η προτεινόμενη μερική απασχόληση με σύμβαση ορισμένου χρόνου (με 24 μήνες μέγιστη διάρκεια). Όπως προφανές είναι ότι οι νέοι άνεργοι και οι γυναίκες, στο μεγαλύτερο ποσοστό τους πτυχιούχοι, έχουν ανάγκη από σταθερές θέσεις εργασίας για την αξιοπρεπή ενσωμάτωσή τους και συμμετοχή σε όλες τις κοινωνικές δράσεις. Εμείς επανειλημμένα είχαμε επισημάνει ότι η διεύρυνση της μερικής απασχόλησης και των ελαστικοτήτων δεν θα μειώσει την ανεργία, αλλά θα συμβάλει στο μοίρασμα μίας θέσης σε δύο ανέργους και θα αυξήσει την υποαπασχόληση και τη φτώχεια στη χώρα μας, επιφυλάσσοντας για τη νέα γενιά ένα μέλλον απασχολήσιμων και ασφαλίσιμων με μισή δουλειά, μισό μισθό, μισή σύνταξη και τελικά μισή ζωή. Ομόφωνα άλλωστε το Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΕΔΥ απορρίπτει την εισαγωγή της μερικής απασχόλησης στο Δημόσιο, χαρακτηρίζοντάς την ως αντεργατικό θεσμό, που αποτελεί βάρβαρη επίθεση στις εργασιακές σχέσεις. Από την άλλη πλευρά η ασάφεια για την εξεύρεση ή διασφάλιση των πόρων, ακόμη και γι' αυτά τα προεκλογικά ημίμετρα, χαρακτηρίζει και αυτές τις ρυθμίσεις.\ Αν προστεθεί βέβαια και η ανυπαρξία κριτηρίων για τους φορείς των πολιτών ή τις ΜΚΟ, που σημειωτέον καλούνται να παίξουν το ρόλο του μεσάζοντα στις προσλήψεις, η ασάφεια στα κριτήρια γι' αυτούς που θα προσλαμβάνονται, όπως και η θεσμοθετημένη πολιτική τους ομηρεία, γίνεται σαφής ο έντονα προεκλογικός χαρακτήρας των ρυθμίσεων αυτών. Δυστυχώς η κυβέρνηση είναι πλέον δέσμια των επιλογών που υπαγορεύει η ανταγωνιστική παγκοσμιοποίηση του κεφαλαίου και του εμπορίου, η οποία δεν συνοδεύεται από την παγκοσμιοποίηση των δικαιωμάτων και της κοινωνικής αλληλεγγύης, αλλά επιβάλλει τη μείωση των κρατικών παροχών στον κοινωνικό τομέα και την απορρύθμιση των σχέσεων εργασίας. Γι' αυτό και φθάνει στο σημείο να απαντά ότι, αφού δεν μπορώ να περιορίζω τον αριθμό των ανέργων, ας έχω ένα μισό άνεργο ή δύο σε μία θέση εργασίας και σε ένα μισθό που, σημειωτέον, είναι ο κατώτερος στην Ευρώπη. Φθάνει στο σημείο τελικά να ξεχνά ότι οι διεκδικήκσεις και κατακτήσεις των εργαζομένων, σε όποια παράταξη και αν ανήκουν, στηρίζονται στο μοντέλο της σταθερής, εξαρτημένης αορίστου χρόνου εργασίας και βέβαια στην εξασφάλιση ενός έστω και στοιχειώδους εισοδήματος για να ζήσουν. Στον Συνασπισμό, εκτός από τις καθημερινές παρεμβάσεις μας στη Βουλή για τα θέματα της απασχόλησης, της ισότητας και των κοινωνικών παροχών και τη συνεχή παρουσία μας στο συνδικαλιστικό κίνημα, στα σωματεία των εργαζομένων και στους χώρους δουλειάς, είναι γνωστό ότι έχουμε καταθέσει μια σειρά προτάσεων νόμου (35ωρο, προστασία των ηλικιωμένων και των μακροχρόνια ανέργων, προώθηση της ισότητας κ.ά.), που θέτουν σε μια διαφορετική κοινωνική, προοδευτική βάση την επίλυση των προβλημάτων της ανεργίας, των ανισοτήτων στους εργαζόμενους και της περιθωριοποίησης των ευπαθών ομάδων πληθυσμού. Πρόκειται για ένα σύνολο προτάσεων και δράσεων που συνθέτουν την ολοκληρωμένη πρόταση "της Αριστεράς της εποχής μας", που θέλει να εκφράσει ο ΣΥΝ, για τα κρίσιμα θέματα της απασχόλησης, της ασφάλισης και της προστασίας των εργαζομένων.