Home Άρθρα - Συνεντεύξεις Σε αυτή την αδιέξοδη κατάσταση οι δυναμικές προσπάθειες για την έγκαιρη, με δίκαιες αναπροσαρμογές, υλοποίηση των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ αποτελούν αχτίδα ανάπτυξης για την Περιφέρεια και τη χώρα

Σε αυτή την αδιέξοδη κατάσταση οι δυναμικές προσπάθειες για την έγκαιρη, με δίκαιες αναπροσαρμογές, υλοποίηση των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ αποτελούν αχτίδα ανάπτυξης για την Περιφέρεια και τη χώρα

E-mail

 

Τόνισε η Ασ. Ξηροτύρη κατά  την ανάπτυξη της Επερώτησης της "ΔΗΜ.Ο.Σ." στο Περιφερειακό Συμβούλιο "για τις καθυστερήσεις  στην υλοποίηση των Προγραμματων  του ΕΣΠΑ", αναφέροντας αναλυτικά ότι:  Οι απόλυτα λανθασμένες επιλογές για την οικονομία και την ανάπτυξη,  μεταξύ των οποίων και οι συνεχείς μειώσεις του Προγρ/τος Δημ. Επενδύσεων,  έχουν επιφέρει το θανάσιμο πλέον πλήγμα στον Αναπτυξιακό Προγραμματισμό της χώρας, που μαζί και με τα υπόλοιπα δεινά των μνημονιακών πολιτικών και των επιταγών της τρόϊκα βαθαίνουν την ύφεση, βυθίζουν τη χώρα στην ανεργία και την υπανάπτυξη και τους εργαζόμενους στην εξαθλίωση. Η χώρα μας δανείζεται μια ακόμη φορά για να πληρώνει τους τόκους των δανείων. Επιβάλλονται νέες, πρωτοφανείς θυσίες στον ελληνικό λαό που έχουν  αντίκρισμα την περαιτέρω ύφεση και όχι την ανάπτυξη και ανάκαμψη. Σ΄ αυτή την κρίσιμη και τραγικά αδιέξοδη κατάσταση .. οι συντονισμένες προσπάθειες για την έγκαιρη, με κοινωνικά δίκαιες αναπροσαρμογές  υλοποίηση των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, αποτελούν μια αχτίδα -  ανάσα ανάπτυξης για την Περιφέρεια και για τη χώρα. Και για το σκοπό  αυτό πρέπει να εργασθούμε όλοι και στην αιρετή Περιφέρεια ακόμη περισσότερο. Πρέπει να ταρακουνήσουμε επί τέλους τα Κεντρικά Υπουργεία που κράτησαν και κρατούν ακόμη τη  μερίδα του λέοντος στα Επιχειρησιακά Προγράμματα και την αποκλειστικότητα αυτών στους κρίσιμους τομείς της «Ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού», της «Εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης», της «Αγροτικής Ανάπτυξης», του «Περιβάλλοντος, της ποιότητας ζωής και Αειφόρου Ανάπτυξης», της «Ψηφιακής σύγκλισης», της «Διοικητικής Μεταρρύθμισης» και να απαιτήσουμε να βρουν επί τέλους τον τρόπο και τις δομές να συνεργασθούν με την Αυτοδιοίκηση, για να σπάσουν την αδράνεια, την γραφειοκρατία και την πελατειακή τους λειτουργία και να προχωρήσουν ακόμη και με ρυθμίσεις «έκτακτης ανάγκης» αφού άλλωστε σε έκτακτη κατάσταση βρίσκεται η χώρα.

Το πολιτικό σύστημα, η κεντρική διοίκηση και ακόμα σημαντική μερίδα της Αυτοδιοίκησης επέδειξαν μέχρι σήμερα μια αναποτελεσματική, πελατειακή και σπάταλη πολιτική στη διαχείριση των δημόσιων πόρων και των  Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Σήμερα αν εξακολουθήσουν να κάνουν το ίδιο η πολιτική τους θα αποβεί χωρίς υπερβολή «εγκληματική».

Ας έρθουμε όμως στο δια ταύτα και ας δούμε πρώτα τα του οίκου μας, την Περιφέρεια δηλαδή Κεντρικής Μακεδονίας. Μπορεί πράγματι να έγιναν προσπάθειες, και με την επιμονή μας στο Περιφερειακό Συμβούλιο στο β΄ εξάμηνο του 2011 που   η ευθύνη της διαχείρισης σημαντικού μέρους των Επιχειρησιακών  Προγραμμάτων πέρασε   στην Περιφέρεια,  για να μπει μια σειρά και να επιταχυνθεί η διαδικασία υλοποίησης. Τα προβλήματα όμως που παραμένουν είναι ακόμη πολλά και απαιτούν άμεση λύση. Χρειάζεται πιο λειτουργική, για να γίνει αποδοτικότερη, συνεργασία της Διοίκησης της Περιφέρειας και των Περιφερειακών Ενοτήτων με τη Διαχειριστική Αρχή Κεντρικής Μακεδονίας. Το έμψυχο δυναμικό της Περιφέρειας πέρα από τις δυσκολίες και τα προβλήματα της ορθής και δίκαιης κατανομής μου στο νέο Αυτοδιοικητικό σχήμα αντιμετωπίζει και  τα γενικότερα προβλήματα – περικοπές, εφεδρείες, απολύσεις- της μνημονιακής πολιτικής. Σ΄ αυτήν την κατάσταση η Διοίκηση της Περιφέρειας και εμείς καλούμαστε να βρούμε τον τρόπο να ανασυγκροτήσουμε την νέα Αυτοδιοικητική Μηχανή και να την κινητοποιήσουμε. Και παράλληλα να ενισχύσουμε τις υποδομές και τα μέσα  και να εξορθολογίσουμε τις διαδικασίες προγραμματισμού και διαχείρισης.

Από τα στοιχεία που μας δόθηκαν από την Περιφέρεια και τη Διαχειριστική Αρχή για την πρόοδο των έργων ευθύνης της - μπορεί τυπικά να πετύχαμε τους στόχους έστω και στο κατώτερο επίπεδο – είμαστε όμως αρκετά πίσω και γιαυτό είναι  επιτακτική ανάγκη να υπάρξει συντονισμός και ένταση των προσπαθειών ιδιαίτερα  στους κρίσιμους τομείς:

«Της Περιβαλλοντικής προστασίας και πρόληψης κινδύνων», όπου στα 64 ενταγμένα έργα (προϋπ/σμού 137,5εκ.€) συμβασιοποιημένο είναι μόλις το 26,1% (35,8εκ.€) και η απορρόφηση  μόλις στο 11,4%.

Όταν γνωρίζουμε πολύ καλά  πόσο μεγάλες είναι οι ανάγκες της Περιφέρειας στον τομέα αυτό.

«Της Εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης», όπου στα 55 ενταγμένα έργα (πρ/σμού 32εκατ.€) είναι συμβασιοποιημένο το 29% και η απορρόφηση φθάνει μόλις στο 14%. Όταν και στον τομέα αυτό οι ανάγκες είναι τεράστιες.

Ας δούμε τώρα την κατάσταση για την πρόοδο των έργων που διαχειρίζονται στους κρίσιμους αυτούς τομείς τα Κεντρικά Υπουργεία και που χωροθετούνται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη γενικότερη παρατήρηση ότι από τα 4δισ. ευρώ που έχουν δεσμευτεί για τους τομείς «Ανθρώπινο δυναμικό» και «Δια βίου μάθηση-Εκπαίδευση» η απορρόφηση φθάνει μόλις στο 20%, όταν η ανεργία καλπάζει και τα κονδύλια θα μπορούσαν να ανακουφίσουν τους ανέργους και να τους εντάξουν σταδιακά στην αγορά εργασίας. ΄Ετσι:

Στον τομέα «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» για τα 561 έργα στην Κεντρική Μακεδονία (πρ/σμού 290εκ.€) η απορρόφηση φθάνει μόλις  στο 28%.

Στο τομέα «Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού» η απορρόφηση φθάνει μόλις το 26% .

Εντελώς απογοητευτική είναι η κατάσταση στον τομέα «Περιβάλλον-Αειφόρος Ανάπτυξη» όπου από τα 78 ενταγμένα έργα (πρ/σμου 330εκ.€) έχει συμβασιοποιηθεί το 11,6% και η απορρόφηση φθάνει ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό του 7,7,%.

Βέβαια στο πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση», όπου ένα σημαντικό μέρος έπρεπε να διατεθεί για την Περιφερειακή Διοικητική Μεταρρύθμιση, έχει συμβασιοποηθεί το 45% και απορροφηθεί μόλις το 26% (από στοιχεία της Εφ. Καθημερινής το πρόγραμμα αυτό παρουσιάζει πολύ χαμηλότερη απορρόφηση ~10,5%), όταν η ανασυγκρότηση και αναβάθμιση και όχι βέβαια η ισοπέδωση και αποδυνάμωση της Δημόσιας Διοίκησης είναι μείζον θέμα για τη χώρα.

 

Αγαπητοί  συνάδελφοι, όπως είχα πει και σε παλαιότερη τοποθέτησή μου, τα θέματα της υλοποίησης ενός ολοκληρωμένου και επικαιροποιημένου - για την δύσκολη εποχή μας- Αναπτυξιακού Προγράμματος και ειδικότερα τα θέματα υλοποίησης των μοναδικών σήμερα Αναπτυξιακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ πρέπει να βρίσκεται στην καθημερινή ημερήσια διάταξη του Περιφερειακού Συμβουλίου, για να ελέγχονται και να επισπεύδονται οι διαδικασίες επιλογής, ένταξης και υλοποίησης των έργων του ΕΣΠΑ.

Η Περιφερειακή  Αυτοδιοίκηση καλείται να συμβάλει αποτελεσματικά και να διεκδικήσει την ορθή και δίκαιη διαχείριση των Δημόσιων και κοινοτικών πόρων (ΕΣΠΑ) και την επίσπευση της διαδικασίας υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Καλείται να πιέσει συστηματικά  τα κεντρικά Υπουργεία και οι αντίστοιχες διαχειριστικές αρχές για  να προχωρήσουν τα έργα ευθύνης τους και να εγκαταλείψουν την αδράνεια, τις  γραφειοκρατικές και συγκεντρωτικές  αγκυλώσεις.