Home Άρθρα - Συνεντεύξεις Συντεταγμένη κοινωνική προσαρμογή, δίχτυ κοινωνικής προστασίας και ειδικότερες προτάσεις της ΔΗΜΑΡ για τα μέτρα και τις ρυθμίσεις των δανείων για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και τις μικρές επιχειρήσεις

Συντεταγμένη κοινωνική προσαρμογή, δίχτυ κοινωνικής προστασίας και ειδικότερες προτάσεις της ΔΗΜΑΡ για τα μέτρα και τις ρυθμίσεις των δανείων για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και τις μικρές επιχειρήσεις

E-mail

Σε άρθρο της που δημοσιεύτηκε σήμερα στην Εφημερίδα των Συντακτών, η Ασημίνα Ξηροτύρη αναδεικνύει τις προτάσεις της Δημοκρατικής Αριστεράς για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Το πλήρες κείμενο του άρθρου έχει ως εξής:

Συντεταγμένη κοινωνική προσαρμογή, δίχτυ κοινωνικής προστασίας και ειδικότερες προτάσεις ΔΗΜ.ΑΡ. για τα μέτρα και τις ρυθμίσεις των δανείων για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και τις μικρές επιχειρήσεις

Μπορεί το καθοριστικό βήμα που απέτρεψε την χρεοκοπία της χώρας να έγινε, όμως γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ότι η δημοσιονομική προσαρμογή που προηγήθηκε ήταν βίαιη, με τα εμπροσθοβαρή επώδυνα μέτρα που επέφερε στον ελληνικό λαό. Η κοινωνία δοκιμάζεται και η συνοχή της θα αργήσει να αποκατασταθεί, χρειάζεται γι’ αυτό συνεχής προσπάθεια, σταθερότητα στόχων, ευρύτερη κινητοποίηση, για να δώσουμε σήμερα τη μάχη της συντεταγμένης κοινωνικής προσαρμογής και της ανάπτυξης.

Για την κοινωνική προσαρμογή στη ΔΗΜΑΡ η κύρια κατεύθυνση μας είναι να δημιουργηθεί ένα πραγματικό δίχτυ κοινωνικής προστασίας για το σύνολο των πολιτών, με έμφαση στις ευπαθείς ομάδες που η κατάσταση τους επιδεινώθηκε λόγω τη κρίσης (διαβίωση κάτω από το όριο της φτώχιας, συνταξιούχοι, άνεργοι), των νοικοκυριών, καθώς και των μικρών επιχειρήσεων που η συνέχεια της λειτουργίας τους αποτελεί το μόνη πηγή εσόδων για τους μικρούς επιχειρηματίες και τις οικογένειές τους.

Το δίχτυ κοινωνικής προστασίας και η ελάφρυνση του οικογενειακού προϋπολογισμού είναι για τη ΔΗΜΑΡ ζήτημα άμεσης προτεραιότητας.

Κανείς άνεργος χωρίς πρόσβαση στο σύστημα υγείας. Κανένα παιδί χωρίς πρόσβαση στη σίτιση. Τα άτομα με ειδικές ανάγκες μέσα στον κοινωνικό ιστό της χώρας. Έκτακτα και εκτεταμένα μέτρα άμεσης εφαρμογής  για τους ανέργους.

Τα θέματα που αναδεικνύουμε είναι:

- Δίκτυο κοινωνικής υποστήριξης και ελάφρυνση των βαρών των οικογενειών.

- Πιλοτική εφαρμογή για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα μέσα στο 2013 και πλήρη εφαρμογή το 2014.

- Υποστήριξη των ανέργων με έκτακτα και εκτεταμένα μέτρα

- Αντιμετώπιση της έκτακτης κατάστασης στο σύστημα υγείας και των ανασφάλιστων.

- Διακανονισμοί φορολογικών υποχρεώσεων.

-Δανειακές ρυθμίσεις για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις, με τις ειδικότερες προτάσεις μας :

  • Αναστολές πλειστηριασμών κατοικιών (πρώτη με προσωπική ή οικογενειακή διαβίωση)για τουλάχιστον ακόμα τρία χρόνια, έως το 2015.
  • Το σύνολο της τελικής ρυθμισμένης δόσης να μην υπερβαίνει το 25% των συνολικών παρουσών ετήσιων ή μηνιαίων εισοδημάτων των πολιτών ή των νοικοκυριών.
  • Προσαρμογή όλων των χορηγητικών επιτοκίων με βάση τα επιτόκια της ΕΚΤ, η οποία αποτελεί την κύρια πηγή άντλησης ρευστότητας των Τραπεζών.
  • Σχετικά με τους ανέργους, όσους διαβιώνουν αποδεδειγμένα κάτω από το όριο της φτώχειας και όσους έχουν αναπηρία από 67%, θα πρέπει να τύχουν πραγματικής περιόδου χάριτος δηλαδή χωρίς κεφαλαιοποίηση των τόκων. Θα πρέπει να διερευνηθεί η πιθανότητα «κουρέματος» ακόμα και διαγραφών δανειακών οφειλών.
  • Συνδυασμός των ακόλουθων παραμέτρων, ανάλογα με την περίπτωση: περιόδου χάριτος με ή χωρίς κεφαλαιοποίησης των τόκων, χρονική επέκταση της διάρκειας των δανείων μείωση των χορηγητικών επιτοκίων.
  • Επέκταση των ευνοϊκών διατάξεων και σε μικρούς έμπορους ή ατομικές επιχειρήσεις
  • Ειδικές ρυθμίσεις για νοικοκυριά στα όποια δεν υπάρχει ενεργός εργαζόμενος,.
  • Υπό προϋποθέσεις ευνοϊκές ρυθμίσεις και στα καταναλωτικά δάνεια χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις
  • Στις ρυθμίσεις των δανείων θα πρέπει να μην υπάρχει ο όρος πριν το 2010 συμβάσεις δανείων, γιατί θα αποκλεισθούν αρκετές χιλιάδες δανειολήπτες με πραγματικά προβλήματα.

Βασική παρατήρηση για τα παραπάνω είναι ότι οι τράπεζες θα πρέπει να συνδυάσουν την τεχνογνωσία τους με τις πραγματικές δυνατότητες, βάση στοιχείων που διαθέτουν για κάθε νοικοκυριό και για κάθε πελάτη τους σε δυσκολία, ώστε να διαμορφωθεί δίκαια και βιώσιμη πρόταση αποπληρωμής των τραπεζικών δανείων. Άλλωστε και οι ίδιες επειδή βρίσκονται σε δυσκολίες δέχονται ουσιαστική βοήθεια από το Κράτος ώστε να ανταποκριθούν στις δύσκολες αυτές συνθήκες.