Home Άρθρα - Συνεντεύξεις σύντομο αρθρο για Πυροπροστασια

σύντομο αρθρο για Πυροπροστασια

E-mail

ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ  ΑΣΗΜΙΝΑΣ  ΞΗΡΟΤΥΡΗ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ  πρώην Βουλευτής,

Υπεύθυνη του Τμήματος Περιφερειακής Ανάπτυξης, Χωροταξίας και Δημοσίων  Έργων του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ

Με θέμα: Η οδυνηρή εμπειρία από τις  συνεχιζόμενες  καταστροφικές πυρκαγιές ουδόλως απασχολεί την Κυβέρνηση

Την τελευταία δεκαπενταετία η Ελλάδα βιώνει πολλαπλά κρούσματα καταστροφικών δασικών πυρκαγιών με αποκορύφωμα αυτές  του  περασμένου  καλοκαιριού, που ήταν  πρωτοφανείς σε έκταση, με δεκάδες θύματα. Αλλά και φέτος αρχές   καλοκαιριού τα κρούσματα είναι ήδη πολλά και οι καταστροφές μεγάλες.

Τα αίτια  που οδήγησαν  στην κατάρρευση του συστήματος αντιπυρικής και περιβαλλοντικής προστασίας της χώρας, επικεντρώνονται  στην ανικανότητα   του κρατικού μηχανισμού και της διοίκησης  να διαχειριστούν την κρίση και στα μεγάλα    κενά και παραλείψεις του θεσμικού πλαισίου.

Η οδυνηρή εμπειρία και οι ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν    υπογραμμίζουν    την ανάγκη σημαντικών   μεταρρυθμίσεων, όπως και   εφαρμογής αποτελεσματικότερων μεθόδων και τρόπων παρέμβασης για την αντιμετώπιση καταστάσεων φυσικών καταστροφών. Καταστροφές που   στο μέλλον θα ενταθούν, καθώς  τα μηνύματα από την Κλιματική αλλαγή είναι εξαιρετικά δυσοίωνα για τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου.  Επομένως η θωράκιση της χώρας έναντι των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και άλλων καταστροφών πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα για την πολιτεία  για την διάσωση των φυσικών  οικοσυστημάτων και γενικά  διατήρηση του οικολογικού αποθέματος .

Πλην όμως η Κυβέρνηση αδυνατεί έστω και στοιχειωδώς να ανταποκριθεί σε αυτές τις υποχρεώσεις.

Από την  πλειονότητα  των    φορέων και περιβαλλοντικών οργανώσεων και από το κόμμα μου τον ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟ  προβάλλεται  η ανάγκη άμεσης  σύστασης «του ενιαίου διεπιστημονικού φορέα διαχείρισης και πυροπροστασίας των δασών».

Ενός φορέα που θα εποπτεύεται από ένα Υπουργείο (ευχής έργο θα ήταν να είχαμε   το Υπουργείο Περιβάλλοντος για να τεθεί υπό την εποπτεία του), με σημαντικές θεσμικές αρμοδιότητες και  σκοπό την :

 • Προστασία της φύσης από ανθρωπογενείς, ή φυσικούς κινδύνους
 • Αποκατάσταση των φυσικών λειτουργιών και των οικοσυστημάτων
 • Αποκατάσταση υποδομών προστασίας της φύσης
 • Λήψη μέτρων για την ομαλή διαχείριση των δασών και την βελτίωση της αποδοτικότητάς τους
 • Απασχόληση ανθρώπων του δάσους σε όλους τους σχεδιασμούς

Υπενθυμίζω  γι’ αυτό  ότι το ομόφωνο Πόρισμα της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής περιγράφει ένα   βιώσιμο μοντέλο, που   έπρεπε μετά από την επικαιροποίησή του, κυρίως σε σχέση με την μετέπειτα συσταθείσα Γεν. Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, να αξιοποιηθεί από την πολιτεία.

Οι βασικές αρχές και προϋποθέσεις για να λειτουργήσει αποτελεσματικά σήμερα ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αντιπυρικής και περιβαλλοντικής προστασίας και ο ενιαίος φορέας που θα το εγγυηθεί   είναι:

 • Η εφαρμογή των συνταγματικών διατάξεων και την θεσμοθέτηση των απαραίτητων εργαλείων στα οποία  παραπέμπουν, δηλαδή τον  χωροταξικό σχεδιασμό, τους δασικούς χάρτες, το δασολόγιο και   το εθνικό   κτηματολόγιο .
 • Ανατροπή των διατάξεων και πρακτικών (εκτός σχεδίου δόμηση, ασάφεια ως προς τις δασικές εκτάσεις και τις χρήσεις γης),  που επιβραβεύουν ή ενθαρρύνουν καταπατητές και συντηρούν το έλλειμμα περιβαλλοντικής συνείδησης, παρά την κρισιμότητα της κατάστασης για το περιβάλλον   στη χώρα μας .
 • Ολοκληρωμένος,  μακρόπνοος σχεδιασμός  με βάση την εμπειρία για την επικινδυνότητα του ελληνικού χώρου και μελέτες έργων  αντιπυρικής οργάνωσης και  προστασίας, αποκατάστασης καμένων περιοχών, υλοποίησης έργων   αναδάσωσης,  παρακολούθησης της σχέσης των δασών με την Κλιματική αλλαγή κ.ά.
 • Οργάνωση της πρόληψης, με την αρχή ότι αυτή  είναι  το σημαντικότερο στοιχείο για την προστασία των δασών και του περιβάλλοντος.
 • Ουσιαστική   βελτίωση του συντονισμού και συνεργασίας των εμπλεκομένων υπηρεσιών και  φορέων της Διοίκησης και της Αυτοδιοίκησης. Ανασυγκρότηση  των δασικών υπηρεσιών σε αρμοδιότητες, δυναμικό και πόρους και διασύνδεση αυτών με  εξειδικευμένες  μονάδες  Δασοπυρόσβεσης , ώστε  να  αποδώσουν  ο σχεδιασμός, η οργάνωση της πρόληψης, της δασικής διαχείρισης και της δασοπυρόσβεσης.
 • Ένταξη στον αντιπυρικό αγώνα  της τοπικής κοινωνίας, των εθελοντών, των ενεργών πολιτών ,  για να συμβάλλουν και να διεκδικούν  το καλύτερο σε όλα τα επίπεδα  .

Παρόλα αυτά και την  οδυνηρή εμπειρία από τις  συνεχιζόμενες  καταστροφικές πυρκαγιές η  Κυβέρνηση δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα για διορθώσει την κατάσταση και ούτε  την απασχολεί το πρόβλημα, όπως δεν απασχολεί και την Αξιωματική Αντιπολίτευση.

Ο δικομματισμός αυτοκαταστρέφεται, η χώρα όμως και το φυσικό της   περιβάλλον   πρέπει να επιβιώσουν.

28-06-2008       ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ