Home Άρθρα - Συνεντεύξεις «Χωρίς εθνικό σχεδιασμό και κοινωνικό έλεγχο, χωρίς εθνικούς πόρους στο Προγρ. Δημ. Επενδύσεων, η ανάπτυξη της χώρας επανακοθορίζεται από τις επιδιώξεις του κεφαλαίου και προσθετικά από τις επιλογές της Ευρ. Ένωσης» στην εφημερίδα Αγγελιοφόρος

«Χωρίς εθνικό σχεδιασμό και κοινωνικό έλεγχο, χωρίς εθνικούς πόρους στο Προγρ. Δημ. Επενδύσεων, η ανάπτυξη της χώρας επανακοθορίζεται από τις επιδιώξεις του κεφαλαίου και προσθετικά από τις επιλογές της Ευρ. Ένωσης» στην εφημερίδα Αγγελιοφόρος

E-mail
Τον προϋπολογισμό του 2006 τον χαρακτηρίζει και τον διαπερνά η υιοθέτηση της νεοφιλελεύθερης πρότασης για την αντιμετώπιση του οικονομικού, κοινωνικού και αναπτυξιακού προβλήματος της χώρας. Η Κυβέρνηση της Ν.Δ. εγκαταλείπει κάθε προγραμματική διαδικασία σχεδιασμού της ανάπτυξης και με απόντα τον κοινωνικό έλεγχο προβάλλει ως «αναπτυξιακό πρότυπο» στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ό,τι αποτελεί επιδιώξεις του κεφαλαίου, έναντι των βασικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου. Αυτό επιχειρείται με τη συρρίκνωση και τη βαθμιαία αντικατάσταση του ΠΔΕ από το πολυδιαφημιζόμενο σύστημα των Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), όπου όλα τα δημόσια έργα και οι υπηρεσίες εν δυνάμει γίνονται αντικείμενο επιχειρηματικής δράσης και επιδίωξης ιδιωτικού κέρδους. Έτσι στον τομέα των δημοσίων επενδύσεων συνεχίζεται με τον προϋπολογισμό του 2006 να επιδεινώνεται η κατάσταση, ποιοτικά και ποσοτικά. Η ποιοτική υποβάθμιση συνίσταται τόσο στην υποταγή του ΠΔΕ στη συγχρηματοδότηση των έργων του Γ΄ΚΠΣ, αφού για τη χώρα μας οι ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις υποκατέστησαν εθνικούς πόρους και η διάθεση των τελευταίων εξαρτήθηκε από τα έργα που ήταν επιλέξιμα από την ΕΕ, όσο και η υποταγή των βασικών έργων υποδομής στην <επιλέξιμότητά> τους από τους ιδιώτες μέσω των ΣΔΙΤ , για να αποπληρωθούν τελικά αργότερα με την επιβολή νέων τελών και εισφορών από τους πολίτες. Η ποσοτική υποβάθμιση συνεχίζεται αφού οι συνολικές δαπάνες του ΠΔΕ εξακολουθούν να είναι μειωμένες κατά 12% και να διαμορφώνονται για το 2006 στο 4,3% του ΑΕΠ, στο χαμηλότερο ποσοστό την τελευταία δεκαετία. Εκεί όμως όπου η μείωση ήταν τραγική και δυστυχώς παραμένει είναι οι χρηματοδοτήσεις στο σκέλος του ΠΔΕ από αμιγώς εθνικούς πόρους . Δηλαδή για έργα βασικών υποδομών στην Παιδεία , στην Υγεία , στην ύδρευση-αποχέτευση και γενικότερα στη βελτίωση της καθημερινότητας και που δεν είναι κοινοτικά επιλέξιμα. Η Κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι αυξήθηκε το σκέλος των συγχρηματοδοτούμενων από την ΕΕ έργων του ΠΔΕ. Η αύξηση αυτή είναι εξαιρετικά μικρή, μπροστά στον νέας απώλειας πόρων από το Γ΄ΚΠΣ , επειδή η χώρα δεν έχει να καταβάλλει την εθνική συμμετοχή και μπροστά στην τραγική στασιμότητα παραγωγής έργων, ιδιαίτερα στη Περιφέρεια όπου η ανεργία καλπάζει και η τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας μέσα από τις αναπτυξιακές διαδικασίες του κράτους είναι στοίχημα επιβίωσης. Παρά την παράταση κατά ένα χρόνο, που μόλις προχθές δόθηκε από την ΕΕ, δεν είμαστε για πανηγυρισμούς. Το αντίθετο οι ευθύνες παραμένουν βαρύτατες, γιατί η χώρα έχει χάσει πολύ σημαντικούς πόρους όλα αυτά χρόνια. Όλες αυτές οι καθυστερήσεις μεταφέρουν για την επόμενη τριετία το βάρος της απορρόφησης του 63% του Γ ΚΠΣ , αφού μέχρι σήμερα έχει απορροφηθεί μόλις το 37% αυτού. Δηλαδή περίπου 15 δις ευρώ απομένουν για τα τρία ή μετά τις προχθεσινές αποφάσεις τα τέσσερα χρόνια και συγκεκριμένα 5,0δις ή 3,75δις.ευρώ ετησίως. Η χώρα μας όμως στην καλύτερή της δεν έχει καταφέρει να εισφέρει εθνική συμμετοχή και παράλληλα να απορροφήσει περισσότερο από 2,8δις ετησίως . ʼλλωστε και φέτος ο Προϋπολογισμός έχει συνταχθεί με την προϋπόθεση να εισπραχθούν 3,05δς (συνολικά 6,10δις) Έτσι η χώρα μας τελευταία στις δαπάνες για την έρευνα και την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών και έχει απορροφηθεί μόλις το 28,2% του Προγράμματος Κοινωνίας της πληροφορίας. Θυσιάζονται από την Κυβέρνηση στο βωμό της τόνωσης της ανταγωνιστικότητας, τα δικαιώματα και οι εργασιακές σχέσεις των εργαζομένων, ενώ επιδόσεις της στην απορρόφηση του αντίστοιχου κοινοτικού προγράμματος είναι μόλις 37%. Παράλληλα η έλλειψη πόρων, αλλά και δομών διοίκησης στη Περιφέρεια βρίσκει σήμερα την απορρόφηση των Περιφερειακών Προγραμμάτων στο 33%. Όσον αφορά στον αγροτικό τομέα, το πραγματικό συνολικό εισόδημα των αγροτών φθίνει και μόνο το κατά κεφαλήν εισόδημα παραμένει σταθερό λόγω μείωσης του αγροτικού πληθυσμού. Η μείωση λοιπόν του αγροτικού πληθυσμού θα αποτελέσει τον κεντρικό στόχο της αγροτικής πολιτικής, αυτό ακριβώς που προωθείται έμμεσα με την απόφαση για πλήρη αποδέσμευση της αγροτικής παραγωγής από τις ενισχύσεις. Μέχρι πότε όμως θα χορηγείται ένα «κοινωνικό επίδομα» ανεξάρτητα από την παραγωγή αγροτικών προϊόντων, πόσο σφιχτά θα γίνουν το 2009 τα νέα δημοσιονομικά κριτήρια; Διότι παρά τους πανηγυρισμούς τίποτα δεν έχει διασφαλισθεί μέχρι το 20013 και πολύ περισσότερο τα κονδύλια και η συζήτηση για την ενδιάμεση αναθεώρηση των κριτηρίων το 2009 καλά κρατεί …. Μετά από τρία κοινοτικά πλαίσια στήριξης, την εισροή σημαντικού ύψους κοινοτικών κονδυλίων , τα οποία σημειωτέον δεν είναι δώρο των πλουσίων στους φτωχούς της Ευρώπης αλλά ο ιδρώτας των πολλών στην ανταγωνιστική ενιαία εσωτερική αγορά και της σημερινής από τη νέα Κυβέρνηση διευρύνεται το έλλειμμα του δημοκρατικού προγραμματισμού και δεν αναγνωρίζεται η ανάγκη για ένα παραγωγικό και κοινωνικό σχέδιο ανάπτυξης, που θα κατευθύνει την οικονομία σε νέες δυναμικές εξειδικεύσεις, σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας, καθώς και στο στόχο της πλήρους απασχόλησης και της μείωσης των κοινωνικών και περιφερειακών ανισοτήτων. Ας μη θριαμβολογεί η Κυβέρνηση για τα 20,1δις του Δ΄και τελευταίου ΚΠΣ και ας μη ψάχνει σε άλλες νεοφιλελεύθερες συνταγές, οι περισσότερες από τις χαμένες θέσεις εργασίας από τη γεωργία, τη βιομηχανία και άλλους κλάδους που χάθηκαν θα μπορούσαν να καλυφθούν και πολλές νέες να δημιουργηθούν, τόσο τη σχεδιασμένη και ισόρροπη κατανομή και κανονική απορρόφηση των κοινοτικών πόρων, όσο και από την ενίσχυση των πόρων του εθνικού αναπτυξιακού σκέλους του ΠΔΕ που θα συμβάλλει στη πραγματική σύγκλιση και τη δημοκρατική, λαική κατανομή των ωφελειών της ανάπτυξης.