Home Άρθρα - Συνεντεύξεις Ζητούμενο η επίτευξη ισόρροπης ανάπτυξης

Ζητούμενο η επίτευξη ισόρροπης ανάπτυξης

E-mail
Το Γ' ΚΠΣ αφορά την περίοδο 2000-2006, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των περίπου 16 τρις. δρχ. και είναι το τελευταίο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής 'Ένωσης. Η διαδικασία της έγκρισής του Κατ' αρχήν από την Ε.Ε. και στη συνέχεια η εξειδίκευσή του κατά τομείς γεωγραφικά και κατά έργα Θα μας απασχολήσει έντονα και άμεσο Όπως και τα δύο προηγούμενα κοινοτικά προγράμματα, έτσι και το F' ΚΠΣ στηρίζεται κατεξοχήν στον κεντρικό σχεδιασμό που κατευθύνει ποσά της τάξεως των13 τρις. σε βάρος του Περιφερειακού Σχεδιασμού, που έχει προϋπολογισμό μόλις 3,1 τρις. περίπου. Ο κεντρικός αυτός σχεδιασμός θα επιφέρει και πάλι τα γνωστά προβλήματα στη δημοκρατική και ισόρροπη προσέγγιση του σχεδιασμού. στην αποτελεσματικότητα και εν τέλει την ουσιαστική ανάπτυξη κάθε περιφέρειας. Με δεδομένα τη μέχρι σήμερα ελαστικότητα των περιφερειακών προγραμμάτων και τις συνεχείς αλλαγές και διορθώσεις σε αυτά (τις περισσότερες φορές όχι για ωριμότερες αναπτυξιακές Παρεμβάσεις, αλλά με πρόσχημα την αμεσότερη απορρόφηση πιστώσεων από το Λεκανοπέδιο), ο ισχνός αυτός περιφερειακός προγραμματισμός αλλοιώνεται υπέρ του κέντρου. Σε αυτήν βέβαια την τετραετία πολύ κρισιμότερη αναμένεται η κατάσταση, καθώς υπάρχει ανησυχία περαιτέρω τροποποιήσεων σε βάρος των έργων της Περιφέρειας και δεδομένων των έργων της "Ολυμπιάδας 2004". Εκτός από την ισόρροπη ανάπτυξη δύο ακόμη κρίσιμα προβλήματα πρέπει να αντιμετωπισθούν μέσα από τις επιλογές και δράσεις του Γ' ΚΠΣ: το συνεχώς διογκούμενο πρόβλημα της ανεργίας και τα αγροτικά προβλήματα. Η βαρύτητα για την αντιμετώπιση της ανεργίας δίδεται στα προγράμματα κατάρτισης κυρίως στις νέες τεχνολογίες στην απελευθέρωση των αγορών και την ενίσχυση των μεγάλων ιδιωτικών επιχειρήσεων. Η εμπειρία από τον τρόπο διαχείρισης και απόδοσης των προγραμμάτων κατάρτισης, όπως και η σύνδεσή τους με την αύξηση της απασχόλησης έχει κριθεί και από την ίδια την κυβέρνηση αρνητική μέχρι σήμερα. Διαπιστώνεται ότι δεν έγινε εμπεριστατωμένη έρευνα για τα προβλήματα που δημιουργούνταί και ότι θα υπάρξει ένα νέο αυστηρά πλαίσιο διαχείρισης από κρατικούς φορεί5·'με εμπνευσμένα προγράμματα που Θα καταρτίζονται από το τρίπτυχο Κρατικοί φορείς -Πανεπιστήμια - Παραγωγή, στην προσπάθεια ο καταρτιζόμενος να αφομοιώσει τη γνώση από την έρευνα και την τεχνολογία και να την εφαρμόσει σε νέες διαδικασίες παραγωγής, σε νέες μεθόδους οργάνωσης ή σε νέα προϊόντα, στις ζητούμενες Θέσει ς απασχόλησης. Στην κυρίαρχη πολιτική της απελευθέρωσης της αγοράς και των άκρατων ιδιωτικοποιήσεων στρατηγικών κρατικών τομέων της οικονομίας, η ελληνική βιομηχανία εξακολουθεί να βρίσκεται στη δίνη μιας παρατεταμένης ύφεσης, ενώ οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις -ιδιαίτερα της βόρειας Ελλάδας- δεν υποστηρίχθηκαν ποτέ από ένα στρατηγικό σχεδιασμό και μια πολιτική που Θα ενισχύει την προσπάθεια διεθνοποίησης της παραγωγής τους έστω και στις γειτονικές χώρες. 'Έτσι οι δράσεις για τη βιομηχανία και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που προβλέπονται στο Γ' ΚΠΣ δεν δημιουργούν καμία αισιοδοξία ότι έχουν αποτιμηθείτε προβλήματα του παρελθόντος και ότι Θα εξασφαλισθεί ένα σημαντικό ποσοστό θέσεων εργασίας. Τα διογκούμενα προβλήματα στον αγροτικό τομέα επιβάλλουν άμεση αλλαγή της μέχρι σήμερα πολιτικής και ενίσχυση των προβλημάτων της Αναπτυξιακής γεωργίας. Στόχος αυτής είναι η αναδιάρθρωση και η αύξηση της ανταγωνιστικότητας όπως και η βελτίωση των μεθόδων παραγωγής με φιλική σχέση προς το περιβάλλον στην κατεύθυνση της εξοικονόμησης υδάτινων και άλλων φυσικών πόρων, των οποίων η σημερινή κατασπατάληση θα οδηγήσει εν τέλει την αγροτική οικονομία σε παρακμή. Ειδικότερα τώρα, για την κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλονίκη κρίσιμο παραμένει το ερώτημα για το όραμα και τις προοπτικές ανάπτυξης της περιοχής. Βασικός άξονας του B' ΚΠΣ;, όπως και του Γ' ΚΠΣ παραμένει η "ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης σε μητροπολιτικό κέντρο με διεθνείς λειτουργίες". Με μέγιστη εθνική ευθύνη, το όραμα αυτό παραμένει μόνο ως άξονας, ενώ δεν έχει δοθεί μέχρι σήμερα υπεύθυνα το πραγματικό περιεχόμενο και το στρατηγικό σχέδιο που Θα το προσεγγίσει. Είναι η ύστατη ευκαιρία και ακόμη δεν έχουμέ συνεννοηθεί υπεύθυνα και ώριμα, ώστε να διεκδικήσουμε επιτέλους την υλοποίηση ενός βιώσιμου σχεδιασμού που θα επιλύει τα χρόνια προβλήματα της Θεσσαλονίκης και Θα δημιουργεί βιώσιμες αναπτυξιακές προοπτικές για το μέλλον της πόλης, ενισχύοντας παράλληλα την ενδοπεριφερειακή ισορροπία. Βασική Θέση του Συνασπισμού είναι ότι η Θεσσαλονίκη και η ευρύτερη περιοχή της πρέπει να εξελιχθεί σε ένα ευρωπαϊκό περιφερειακό κέντρο, αξιοποιώντας τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα στην κατεύθυνση της συνεργασίας και της συνανάπτυξης με τους λαούς της νοτιοανατολικής Ευρώπης .Αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί, αν δεν ολοκληρωθούν τα έργα για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής της πόλης όπως και οι βασικές αστικές υποδομές. Δεν Θα επιτευχθεί όταν η πόλη δρα ανταγωνιστικά στην υπόλοιπη περιφέρεια, αλλά όταν διαχέει τις δραστηριότητές της. Το όραμα του Ευρωπαϊκού Περιφερειακούς Κέντρου (ή το μεγαλόστομο όραμα του μητροπολιτικού κέντρου) δεν υλοποιείται χωρίς τη μείωση της ανεργίας ή την παροχή ίσων ευκαιριών, χωρίς κοινωνικές υποδομές χωρίς αγροτική και ενδοπεριφερειακή ανάπτυξή. Ας συνειδητοποιήσουμε όλοι την πραγματικότητα και τις ευθύνες μας για να προσεγγίσουμε το όραμα και την προοπτική που πράγματι υπάρχουν.