Δελτία Τύπου

Δεν θεμελιώνεται Ανάπτυξη με την απορύθμιση και εκποίηση των δημόσιων Οργανισμών και συλλογικών αγαθών

E-mail Εκτύπωση PDF
«Δεν θεμελιώνεται Ανάπτυξη με την απορύθμιση και εκποίηση των δημόσιων Οργανισμών και συλλογικών αγαθών» Απαιτείται αξιοποίηση των εθνικών και κοινοτικών πόρων, δημοκρατικός προγραμματισμός και σχεδιασμός, όπως και σύστημα διαχείρισης αμερόληπτο και αποτελεσματικό, ώστε να κατανέμονται ισόρροπα τα οφέλη, να θεμελιώνεται η κοινωνική συνοχή και η μακροχρόνια βάση της ανάπτυξης. Τον προϋπολογισμό του 2007 τον χαρακτηρίζει και τον διαπερνά, η υιοθέτηση της νεοφιλελεύθερης πρότασης για την αντιμετώπιση του οικονομικού και κοινωνικού προβλήματος της χώρας. Η Κυβέρνηση της Ν.Δ. έχει εγκαταλείψει κάθε προγραμματική διαδικασία σχεδιασμού της ανάπτυξης και με απόντα τον κοινωνικό έλεγχο, επιμένει ότι θα επιτύχει <την ισχυρή>, όπως την χαρακτηρίζει, ανάπτυξη με την προώθηση των ιδιωτικοποιήσεων, των απορυθμίσεων των Δημόσιων Οργανισμών και των εργασιακών σχέσεων, με την απελευθέρωση της αγοράς από το δημόσιο και τον κοινωνικό έλεγχο. Επιδεικνύει, όπως έκανε και το ΠΑΣΟΚ ως Κυβέρνηση, τους δείκτες αύξησης του εθνικού εισοδήματος (πάνω από 3,5%), έστω και αν όλοι διερωτώνται αν υπάρχει κοινωνικό και αναπτυξιακό αποτέλεσμα; Ποια ήταν τέλος πάντων η προστιθέμενη αξία των επενδύσεων μέχρι σήμερα και ποια η αναπαραγωγή της ανάπτυξης ; Η Κυβέρνηση με σημαία τις «μεταρρυθμίσεις» έχει τελικά απορυθμίσει τον δικό της κυβερνητικό ιστό, όπως και τον παραγωγικό της χώρας και αδυνατεί να εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις για μια ανάπτυξη που θα συμβάλει στην απασχόληση, στην αύξηση της παραγωγής και των εξαγωγών, στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής , στην άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων, στην προστασία του περιβάλλοντος και του πολιτιστικού πλούτου της χώρας. Η δια πραξικοπήματος κατάθεση στη Βουλή της τροπολογίας για τον ΟΤΕ και το περιεχόμενό της, δείχνουν ότι η Κυβέρνηση εκλαμβάνει την εμπιστοσύνη των πολιτών ως λευκή επιταγή για την απορύθμιση του δημόσιου τομέα και το ξεπούλημα Οργανισμών και υπηρεσιών, που φτιάχτηκαν για να εξασφαλίσουν τα αναγκαία κοινωνικά αγαθά και στις επόμενες γενιές, την βιωσιμότητα της ανάπτυξης, ενώ αποτελούν βασική συνιστώσα της εθνικής κυριαρχίας και ασφάλειας. Τώρα πως είναι δυνατόν το κράτος με μονοψήφιο έως μηδενικό ποσοστό μετοχών στον ΟΤΕ να έχει το πάνω χέρι και να κατέχει ή ελέγχει τον στρατηγικό επενδυτή και το μάνατζμεντ, ας το εξηγήσει επιτέλους ο Πρωθυπουργός, γιατί η διγλωσσία και η κρυφή αντζέντα των Υπουργών του προκαλούν τους πολίτες και όλη την Αντιπολίτευση. Ο πυρήνας αυτός της πολιτικής της Κυβέρνησης και η επαναλαμβανόμενη αιτιολογία για την ανάγκη μείωσης του ελλείμματος, έχει ως βασικό θέμα τις δημόσιες επενδύσεις, υπονομεύοντας έτσι τις μακροχρόνιες προοπτικές της ίδιας οικονομίας, τη βιωσιμότητα της ανάπτυξης και την κοινωνική σύγκλιση και συνοχή. Στον τομέα των δημοσίων επενδύσεων συνεχίζεται με τον προϋπολογισμό του 2007 να υπάρχει στασιμότητα ή και επιδείνωση της κατάστασης, ποιοτική και ποσοτική . Η Κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι αυξήθηκε το σκέλος των συγχρηματοδοτούμενων από την κοινότητα έργων του ΠΔΕ. Δεν είναι έτσι όμως , διότι το 2006 είχε προβλεφθεί επίσης το ίδιο ποσό με το 2007, δηλαδή 6.400εκατ. ευρώ από το οποίο λόγω των γνωστών αδυναμιών απορροφήθηκε μόνο τα 5.500εκατ. ευρώ. Αύξηση λοιπόν δεν υπάρχει, ενώ εδραιώνεται η ανησυχία ότι και φέτος βρισκόμαστε μπροστά στον κίνδυνο για μία ακόμη φορά απώλειας πόρων από το Γ΄ΚΠΣ. Η χώρα αδυνατεί να αξιοποιήσει και να απορροφήσει το 2007 - 2008 το μισό Γ’ ΚΠΣ (πλέον των 17.500εκατ. ευρώ) και το προστιθέμενο ένα πέμπτο του Δ’ ΚΠΣ (ΕΣΠΑ) και έτσι μία ακόμη μεγάλη απώλεια πόρων θα προστεθεί σε αυτές του παρελθόντος. Η τέταρτη Προγραμματική περίοδος ( ΕΣΠΑ 2007-2013 ) αρχίζει με απώλειες, αφού δεν έχουν προβλεφθεί ικανά ποσά για την έναρξή του, και είναι άγνωστο αν αυτό οφείλεται στην έλλειψη ώριμων έργων ή στις αδυναμίες του διοικητικού μηχανισμού και την έλλειψη διαχειριστικού σχεδίου. Αρχίζει με αποδυναμωμένους τους κρατικούς φορείς διαχείρισης, ενισχυμένες τις Τράπεζες και τους ιδιώτες και με αρχική κατανομή που δίδει τα περισσότερα στις επιχειρήσεις. Οι οικονομικές ενισχύσεις στον αγροτικό τομέα επαναλαμβάνονται στερεότυπα και σ΄ αυτόν τον Προϋπολογισμό. Οι ίδιοι στόχοι για μια αναπτυξιακή πολιτική τίθενται για το 2007, χωρίς να μπορεί να εξηγήσει κανείς για ποιους λόγους ενώ είχαν τεθεί ως προτεραιότητα τον προηγούμενο χρόνο δεν πραγματοποιήθηκαν και τότε προβλεπόταν μια ανάλογη αύξηση των πιστώσεων, περίπου 9%. Μπορούμε να μιλάμε λοιπόν με στοιχεία για αποτυχημένη πολιτική στον αγροτικό τομέα. Η Κυβέρνηση με την ιστορική απόφασή της να αποδεσμεύσει τις ενισχύσεις από την παραγωγή ανέλαβε την ευθύνη της συρρίκνωσης της αγροτικής παραγωγής, την εξαφάνιση των μικρομεσαίων αγροτικών εκμεταλλεύσεων και τη μείωση του αγροτικού πληθυσμού. Την πραγματική εικόνα της πορείας του αγροτικού εισοδήματος κατέγραψε η Eurostat. Παρά τη μείωση κατά 1,1% του αγροτικού πληθυσμού, το μέσο πραγματικό (αποπληθωρισμένο) εισόδημα του έλληνα αγρότη σημείωσε κάμψη κατά 3,6% (ενώ το 2004 είχε αυξηθεί κατά 2,8%). Σε κλίμα λοιπόν γενικής συρρίκνωσης και εγκατάλειψης έρχεται να προστεθεί και το πρόστιμο των 236 εκατ. ευρώ που ζητάει η Κομισιόν να πληρώσουμε για τις παρατυπίες που διαπίστωσε στη διαχείριση των ευρωπαϊκών γεωργικών ταμείων από το 1999 ως το 2004. Μπορείτε να είστε περήφανοι για το ρεκόρ αυτό, όχι γιατί το δημιουργήσατε αλλά γιατί το νομιμοποιήσατε με την απόφαση για την πλήρη αποδέσμευση. Κουκουλώσατε το πρόβλημα, σε συναίνεση με το ΠΑΣΟΚ, και στερείτε σήμερα τη χώρα μας από κονδύλι 236 εκατ. ευρώ γιατί δεν έγιναν τα αναγκαία και αυτονόητα. Το ελαιοκομικό μητρώο, οι έλεγχοι των δηλώσεων καλλιέργειας, οι επιτόπιοι έλεγχοι. Τελειώνοντας θέλω να τονίσω και πάλι να μην ψάχνει σε άλλες νεοφιλελεύθερες συνταγές η Κυβέρνηση, να μην συνεχίσει την πολιτική της αρπαγής του δημόσιου πλούτου και της ανισοκατανομής των εισοδημάτων με μια αναπτυξιακή πολιτική, που έχει ως θύματα τους εργαζόμενους, το κοινωνικό κράτος και το περιβάλλον. «Δεν θεμελιώνεται Ανάπτυξη με την απορύθμιση και εκποίηση των δημόσιων Οργανισμών και συλλογικών αγαθών» Απαιτείται αξιοποίηση των εθνικών και κοινοτικών πόρων, δημοκρατικός προγραμματισμός και σχεδιασμός, όπως και σύστημα διαχείρισης αμερόληπτο και αποτελεσματικό, ώστε να κατανέμονται ισόρροπα τα οφέλη, να θεμελιώνεται η κοινωνική συνοχή και η μακροχρόνια βάση της ανάπτυξης. Γι αυτό εμείς, ο ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ καταψηφίζουμε τον Προϋπολογισμό του 2007 και λέμε στον ελληνικό λαό να αγωνιστούμε για την ανατροπή της υπάρχουσας πολιτικής και για να υπάρξει μία εναλλακτική πολιτική, στη βάση την μείωση των ανισοτήτων , τη μακροχρόνια προοπτική και βιωσιμότητα της ανάπτυξης, την προστασία του περιβάλλοντος, την διαφανή, αμερόληπτη και αποτελεσματική λειτουργία των διοικητικών και εκτελεστικών οργάνων του κράτους.
 

Αίτημα για σύγκληση της επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου για τα λιμάνια της χώρας

E-mail Εκτύπωση PDF
Επιστολή προς τον Πρόεδρο της Μόνιμης Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου εστάλη εχθές με αίτημα την άμεση σύγκληση της επιτροπής προκειμένου να συζητηθούν τα σοβαρότατα προβλήματα των λιμένων της χώρας μετά τις πρόσφατες αποφάσεις της Κυβέρνησης και τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων. Η επιστολή αυτή συντάχθηκε με πρωτοβουλία των βουλευτών του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς Ασημίνας Ξηροτύρη – Αικατερινάρη και Γιάννη Δραγασάκη και την οποία υπέγραψαν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, μέλη της επιτροπής. Οι βουλευτές κρίνουν απαραίτητο να παρίστανται στη συνεδρίαση της επιτροπής τα σωματεία των εργαζομένων στα λιμάνια Πειραιά και Θεσσαλονίκης. Το πλήρες κείμενο της επιστολής έχει ως εξής: «Προς τον Πρόεδρο της Μόνιμης Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2006 Κύριε Πρόεδρε, Έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού και αδιαφάνεια διακρίνει τους χειρισμούς του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και των Διοικήσεων των λιμένων στη λήψη αποφάσεων για την παραχώρηση των πιο κερδοφόρων και παραγωγικών δραστηριοτήτων σε ιδιώτες, γεγονός που οδηγεί στην απαξίωση της λειτουργίας των λιμένων της χώρας. Έντονη για όλα τα παραπάνω είναι η αντίδραση των εργαζομένων, οι οποίοι συνεχίζουν για πέμπτη εβδομάδα τις κινητοποιήσεις τους, ζητώντας την αναβολή της υλοποίησης των αποφάσεων για τις ως άνω ιδιωτικοποιήσεις. Επειδή, από τις πρόσφατες εξελίξεις οξύτατο είναι πλέον το πρόβλημα στη λειτουργία των λιμένων Πειραιά και Θεσσαλονίκης με πολλαπλές επιπτώσεις στην οικονομία και Επειδή πολλαπλά είναι τα ερωτήματά μας για το σχεδιασμό και τα κριτήρια που υπαγορεύουν την παραχώρηση δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεων σε ιδιωτικές ή κρατικές επιχειρήσεις άλλων χωρών, Κρίνουμε σκόπιμη και ζητάμε την άμεση σύγκληση της Επιτροπής, προκειμένου αυτή να συζητήσει όλα τα σχετικά ζητήματα λειτουργίας των Οργανισμών λιμένων και την προοπτική του τομέα αυτού. Αναγκαία και ουσιαστική στη συζήτηση αυτή κρίνουμε ότι θα είναι η παρουσία των σωματείων των εργαζομένων στα λιμάνια Πειραιά και Θεσσαλονίκης και ζητάμε να κληθούν για το σκοπό αυτό.»
 

Συχνές διακοπές στην υδροδότηση της Θεσσαλονίκης εξαιτίας των πρόδρομων έργων για την κατασκευή του Μετρό

E-mail Εκτύπωση PDF
Και δεύτερη βλάβη παρουσιάστηκε μέσα σε δυο μέρες στο δίκτυο υδροδότησης της Θεσσαλονίκης κατά τις εργασίες μετατόπισης του δικτύου της ΔΕΗ, για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου του Μετρό. Αποτέλεσμα της βλάβης -διάτρηση αγωγού ύδρευσης- ήταν η διακοπή της υδροδότησης στην περιοχή για δύο ώρες περίπου. Εκπρόσωποι της ΕΥΑΘ δηλώνουν ότι τέτοια φαινόμενα με βλάβες του δικτύου, θα υπάρξουν και θα αυξηθούν στο μέλλον, διότι χάρτης του δικτύου υπάρχει μόνο για τους κεντρικούς αγωγούς. Η δήλωση αυτή αφήνει πολλά ερωτηματικά σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει και προστατεύει η ΕΥΑΘ τα δίκτυα της και κατ’ επέκταση τους κατοίκους του πολεοδομικού συγκροτήματος. Δεν φαίνεται να προετοιμάζεται για τη νέα αυτή κατάσταση, ούτε να λαμβάνει συστηματικά τα αναγκαία προληπτικά μέτρα, προκειμένου να περιοριστούν κατά το δυνατόν τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν από τις εργασίες μετατόπισης τόσο του δικτύου της ΔΕΗ και όσο και των λοιπών δικτύων. Με δεδομένα τα παραπάνω η βουλευτής του ΣΥ.ΡΙΖ.Α Ασημίνα Ξηροτύρη Αικατερινάρη κατέθεσε ερώτηση στη βουλή. Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ω εξής: ΕΡΩΤΗΣΗ Προς τους κ. κ Υπουργούς :ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε Μακεδονίας - Θράκης Θέμα: Συχνές διακοπές στην υδροδότηση της Θεσσαλονίκης εξαιτίας των πρόδρομων έργων για την κατασκευή του Μετρό Και δεύτερη βλάβη παρουσιάστηκε μέσα σε δυο μέρες στο δίκτυο υδροδότησης της Θεσσαλονίκης κατά τις εργασίες μετατόπισης του δικτύου της ΔΕΗ, για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου του Μετρό. Αποτέλεσμα της βλάβης -διάτρηση αγωγού ύδρευσης- ήταν η διακοπή της υδροδότησης στην περιοχή για δύο ώρες περίπου. Η ανάδοχος εταιρεία, που έχει αναλάβει το έργο της μετατόπισης του δικτύου της ΔΕΗ, διευκρίνισε ότι εν λόγω αγωγός ήταν τοποθετημένος μόλις 50 εκατοστά κάτω από την επιφάνεια του εδάφους, που είναι και το ελάχιστο προβλεπόμενο βάθος για παρόμοιους αγωγούς. Ωστόσο εκπρόσωποι της ΕΥΑΘ δηλώνουν ότι τέτοια φαινόμενα με βλάβες του δικτύου, λόγω των έργων του Μετρό, θα υπάρξουν και θα αυξηθούν στο μέλλον, διότι χάρτης του δικτύου υπάρχει μόνο για τους κεντρικούς αγωγούς, ενώ για τους δευτερεύοντες ακόμη και τα ελάχιστα βάθη έδρασης συνεχώς μεταβάλλονται λόγων των διαφόρων εργασιών και επεμβάσεων στους δρόμους και τα πεζοδρόμια. Και επιπλέον οι αγωγοί αυτοί δεν είναι επαρκώς προστατευμένοι. Οι αδυναμίες αυτές και η απλή διαπίστωση από πλευράς ΕΥΑΘ ότι τα προβλήματα και οι βλάβες θα ενταθούν, αφήνουν πολλά ερωτηματικά σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει και προστατεύει η ΕΥΑΘ τα δίκτυα της και κατ’ επέκταση τους κατοίκους του πολεοδομικού συγκροτήματος. Δεν φαίνεται να προετοιμάζεται για τη νέα αυτή κατάσταση, ούτε να λαμβάνει συστηματικά τα αναγκαία προληπτικά μέτρα, προκειμένου να περιοριστούν κατά το δυνατόν τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν από τις εργασίες μετατόπισης τόσο του δικτύου της ΔΕΗ και όσο και των λοιπών δικτύων και πολύ περισσότερο του δικού της δικτύου , εργασίες που θα πληθύνουν στους προσεχείς μήνες. Και βέβαια δεν μπορεί να θεωρείται από την ΕΥΑΘ περίπου αυτονόητη η μη ύπαρξη πλήρους χάρτη του δικτύου ύδρευσης της πόλης. Μπορεί οι Θεσσαλονικείς να περίμεναν πολλά χρόνια για την έναρξη των εργασιών του Μετρό, έργο πολύτιμο για την πόλη, αυτό όμως δεν πρέπει να αποτελεί δικαιολογία για την έλλειψη κάθε μέριμνας προκειμένου να περιοριστούν κατά το δυνατόν τα όποια προβλήματα που θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια της πολύχρονης εκτέλεσής του. Με δεδομένα τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός: · Με ποιες ενέργειες θα εξασφαλιστεί η πρόληψη παρόμοιων ατυχημάτων στο μέλλον; · Βάσει ποιου σχεδιασμού έχει προβλεφθεί η όσο το δυνατόν μικρότερη ταλαιπωρία των κατοίκων του πολεοδομικού συγκροτήματος από της εργασίες μετατόπισης των δικτύων της ΔΕΗ του ΟΤΕ και της ΕΥΑΘ;
 

Για την εκχώρηση σημαντικών και κερδοφόρων δραστηριοτήτων των λιμένων Θεσσαλονίκης και Πειραιά

E-mail Εκτύπωση PDF
Κατά τη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης της Βουλευτή του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Ασημίνας Ξηροτύρη – Αικατερινάρη, για την εκχώρηση σημαντικών και κερδοφόρων δραστηριοτήτων των λιμένων Θεσσαλονίκης και Πειραιά και την αδιαλλαξία και αδιαφάνεια που διακρίνει τους χειρισμούς της Κυβέρνησης, ο Υπουργός Μ. Κεφαλογιάννης, απάντησε ότι για να υπάρξει αποτέλεσμα και επενδύσεις, αυτές ακριβώς οι κερδοφόρες δραστηριότητες πρέπει να παραχωρηθούν. Η Βουλευτής επισήμανε ότι η Κυβέρνηση και το ΥΠΕΝ επί της ουσίας προχωρά στην ιδιωτικοποίηση του εθνικού μας πλούτου, των πιο παραγωγικών και κερδοφόρων Οργανισμών των Λιμένων, των μοναδικών θαλάσσιων κόμβων και μάλιστα χωρίς αυτό να επιβάλλεται από ένα στρατηγικό εθνικό σχεδιασμό ή από τα Σχέδια Εθνικής πολιτικής για τα Λιμάνια της χώρας, με αντίθετα όλα τα κόμματα της Αντιπολίτευσης. Χαρακτήρισε επίσης επικίνδυνη για τη χώρα την πολιτική εκχώρησης κερδοφόρων εθνικών δραστηριοτήτων στο βωμό ενός πρόσκαιρου κέρδους ή βεβιασμένης προσέλκυσης ξένων επενδύσεων που υποθηκεύει για το μέλλον σημαντικούς τομείς της Εθνικής Οικονομίας, ενοχοποιώντας τους εργαζόμενους. Η Βουλευτής ζήτησε να ανοίξει η Κυβέρνηση και Υπουργός έναν ειλικρινή διάλογο με τους εργαζόμενους και με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αποσύροντας σ ‘ αυτή τη φάση την απαράδεκτη προκήρυξη του αντίστοιχου του διεθνούς Διαγωνισμού.
 
Περισσότερα Άρθρα...


Σελίδα 9 από 116