Home
Δελτία Τύπου


δηλωση για εσωκομματικά στο Θ. ΣΙΧΛΕΤΙΔΗ

E-mail Εκτύπωση PDF

ΠΡΟΣ  ΘΕΟΦΙΛΟ ΣΙΧΛΕΤΙΔΗ , ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΑΠΟ ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΆΡΗ,  ΠΡ. ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ , ΜΕΛΟΣ ΚΠΕ ΤΟΥ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ

«Οι συλλογικές και συνθετικές διαδικασίες εγγυώνται την ισχυροποίηση του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς»

Ο ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ βρίσκεται την περίοδο αυτή σε μία ιδιαίτερα  σημαντική και ενδιαφέρουσα θέση στη πολιτική σκηνή.

Αλλά και στο εσωτερικό του κόμματος, ιδιαίτερα μέσα από την πορεία για το Συνέδριο, έχουν επιτευχθεί σημαντικές συγκλίσεις: ενιαίο κείμενο θέσεων,  ομοφωνία στην ανάδειξη ως Προέδρου του Αλέκου Αλαβάνου, όπως και   κοινή πεποίθηση ότι η ισχυροποίηση του ΣΥΝ εγγυάται και την ανοδική πορεία και διεύρυνση του ΣΥΡΙΖΑ.

Περισσότερα...
 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΗΜΙΝΑΣ ΞΗΡΟΤΥΡΗ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»

E-mail Εκτύπωση PDF
Η βουλευτής του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Ασημίνα Ξηροτύρη – Αικατερινάρη στην ο-μιλία της για το σχέδιο νόμου «Θεσμικό πλαίσιο Έρευνας και Τεχνολογίας» μεταξύ των άλλων τόνισε: Στα λόγια μόνο η Κυβέρνηση διατυπώνει την υπο-χρέωση του κράτους να διαθέτει τους απαιτούμενους πόρους για την ανάπτυ-ξη της επιστημονικής έρευνας και καινοτομίας. Το σχέδιο νόμου δεν συνοδεύ-εται από χρονοδιάγραμμα αύξησης των πόρων, ώστε να φθάσουμε σε μια ε-ξαετία από το μηδαμινό 0,55% του ΑΕΠ στο 1,5% (σημερινός μέσος όρος της ΕΕ των 15), ούτε από ένα συγκροτημένο σχέδιο για την εθνική χρηματοδότη-ση ερευνητικών προγραμμάτων βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας. Παρά τις δηλώσεις των υπουργών περί χρηματοδότησης της βασικής έρευνας και την απεμπλοκή της από την συμμετοχή ιδιωτικών φορέων στα άρθρα του σχεδίου νόμου όχι μόνο δεν κατοχυρώνεται αυτό αλλά δίδεται ακόμη μεγαλύτερη έμ-φαση στη σύνδεση ερευνητικών κέντρων και ΑΕΙ με την ιδιωτική πρωτοβουλί-α. Ταυτόχρονα δεν υλοποιείται η αναγκαία σύνδεση ΑΕΙ – ΤΕΙ και Ερευνητι-κών κέντρων, ιδιαίτερα στο πεδίο των μεταπτυχιακών σπουδών. Οι πιέσεις της αγοράς, η ανταγωνιστικότητα μετατοπίζουν τη συζήτηση από το επίπεδο των αξιών στο επίπεδο των επιτακτικών προβλημάτων που θέτει η βίαιη μετατροπή της έρευνας σε συστατικό στοιχείο της παραγωγικής διαδικασίας. Γι αυτό και η αδυναμία του νομοσχεδίου να απαντήσει τελικά στα προ-βλήματα της βασικής έρευνας, της χρηματοδότησης και να δημιουργήσει τις βάσεις για τη διαμόρφωση ενός ενιαίου χώρου Παιδείας – Έρευνας. Γενικά το νομοσχέδιο αυξάνει τη γραφειοκρατία, αναλίσκεται στη συ-γκρότηση ενός συστήματος έξι θεσμικών οργάνων με πολλά προβλήματα ε-πικαλύψεων και εκπροσώπησης. Μειώνεται ο δημόσιος χαρακτήρας της έ-ρευνας και κάθε σύνδεσή της με την κοινωνία, τα προβλήματα και τις ανάγκες ανάπτυξης. Στα προτεινόμενα από το νομοσχέδιο θεσμικά όργανα η επιστη-μονική και η ερευνητική κοινότητα, οι εκπρόσωποι των κοινωνικών φορέων δεν έχουν λόγο. Τελικά, όπως και με τον Ν.2919/2001 του ΠΑΣΟΚ, έτσι και με το παρόν νομοσχέδιο ο δικομματισμός δεν κατάφερε να αναδείξει το δίπολο Παιδεία – Έρευνα ως σημαντική δύναμη στην ελληνική κοινωνία.
 

Επίσκεψη στο δάσος του Σέιχ Σου

E-mail Εκτύπωση PDF
Μέλη του Συντονιστικού του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης με την παρουσία της Βουλευτού Ασημίνα Ξηροτύρη Αικατερινάρη, το Δημοτικό Σύμβουλο Τάσο Κουράκη και την επικεφαλής της Νομαρχιακής Κίνησης «Αριστερά» Μαριάννα Μπρεκάση, επισκέφτηκαν σήμερα το Δάσος-Πάρκο του Σέιχ Σου στα πλαίσια του αγώνα που δίνει ο ΣΥΡΙΖΑ για τα θέματα του περιβάλλοντος αλλά και της ανάγκης αφύπνισης της οικολογικής συνείδησης των πολιτών. Το κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ επισκέφτηκε μεγάλη έκταση του Δάσους- Πάρκου καθώς και φυλάκια πυροπροστασίας. Το κλιμάκιο ενημέρωσε και συνόδευσε ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Θεσσαλονίκης. Κατά την επίσκεψη συνομίλησαν με τους εκεί εποχικούς δασοπυροσβέστες για τις ανάγκες της υπηρεσίας σε ανθρώπινο δυναμικό. Στη συζήτηση που έγινε διαπιστώθηκαν τα πολλά κενά σε έμψυχο δυναμικό που υπάρχουν στην υπηρεσία, κενά που πρέπει να καλυφθούν με μόνιμο προσωπικό. Ως γνωστόν, οι περισσότερες από τις ανάγκες της υπηρεσίας καλύπτονται από εποχικούς υπαλλήλους οι οποίοι απασχολούνται 4-5 μήνες το χρόνο με συμβάσεις που ανανεώνονται κάθε χρόνο. Η μετατροπή των υπαλλήλων αυτών, με την πείρα που διαθέτουν, σε μόνιμους, αποτελεί την καλύτερη λύση για την αποτελεσματικότερη δυνατή προστασία του δάσους. Σε ό,τι αφορά την κατάσταση του Δάσους υπάρχουν πολύ σοβαρές αδυναμίες σε θέματα καθαρισμού τόσο από σκουπίδια όσο κι από ξερούς θάμνους και παλιούς κορμούς δέντρων που εδώ και πολλά χρόνια θα έπρεπε να είχαν απομακρυνθεί. Όσο για τις ζώνες αντιπυρικής προστασίας, διαπιστώθηκε ότι χρειάζονται περισσότερες και μεγαλύτερου πλάτους ενώ παράλληλα επισημάνθηκε το απαράδεκτο φαινόμενο να βρίσκονται, καταμεσής του καλοκαιριού, την τελευταία δηλαδή στιγμή, σε εξέλιξη έργα στις υπάρχουσες αντιπυρικές ζώνες. Αλλά και στο μεγάλο έργο αναδάσωσης και αναζωογόνησης του καμένου, από το 1997, δάσους, υπάρχουν πολλά σημαντικά προβλήματα που οφείλονται στις εν γένει αδυναμίες τόσο της φυσικής όσο και τις τεχνικής αναδάσωσης, όπως έχει διαπιστωθεί και σε άλλα καμένα δάση της χώρας. Επιτακτική είναι λοιπόν η ανάγκη ενός νέου πιο οργανωμένου και ταχύτερου σχεδίου αναδάσωσης για τον μοναδικό ουσιαστικά πνεύμονα της Θεσσαλονίκης . Σχετικά, τέλος, με το καίριο θέμα προστασίας του Δάσους, υπάρχει ανάγκη συνεχούς και λειτουργικής διασύνδεσης και συνεργασίας των 8 εμπλεκόμενων Δήμων, της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, των Δασικών Υπηρεσιών και της Πυροσβεστικής με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ούτως ώστε να εξασφαλιστούν έγκαιρα οι απαραίτητοι πόροι για την καλύτερη δυνατή προστασία του. Ακόμη, καταδεικνύεται η ανάγκη για την ίδρυση Ενιαίου Φορέα Διαχείρισης Δασών, για την ολοκληρωμένη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των πυρκαγιών και την προστασία του δάσους. Σε συνέχεια της δράσης μας για την προστασία του περιβάλλοντος οργανώνουμε 1. Δευτέρα 16 Ιουλίου στις 12 το μεσημέρι στην ΕΔΟΘ συνέντευξη τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, με τη συμμετοχή νομαρχιακών και δημοτικών σχημάτων καθώς και κινήσεων πολιτών 2. Τρίτη 17 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα, καλούμε σε πικετοφορία όλους τους πολίτες του Πολεοδομικού Συγκροτήματος μπροστά στο άγαλμα του Βενιζέλου.
 

Μετά τις καθησυχαστικές δηλώσεις του κ. Σιούφα, η Βόρεια Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη έμειναν χωρίς ρεύμα!

E-mail Εκτύπωση PDF
Φωτιές άναψαν και στα έδρανα της Βουλής κατά τη διάρκεια της συζήτησης σε επίκαιρη ερώτηση της βουλευτού του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς Ασημίνας Ξηροτύρη Αικατερινάρη, σχετικά με την επάρκεια παραγωγής και την αντιμετώπιση ενεργειακών κρίσεων. Αυτό που επισήμανε η βουλευτής και ο Υπουργός κ. Σιούφας στην ουσία δεν απάντησε είναι ότι: «Η εγκατάλειψη του μακροχρόνιου σχεδιασμού ηλεκτρενεργειακής παραγωγής από τη ΔΕΗ μετά το 2001 και η εναπόθεση της κατασκευής νέων μονάδων στην «φιλοτιμία» των ιδιωτών είχαν ως αποτέλεσμα την εκτίναξη του ελλείμματος της παραγωγής εφεδρείας και τη δραστική μείωση της ασφάλειας του εφοδιασμού. Με την έναρξη της απελευθέρωσης και την μετοχοποίηση της ΔΕΗ οι Κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και η Κυβέρνηση της ΝΔ το μόνο που κατάφεραν είναι να οδηγήσουν το ενεργειακό σύστημα της χώρας σε μηδενική εφεδρεία! Δεν κινδυνολογούμε λοιπόν, είπε η βουλευτής αλλά ασκούμε υπεύθυνη αντιπολίτευση για ένα δημόσιο για τους πολίτες αγαθό όπως η ενέργεια, γιατί υπάρχει διάχυτη η αγωνία των πολιτών όχι μόνο πώς θα βγει αυτό το καλοκαίρι, αλλά και τα επόμενα πέντε χρόνια, με δεδομένο ότι η ζήτηση αυξάνεται ετησίως κατά 400 MW και στο υπάρχον σύστημα δεν θα προστίθεται τίποτα!». Ο Υπουργός δέχτηκε ότι υπάρχουν βλάβες στο δίκτυο σε φυσιολογικό βαθμό, αλλά γη κ. Ξηροτύρη τόνισε ότι χρόνια τώρα στη ΔΕΗ δεν γίνονται επενδύσεις, ούτε σε νέες τεχνολογίες για καθαρή ενέργεια, ενώ η ενίσχυση και η συντήρηση των δικτύων έχει εγκαταλειφθεί. Χθες είχαμε τεράστια πυρκαγιά από έκρηξη σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ. Είναι διαπιστωμένο επίσης ότι δεν υπάρχει κανένας έλεγχος και δυστυχώς αποδείχτηκε σήμερα, στα δίκτυα χαμηλής και μέσης τάσης κυρίως στην Αττική, ούτε καν ηλεκτρονική καταγραφή και παρακολούθηση. Τέλος στην προτροπή του Υπουργού ότι πρέπει να φροντίσουμε για εξοικονόμηση ενέργειας και καθαρή ενέργεια απάντησε ότι ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. διαρκώς, όπως πρώτος στη Βουλή με επερώτησή του έθεσε τα προβλήματα από την κλιματική αλλαγή και τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας, της απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα και της επιτάχυνσης των ΑΠΕ. «Εμείς επαναστατήσαμε, όπως και οι πολίτες για το περιβάλλον. Καιρός είναι και σεις ν’ αφήσετε τα λόγια και να πάρετε μέτρα!» απάντησε η βουλευτής στον κ. Σιούφα. Δυστυχώς αυτή την ώρα που γράφεται το δελτίο τύπου ανακοινώνεται ένα εκτεταμένο μπλακ-άουτ στη Βόρεια Ελλάδα μετά από την έκρηξη μετασχηματιστή της ΔΕΗ στο Ωραιόκαστρο. Η Θεσσαλονίκη, η Ροδόπη, ο Έβρος έχουν διακοπή ρεύματος, όπως και η Βέροια και το Κιλκίς.
 

Εκδήλωση της Ασημίνας Ξηροτύρη – Αικατερινάρη, με θέμα « το Περιβάλλον με αιχμή τις Κλιματικές αλλαγές και την Ατμοσφαιρική ρύπανση στη Θεσσαλονίκη »

E-mail Εκτύπωση PDF
Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή, το απόγευμα της Δευτέρας στη Θεσσαλονίκη, η εκδήλωση που διοργάνωσε η βουλευτής του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Ασημίνα Ξηροτύρη – Αικατερινάρη, με θέμα « το Περιβάλλον με αιχμή τις Κλιματικές αλλαγές και την Ατμοσφαιρική ρύπανση στη Θεσσαλονίκη » και ομιλητές τον Νίκο Μουσιόπουλο, Κοσμήτορα Πολυτεχνικής σχολής ΑΠΘ, τον Νίκο Χαραλαμπίδη, Διευθυντή της Greenpeace, την Ασημίνα Ξηροτύρη – Αικατερινάρη και συντονιστή της συζήτησης τον Γιάννη Κρεστενίτη , Καθηγητής ΑΠΘ. Στην εκδήλωση παρουσιάσθηκε και δόθηκε στους παρευρισκόμενους το βιβλίο της βουλευτού για το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής. Όλοι οι ομιλητές επεσήμαναν ότι οι κλιματικές αλλαγές είναι η μεγαλύτερη πρόκληση και απειλή που αντιμετώπισε ποτέ η ανθρωπότητα. Ότι είμαστε πραγματικά σε περίοδο αφύπνισης συνειδήσεων και στο παρά πέντε για να προλαβαίνουμε να πάρουμε μέτρα, για ν’ αλλάξουμε. Το σύνθημα «Το κλίμα δεν μπορεί να περιμένει, Πρέπει να δράσουμε τώρα» κάθε μέρα αποκτά και πιο μεγάλη σημασία. Ο Καθ. Νίκος Μουσιόπουλος διατύπωσε ότι: «Η κλιματική αλλαγή και η ατμοσφαιρική ρύπανση έχουν σε μεγάλο βαθμό κοινή προέλευση – τις εκπομπές αερίων ρύπων που προέρχονται από τη χρήση ορυκτών καυσίμων. Μέχρι σήμερα τα δύο αυτά προβλήματα αντιμετωπίζονταν με διαφορετικές στρατηγικές». Στην παρουσίασή του επεξήγησε τους λόγους αυτού του διαχωρισμού, ενώ παράλληλα περιέγραψε τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να προκύψει μια ολοκληρωμένη και αποτελεσματική πολιτική με συνέργεια ανάμεσα σε διάφορες επιστήμες (φυσικές και κοινωνικοοικονομικές επιστήμες, επιστήμες του μηχανικού). Στο πλαίσιο της παρουσίασης έγινε και αναφορά στα έντονα προβλήματα αέριας ρύπανσης που αντιμετωπίζει η Θεσσαλονίκη. Ο Νίκος Χαραλαμπίδης μεταξύ άλλων τόνισε: «Οι κλιματικές αλλαγές είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετώπισε ποτέ η ανθρωπότητα και ταυτόχρονα η μεγαλύτερη απειλή για τον πλανήτη. Η προοδευτικότητα πολιτών, φορέων και πολιτικών θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό από το κατά πόσο είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν αυτό το τεράστιο πρόβλημα και να προχωρήσουν στις απαραίτητες ριζικές αλλαγές. Η αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών απαιτεί ουσιαστικά την ανατροπή του τρόπου με τον οποίο σήμερα παράγουμε και καταναλώνουμε ενέργεια. Πέρα από εξαγγελίες και δεσμεύσεις θα χρειαστούν συγκεκριμένες δράσεις από σήμερα. Οι δράσεις αυτές θα θίξουν αναγκαστικά και πολλές πτυχές της καθημερινότητας μας, όπως η χρήση του ΙΧ. Με δεδομένο το μεγάλο πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που υπάρχει στη Θεσσαλονίκη ανοίγει πλέον μία μεγάλη συζήτηση όχι πλέον για την υποθαλάσσια, αλλά για τον περιορισμό της χρήσης του ΙΧ και την προώθηση των μέσων συλλογικής μεταφοράς». Τον κύκλο των βασικών ομιλητών έκλεισε η βουλευτής Ασημίνα Ξηροτύρη, η οποία μεταξύ άλλων επεσήμανε τα εξής : Ο μεγαλύτερος κίνδυνος που καλείται να αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα και η χώρα μας είναι αναμφισβήτητα οι κλιματικές αλλαγές, αφού απειλούν άμεσα ή έμμεσα όλες τις πτυχές της ζωής: σε περιβαλλοντικό, οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο. Ο Συνασπισμός έχει θέσει το ζήτημα του «φαινομένου του θερμοκηπίου» προβάλλοντας τα αίτια και τις επιπτώσεις κι έκανε συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπισή του. Τα κόμματα όμως αρνούνται να εντάξουν το θέμα αυτό στη συζήτησή τους και τελικά και στην πολιτική τους. Στη χώρα μας, όπου καταγράφονται ακόμη σαράντα και πλέον παραβιάσεις, η συνάρθρωση των τριών διαστάσεων της αειφόρου ανάπτυξης, περιβάλλον – κοινωνία – οικονομία είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Αυτοί που ασκούν κυβερνητική πολιτική συνεχίζουν να κρύβονται πίσω από τη διαδικασία μεγέθυνσης των δεικτών για την ανάπτυξη και αφήνουν εκτός τους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς δείκτες. Αποτέλεσμα των θεσμικών αδυναμιών, της έλλειψης προϋποθέσεων εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και της λήψης αποτελεσματικών μέτρων, είναι να αντιμετωπίζει η χώρα κρίσιμα περιβαλλοντικά προβλήματα όπως είναι η ατμοσφαιρική ρύπανση, ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα, σε συνδυασμό με τις πολιτικές για την ενέργεια και τα μέσα μεταφοράς, η διαχείριση των απορριμμάτων και των επικίνδυνων αποβλήτων, η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, ο χωρικός σχεδιασμός, αστικός-εξωαστικός και η προστασία των δασών και των φυσικών οικοσυστημάτων. Ειδικότερα για τα θέματα που αφορούν τις περιοχές της μείζονος Θεσσαλονίκης:, τόνισε ότι τα περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι διογκούμενα, όπως στο κέντρο της πόλης όπου παρατηρούνται αυξημένοι ρύποι διαφόρων κατηγοριών για τις περισσότερες μέρες του χρόνου, με σημαντικότερη την πρωτιά στην υπέρβαση των αιωρούμενων μικροσωματιδίων. Το αστικό πράσινο παρουσιάζει αντιστοιχία μόλις 2,7 τ.μ ανά κάτοικο, ενώ και για το περιαστικό πράσινο, το δάσος της Θεσσαλονίκης, δε διαφαίνεται προοπτική αειφορικής διαχείρισης. Ο Θερμαϊκός, παρά το βιολογικό καθαρισμό, εξακολουθεί να είναι επιβαρημένος, ενώ το οικοσύστημα της Κορώνειας έχει φτάσει σε μη αναστρέψιμο σημείο. Οι ανεξέλεγκτες χωματερές παραμένουν ο κανόνας στη διαχείριση των αποβλήτων, αλλά και η υποτιθέμενη ως ελεγχόμενη χωματερή των Ταγαράδων με την πυρκαγιά και γενικά την κακή διαχείριση επέφερε μη αναστρέψιμες συνθήκες στο περιβάλλον. Αναφέρθηκε επίσης στο έργο της Υποθαλάσσιας Αρτηρίας τονίζοντας ότι είναι πολύ περισσότερα τα προβλήματα που δημιουργεί παρά αυτά που επιδιώκεται να επιλύσει. Στην επιστολή - χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος Αλέκος Αλαβάνος δήλωσε ότι: Η ανάγνωση του βιβλίου σου αναδεικνύει την καθημερινή προσπάθεια για τον εντοπισμό και επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων, έναν αγώνα που πολλές φορές αντιμετωπίζεται με αλαζονεία από τους υπεύθυνους φορείς και χαρακτηρίζεται από έλλειψη αξιοπιστίας από την κυβέρνηση που κινείται σε αντίστροφη κατεύθυνση από την επιβαλλόμενη. Η πλημμελής εφαρμογή της υπάρχουσας νομοθεσίας που χαρακτηρίζεται από ασάφειες και περιπλοκότητα, η μη ύπαρξη ελεγκτικών μηχανισμών, η ατιμωρησία των υπεύθυνων για περιβαλλοντικές παραβάσεις, η κυβερνητική απροθυμία διάθεσης των απαραίτητων χρηματοδοτήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος είναι θέματα πρώτης προτεραιότητας για αντιμετώπιση από το κόμμα μας και από εσένα προσωπικά που έχεις την ευθύνη τους στην Κοινοβουλευτική μας Ομάδα. Αξίζει αυτή η πάλη για την αντιμετώπιση των οικολογικών προβλημάτων, τη σωτηρία της φύσης, την ποιότητα της ζωής μας. Όπως τονίζεις κι εσύ σε κάθε ευκαιρία «είναι η βάση των οραμάτων μας». Με επιστολές τους, επίσης χαιρέτησαν την εκδήλωση και αναφέρθηκαν πολύ θετικά για το βιβλίο της βουλευτού, ο υπεύθυνος από την Π.Γ. του τμήμ. Οικολογίας και Ποιότητας Ζωής, Μιχάλης Παπαγιαννάκης, όπως και ο Ακαδημαϊκός, Καθηγ. και πρόεδρος του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Χρήστος Ζερεφός. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν και χαιρέτισαν ο γραμματέας της Α΄ Νομαρχ. Θεσσαλονίκης Νίκος Παυλίδης και ο γραμματέας της Β’ Νομαρχ. Θεσσαλονίκης Αδάμ Δράγας. Η συζήτηση που ακολούθησε ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα.
 
Περισσότερα Άρθρα...


Σελίδα 1 από 16
facebook   youtube

koinovouleytiki-drastiriotita-2012-simera

koin drast2000

dimokratiki_aristera_logo