ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥγια τη συζήτηση στο ΣΥΝ για το ΕΘ.ΧΩΡ.ΣΧ.

Δευτέρα, 12 Μάιος 2008 12:27
Εκτύπωση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΖΉΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

12/05/2008

Σημαντικό ενδιαφέρον είχαν οι τοποθετήσεις των ομιλητών στην ανοιχτή συζήτηση, που διοργάνωσε χθες  το τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης – Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ με ομιλητές μέλη των  τμημάτων του ΣΥΝ,  εκπροσώπους φορέων  και ειδικούς, με θέμα :   

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ  ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ  ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΚΑΙ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ  ΣΧΕΔΙΟ;

Η συζήτηση έγινε σε δύο ενότητες

Στην 1η Ενότητα «Το  Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο  δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες της χώρας για   Ισόρροπη  Ανάπτυξη με  ενίσχυση των   κοινωνικών και περιβαλλοντικών δεικτών», με ΟΜΙΛΗΤΕΣ από τα τμήματα του ΣΥΝ και τον ΣΥΡΙΖΑ:

Ασημίνα Ξηροτύρη, πρ.Βουλευτής, Υπεύθυνη για το τμ. Περιφ. Ανάπτυξης-Χωρ.- Δημ.Εργ.

Μάρω Ευαγγελίδου Αρχιτέκτων,  Πολεοδόμος-Χωροτάκτης από το τμ. Οικολογίας

Στέλιος Μπαμπάς Δικηγόρος – Κοινωνιολόγος  από το τμήμα της Αυτοδιοίκησης

Αννα Φιλίνη Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, Υπεύθυνη στην Κοιν.Ομάδα. για θέματα ΥΠΕΧΩΔΕ

Στην 2η Ενότητα «Παρουσίαση από εκπροσώπους  φορέων  και ειδικούς   του προβληματισμού τους για το Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο» με ΟΜΙΛΗΤΕΣ:

Γιάννης Αλαβάνος,  Πρόεδρος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

Ράνια Κλουτσινώτη, Αρχιτέκτων Πολεοδόμος - Χωροτάκτης

Παύλος Λουκάκης, Πολεοδόμος-Χωροτάκτης, Ομότιμος Καθηγητής Παντείου Παν/μίου

Κρείτων Αρσένης από τη Συμμαχία των δέκα Οικολογικών Οργανώσεων για το Εθνικό  Χωροταξικό Σχέδιο

 

Στο τέλος ακολούθησαν παρεμβάσεις και μία ουσιαστική συζήτηση

Όλοι οι ομιλητές επισήμαναν ότι :

- Το Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο θα έπρεπε προ πολλού  να αποτελεί το βασικό εργαλείο για την Ανάπτυξη της χώρας με κυρίαρχους στόχους την <προστασία του περιβάλλοντος - αειφορία>, την <κοινωνική συνοχή>  και την  <ισόρροπη   κατανομή των ωφελειών>.

 

- Το σχέδιο που κατατέθηκε δεν έχει   την πολιτική βούληση, δεν προωθεί   κατευθύνσεις και ρυθμίσεις, στερείται ουσιαστικών προτάσεων   για να αρθούν  οι αδυναμίες του παρελθόντος και σε καμία περίπτωση δεν είναι προϊόν διαβούλευσης και  συμμετοχής των φορέων και ιδιαίτερα της Περιφέρειας και της Αυτοδιοίκησης  που υφίστανται τις συνέπειες και θα κληθούν να το εφαρμόσουν.

- Κύριος κορμός του  παραμένει το στρεβλό πρότυπο της μέχρι σήμερα αναπτυξιακής διαδικασίας στην  περιβαλλοντική και οικιστική πολιτική,  στα  μεγάλα δίκτυα κυρίως τα οδικά και στις υποδομές,  στην  περιφερειακή δομή με τις ελληνικές περιφέρειες μικρές και χωρίς αιρετά όργανα και δυνατότητα να παράξουν αναπτυξιακή πολιτική  για την περιοχή τους . Στην ουσία  η Ελλάδα θα εξακολουθεί να  παραμείνει ως μία Περιφέρεια, αφού η ουσιαστική αποκέντρωση θα εξακολουθεί  να μην υπάρχει και οι αποφάσεις θα συνεχίσουν να λαμβάνονται από την Κεντρική Κυβέρνηση-Διοίκηση.

 

- Το ΕΧΣ ενώ  τελικά εισάγει τους όρους  αειφορία και  ισόρροπη ανάπτυξη εντούτοις, παραμένοντας δέσμιο των   νεοφιλελεύθερων πολικών, διαμορφώνει  ένα χωρικό  πρότυπο ανάπτυξης που προτάσσει  τον  στόχο  της ανταγωνιστικότητας έναντι όλων των άλλων, αντί όπως  επιβάλλεται να αντιμετωπίζει σε βάθος και να προτάσσει την ανάγκη  της προστασίας του περιβάλλοντος και να την υποδευκνύει ως βασική συνιστώσα στην αναπτυξιακή πολιτική.

- Δεν υπάρχουν ούτε οι  δείκτες που να μας δίνουν μια ποσοτική διάσταση των κρίσιμων προβλημάτων, ούτε  και η πολιτική π.χ.  Για την διαχείριση και προστασία των υδάτινων πόρων και του παράκτιου και θαλάσσιου περιβάλλοντος. Για την  στρατηγική  αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Για την διατήρηση, προστασία και αποκατάσταση  των φυσικών οικοσυστημάτων  και ιδιαίτερα μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές των δασικών οικοσυστημάτων. Για  τη διαχείριση των  απορριμμάτων, για τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων και για τις μονάδες επεξεργασίας τους.  Για την ανάδειξη και διαφύλαξη του πολιτιστικού πλούτου της χώρας.

- Όσον αφορά στην εκτός σχεδίου  δόμηση δεν υπάρχει ως αυτοτελές θέμα, όταν στην Ελλάδα είναι  η μεγαλύτερη αιτία  προβλημάτων σε όλα τα επιμέρους πεδία  χωροταξικής  οργάνωσης και περιβάλλοντος  το Εθνικό Χωροταξικό δεν περιλαμβάνει  σαφείς επιλογές και χρονοδιάγραμμα για την οριστική κατάργηση της εκτός σχεδίου δόμησης.

Αλλά και για τα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου παράγεται το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπομπών Αερίων του Φαινόμενου του Θερμοκηπίου (ΑΦΘ), δεν διατυπώνονται προτάσεις για τη βελτίωση τις καταστάσεις, ούτε καν αυτές που προκύπτουν από τις υποχρεώσεις συμμόρφωσης με τις ευρωπαϊκές οδηγίες.

 

- Τα κρίσιμα λοιπόν θέματα του χωροταξικού σχεδιασμού όπως είναι : η εκτός σχεδίου δόμηση, η αυθαίρετη δόμηση, οι πολιτικές για την βιώσιμη λειτουργία των πόλεων, η ανάγκη  περιφερειακή Αυτοδιοίκησης και ουσιαστικής αποκέντρωσης θίγονται ελάχιστα , ενώ είναι   χαρακτηριστική η  μεγάλη βαρύτητα που έχει ο τομέας των οδικών  μεταφορών στο ΕΣΧ, με κυρίαρχους τον ΠΑΘΕ , την Εγνατία Οδό και  τους έξη οδικούς άξονες που δόθηκαν στους ιδιώτες με τις συμβάσεις παραχώρησης.

- Στο εκτεταμένο  κεφάλαιο των μεταφορών το σιδηροδρομικό δίκτυο, όπως και οι διασυνδέσεις  του  νησιωτικού  και ορεινού χώρου παραμένουν στην γωνία. Δεν δίνεται σαφής προτεραιότητα στα μέσα σταθερής τροχιάς (προαστιακός, σιδηρόδρομός), δεν δίνεται η δυνατότητα συνδυασμένων μεταφορών, δεν  υπάρχουν θαλάσσιοι άξονες που να συνεχίζουν τους χερσαίους άξονες ή που να αξιοποιούν κάποιους κόμβους, λιμάνια και λοιπά προς κάπου.

- Εντελώς συγκεχυμένη είναι επίσης  η πολιτική του Σχεδίου    για την αγροτική ανάπτυξη, την ύπαιθρο  και τη γεωργική γη, όταν  αυτά για τη χώρα μας  είναι οι βασικοί οικονομικοί και ταυτόχρονα   περιβαλλοντικοί  πόροι, που η συνύπαρξή τους θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται και να κατευθύνεται από ένα Εθνικό  Χωροταξικό Σχέδιο, που υπηρετεί την Αειφορία.

 

Το σύνολο των ομιλητών τόνισε :

- Την μεγάλη έλλειψη διαβούλευσης και συμμετοχής στη  διαδικασία διαμόρφωσης του Σχεδίου των φορέων, των περιφερειακών και αυτοδιοικητικών μονάδων και γενικά  της κοινωνίας των πολιτών.

- Την ασυμβατότητα με τα άλλα σχέδια και επίπεδα σχεδιασμού, ιδιαίτερα με τα Περιφερειακά Χωροταξικά Σχέδια, που έχουν προηγηθεί, τους κινδύνους από τα διαμορφωμένα ειδικά χωροταξικά, που έπονται και ειδικότερα του ειδικού για τον Τουρισμό,  όπως και την ισχυρή αντίθεση με το εν λόγω σχέδιο και την καταψήφιση στο Εθνικό Χωροταξικό Συμβούλιο από τους  εννέα συμμετέχοντες  φορείς.

 

Στο δίλημμα  που τέθηκε στην αρχή της συζήτησης αν εκτός από την ούτως ή άλλως καταψήφιση του Χωροταξικού Σχεδίου θα ζητηθεί και η απόσυρση  το σύνολο σχεδόν των συμμετεχόντων  συμφώνησε ότι :

 

 

Με όλες αυτές  τις αδυναμίες που έχει το προτεινόμενο ΕΧΣ και το αναπτυξιακό χωρικό πρότυπο που προτείνει, όπως  και  τη σημαντική έλλειψη διαβούλευσης, θα   πρέπει να αποσυρθεί.

Είτε όμως ψηφισθεί και προχωρήσει, που είναι το πιθανότερο, αλλά ακόμη και αν  αποσυρθεί για περαιτέρω διαβούλευση,  εμείς πρέπει να αγωνισθούμε και  να διεκδικήσουμε μαζί με τους φορείς και τους πολίτες να αλλάξει ριζικά αυτό το προτεινόμενο πρότυπο Ανάπτυξης και Χωροταξικής οργάνωσης,  και αυτός ο αγώνας θα είναι μακρύς !

 

12/05/2008                                           Ασημίνα Ξηροτύρη - Αικατερινάρη