Δεν θεμελιώνεται Ανάπτυξη με την απορύθμιση και εκποίηση των δημόσιων Οργανισμών και συλλογικών αγαθών

Τετάρτη, 20 Δεκέμβριος 2006 02:00
Εκτύπωση
«Δεν θεμελιώνεται Ανάπτυξη με την απορύθμιση και εκποίηση των δημόσιων Οργανισμών και συλλογικών αγαθών» Απαιτείται αξιοποίηση των εθνικών και κοινοτικών πόρων, δημοκρατικός προγραμματισμός και σχεδιασμός, όπως και σύστημα διαχείρισης αμερόληπτο και αποτελεσματικό, ώστε να κατανέμονται ισόρροπα τα οφέλη, να θεμελιώνεται η κοινωνική συνοχή και η μακροχρόνια βάση της ανάπτυξης. Τον προϋπολογισμό του 2007 τον χαρακτηρίζει και τον διαπερνά, η υιοθέτηση της νεοφιλελεύθερης πρότασης για την αντιμετώπιση του οικονομικού και κοινωνικού προβλήματος της χώρας. Η Κυβέρνηση της Ν.Δ. έχει εγκαταλείψει κάθε προγραμματική διαδικασία σχεδιασμού της ανάπτυξης και με απόντα τον κοινωνικό έλεγχο, επιμένει ότι θα επιτύχει <την ισχυρή>, όπως την χαρακτηρίζει, ανάπτυξη με την προώθηση των ιδιωτικοποιήσεων, των απορυθμίσεων των Δημόσιων Οργανισμών και των εργασιακών σχέσεων, με την απελευθέρωση της αγοράς από το δημόσιο και τον κοινωνικό έλεγχο. Επιδεικνύει, όπως έκανε και το ΠΑΣΟΚ ως Κυβέρνηση, τους δείκτες αύξησης του εθνικού εισοδήματος (πάνω από 3,5%), έστω και αν όλοι διερωτώνται αν υπάρχει κοινωνικό και αναπτυξιακό αποτέλεσμα; Ποια ήταν τέλος πάντων η προστιθέμενη αξία των επενδύσεων μέχρι σήμερα και ποια η αναπαραγωγή της ανάπτυξης ; Η Κυβέρνηση με σημαία τις «μεταρρυθμίσεις» έχει τελικά απορυθμίσει τον δικό της κυβερνητικό ιστό, όπως και τον παραγωγικό της χώρας και αδυνατεί να εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις για μια ανάπτυξη που θα συμβάλει στην απασχόληση, στην αύξηση της παραγωγής και των εξαγωγών, στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής , στην άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων, στην προστασία του περιβάλλοντος και του πολιτιστικού πλούτου της χώρας. Η δια πραξικοπήματος κατάθεση στη Βουλή της τροπολογίας για τον ΟΤΕ και το περιεχόμενό της, δείχνουν ότι η Κυβέρνηση εκλαμβάνει την εμπιστοσύνη των πολιτών ως λευκή επιταγή για την απορύθμιση του δημόσιου τομέα και το ξεπούλημα Οργανισμών και υπηρεσιών, που φτιάχτηκαν για να εξασφαλίσουν τα αναγκαία κοινωνικά αγαθά και στις επόμενες γενιές, την βιωσιμότητα της ανάπτυξης, ενώ αποτελούν βασική συνιστώσα της εθνικής κυριαρχίας και ασφάλειας. Τώρα πως είναι δυνατόν το κράτος με μονοψήφιο έως μηδενικό ποσοστό μετοχών στον ΟΤΕ να έχει το πάνω χέρι και να κατέχει ή ελέγχει τον στρατηγικό επενδυτή και το μάνατζμεντ, ας το εξηγήσει επιτέλους ο Πρωθυπουργός, γιατί η διγλωσσία και η κρυφή αντζέντα των Υπουργών του προκαλούν τους πολίτες και όλη την Αντιπολίτευση. Ο πυρήνας αυτός της πολιτικής της Κυβέρνησης και η επαναλαμβανόμενη αιτιολογία για την ανάγκη μείωσης του ελλείμματος, έχει ως βασικό θέμα τις δημόσιες επενδύσεις, υπονομεύοντας έτσι τις μακροχρόνιες προοπτικές της ίδιας οικονομίας, τη βιωσιμότητα της ανάπτυξης και την κοινωνική σύγκλιση και συνοχή. Στον τομέα των δημοσίων επενδύσεων συνεχίζεται με τον προϋπολογισμό του 2007 να υπάρχει στασιμότητα ή και επιδείνωση της κατάστασης, ποιοτική και ποσοτική . Η Κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι αυξήθηκε το σκέλος των συγχρηματοδοτούμενων από την κοινότητα έργων του ΠΔΕ. Δεν είναι έτσι όμως , διότι το 2006 είχε προβλεφθεί επίσης το ίδιο ποσό με το 2007, δηλαδή 6.400εκατ. ευρώ από το οποίο λόγω των γνωστών αδυναμιών απορροφήθηκε μόνο τα 5.500εκατ. ευρώ. Αύξηση λοιπόν δεν υπάρχει, ενώ εδραιώνεται η ανησυχία ότι και φέτος βρισκόμαστε μπροστά στον κίνδυνο για μία ακόμη φορά απώλειας πόρων από το Γ΄ΚΠΣ. Η χώρα αδυνατεί να αξιοποιήσει και να απορροφήσει το 2007 - 2008 το μισό Γ’ ΚΠΣ (πλέον των 17.500εκατ. ευρώ) και το προστιθέμενο ένα πέμπτο του Δ’ ΚΠΣ (ΕΣΠΑ) και έτσι μία ακόμη μεγάλη απώλεια πόρων θα προστεθεί σε αυτές του παρελθόντος. Η τέταρτη Προγραμματική περίοδος ( ΕΣΠΑ 2007-2013 ) αρχίζει με απώλειες, αφού δεν έχουν προβλεφθεί ικανά ποσά για την έναρξή του, και είναι άγνωστο αν αυτό οφείλεται στην έλλειψη ώριμων έργων ή στις αδυναμίες του διοικητικού μηχανισμού και την έλλειψη διαχειριστικού σχεδίου. Αρχίζει με αποδυναμωμένους τους κρατικούς φορείς διαχείρισης, ενισχυμένες τις Τράπεζες και τους ιδιώτες και με αρχική κατανομή που δίδει τα περισσότερα στις επιχειρήσεις. Οι οικονομικές ενισχύσεις στον αγροτικό τομέα επαναλαμβάνονται στερεότυπα και σ΄ αυτόν τον Προϋπολογισμό. Οι ίδιοι στόχοι για μια αναπτυξιακή πολιτική τίθενται για το 2007, χωρίς να μπορεί να εξηγήσει κανείς για ποιους λόγους ενώ είχαν τεθεί ως προτεραιότητα τον προηγούμενο χρόνο δεν πραγματοποιήθηκαν και τότε προβλεπόταν μια ανάλογη αύξηση των πιστώσεων, περίπου 9%. Μπορούμε να μιλάμε λοιπόν με στοιχεία για αποτυχημένη πολιτική στον αγροτικό τομέα. Η Κυβέρνηση με την ιστορική απόφασή της να αποδεσμεύσει τις ενισχύσεις από την παραγωγή ανέλαβε την ευθύνη της συρρίκνωσης της αγροτικής παραγωγής, την εξαφάνιση των μικρομεσαίων αγροτικών εκμεταλλεύσεων και τη μείωση του αγροτικού πληθυσμού. Την πραγματική εικόνα της πορείας του αγροτικού εισοδήματος κατέγραψε η Eurostat. Παρά τη μείωση κατά 1,1% του αγροτικού πληθυσμού, το μέσο πραγματικό (αποπληθωρισμένο) εισόδημα του έλληνα αγρότη σημείωσε κάμψη κατά 3,6% (ενώ το 2004 είχε αυξηθεί κατά 2,8%). Σε κλίμα λοιπόν γενικής συρρίκνωσης και εγκατάλειψης έρχεται να προστεθεί και το πρόστιμο των 236 εκατ. ευρώ που ζητάει η Κομισιόν να πληρώσουμε για τις παρατυπίες που διαπίστωσε στη διαχείριση των ευρωπαϊκών γεωργικών ταμείων από το 1999 ως το 2004. Μπορείτε να είστε περήφανοι για το ρεκόρ αυτό, όχι γιατί το δημιουργήσατε αλλά γιατί το νομιμοποιήσατε με την απόφαση για την πλήρη αποδέσμευση. Κουκουλώσατε το πρόβλημα, σε συναίνεση με το ΠΑΣΟΚ, και στερείτε σήμερα τη χώρα μας από κονδύλι 236 εκατ. ευρώ γιατί δεν έγιναν τα αναγκαία και αυτονόητα. Το ελαιοκομικό μητρώο, οι έλεγχοι των δηλώσεων καλλιέργειας, οι επιτόπιοι έλεγχοι. Τελειώνοντας θέλω να τονίσω και πάλι να μην ψάχνει σε άλλες νεοφιλελεύθερες συνταγές η Κυβέρνηση, να μην συνεχίσει την πολιτική της αρπαγής του δημόσιου πλούτου και της ανισοκατανομής των εισοδημάτων με μια αναπτυξιακή πολιτική, που έχει ως θύματα τους εργαζόμενους, το κοινωνικό κράτος και το περιβάλλον. «Δεν θεμελιώνεται Ανάπτυξη με την απορύθμιση και εκποίηση των δημόσιων Οργανισμών και συλλογικών αγαθών» Απαιτείται αξιοποίηση των εθνικών και κοινοτικών πόρων, δημοκρατικός προγραμματισμός και σχεδιασμός, όπως και σύστημα διαχείρισης αμερόληπτο και αποτελεσματικό, ώστε να κατανέμονται ισόρροπα τα οφέλη, να θεμελιώνεται η κοινωνική συνοχή και η μακροχρόνια βάση της ανάπτυξης. Γι αυτό εμείς, ο ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ καταψηφίζουμε τον Προϋπολογισμό του 2007 και λέμε στον ελληνικό λαό να αγωνιστούμε για την ανατροπή της υπάρχουσας πολιτικής και για να υπάρξει μία εναλλακτική πολιτική, στη βάση την μείωση των ανισοτήτων , τη μακροχρόνια προοπτική και βιωσιμότητα της ανάπτυξης, την προστασία του περιβάλλοντος, την διαφανή, αμερόληπτη και αποτελεσματική λειτουργία των διοικητικών και εκτελεστικών οργάνων του κράτους.