Home Άρθρα - Συνεντεύξεις Δελτία Τύπου Κύρια σημεία της ομιλίας κατά την συζήτηση Επερώτησης του ΣΥΝ για τις Μικρο-Μεσαίες Επιχειρήσεις

Κύρια σημεία της ομιλίας κατά την συζήτηση Επερώτησης του ΣΥΝ για τις Μικρο-Μεσαίες Επιχειρήσεις

E-mail Εκτύπωση PDF
Κατά την σημερινή συζήτηση της Επερώτησης, η κύρια εισηγήτρια του ΣΥΝ, τόνισε, μεταξύ άλλων τα εξής: Τα τελευταία χρόνια, οι οργανώσεις που εκπροσωπούν τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες θέτουν το ζήτημα της εγκατάλειψής τους από το κράτος, της συρρίκνωσής τους, της έλλειψης μέτρων και κλαδικών πολιτικών που θα ενίσχυαν τις ΜΜΕ, οι οποίες, ενώ αποτελούν την ψυχή της εθνικής οικονομίας, καθημερινά αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης. Η κατάσταση αυτή είναι αποτέλεσμα της πολιτικής που εφαρμόζεται η οποία βοηθά τη συγκέντρωση του κεφαλαίου και τη δημιουργία ολιγοπωλίων άρα εξ αντικειμένου αποδυναμώνει και εξαφανίζει τις μικρές επιχειρήσεις, καθώς επίσης το άδικο και ελλιπές φορολογικό σύστημα επιδεινώνει την κατάστασή τους. Επιπλέον η συρρίκνωση των μισθών μέσω των εισοδηματικών πολιτικών λιτότητας περιορίζει δραστικά τη ζήτηση, πράγμα που έχει άμεσο αρνητικό αντίκτυπο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τα σημαντικότερα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι Μ.Μ.Ε. στη χώρα μας έχουν σχέση με: 1) Τη χρηματοδότησή τους. Στην Ελλάδα υπάρχει ο – μικρότερος στην ΕΕ – βαθμός πρόσβασης των ΜΜΕ στον τραπεζικό δανεισμό, ο έμμεσος αποκλεισμός από τα αναπτυξιακά κίνητρα του ν. 2601/98, η προβληματικές συνεταιριστικές τράπεζες και το ακόμη ανενεργό Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων. Επιπλέον, η προβληματική χρηματοδότησή τους μέσω του Γ΄ Κ.Π.Σ. , αφού σύμφωνα με τις προϋποθέσεις συμμετοχής στα ΠΕΠ (όρια τζίρων και αριθμός εργαζομένων ανά επιχείρηση), αποκλείονται από αυτά εξ ορισμού 63.000 σε σύνολο 70.000 μεταποιητικών επιχειρήσεων στην Αττική και Θεσσαλονίκη, και σημαντικό ποσοστό σε άλλες περιοχές. Τα σημερινά στοιχεία για τις ελάχιστες αιτήσεις που έχουν υποβληθεί σήμερα που λήγει η προθεσμία υποβολή των αιτήσεων, επιβεβαιώνουν τραγικά τις παραπάνω προβλέψεις και η κυβέρνηση πλέον δημόσια παραδέχεται τα προβλήματα στους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής στα ΠΕΠ. 2) Τη φορολόγησή τους δηλαδή τα εξωλογιστικά συστήματα και τις επαχθείς ρυθμίσεις που αύξησαν υπέρογκα τους φόρους 3) Την έλλειψη σχεδιασμού και εφαρμογής ειδικών κλαδικών αναπτυξιακών πολιτικών για την ενίσχυση ιδιαίτερων και διαφοροποιημένων ρόλων που παίζουν κλάδοι ή ομάδες επιχειρήσεων (πχ. ενδύματα) εντός κλάδων και χρήζουν κινήτρων. 4) Τη ραγδαία και χωρίς έλεγχο εξάπλωση των πολυκαταστημάτων, τον αθέμιτο ανταγωνισμό με πωλήσεις κάτω του κόστους, ‘προσφορές’, τις παραβιάσεις και την επιχειρούμενη απελευθέρωση του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων, υπό την πίεση των πολυεθνικών κλπ 5) Χωροταξικά προβλήματα, έλλειψη Βιοτεχνικών Πάρκων και Βιοτεχνικών Ζωνών συναρμοδιότητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και περιβαλλοντικά ζητήματα, όπως οι δυνατότητες τήρησης των κανόνων προστασίας περιβάλλοντος, αλλά και η καθυστέρηση στην έκδοση των Υπουργικών Αποφάσεων που προβλέπονται από το ν.2965/2001, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση και της αδειοδότησης χιλιάδων βιοτεχνιών 6) Το πλαίσιο λειτουργίας των συνεταιρισμών και των κοινοπραξιών, που δεν ευνοεί τις μορφές συνένωσης, που σε πολλές περιπτώσεις είναι απαραίτητες για την επιβίωση των Μ.Μ.Ε. 7) τα δημοτικά τέλη διαφόρων κατηγοριών, που ανέρχονται σε δεκαπέντε περίπου, είναι υψηλά, και καθορίζονται ανεξάρτητα από τον πληθωρισμό ή άλλο προσδιοριστικό παράγοντα. 8) Τα ζητήματα ασφάλισης των μικρομεσαίων επιχειρηματιών, οι οποίοι έχουν το δυσμενέστερο ασφαλιστικό καθεστώς, με ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα της άμεσης καταβολής των 142 δις προς το ΤΕΒΕ, που εκ του νόμου οφείλει το κράτος, και η καταβολή τους αποτελεί ζήτημα επιβίωσης του Ταμείου. καθώς και η ολοκλήρωση της ενοποίησης του ΟΑΕΕ. Υποστηρίζουμε πως, πρέπει να διατυπωθεί ένας εθνικός ορισμός για το χαρακτηρισμό των Μ.Μ.Ε., σε συνδυασμό με τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με βάση τα ελληνικά δεδομένα για τον αριθμό των απασχολούμενων και το ύψος του τζίρου. Ζητούμενο είναι μια ανάπτυξη που θα δημιουργεί και απασχόληση, θα εξασφαλίζει κοινωνική συνοχή και θα είναι διεθνώς ανταγωνιστική, ενώ παράλληλα θα προστατεύει το περιβάλλον. Υποστηρίζουμε ότι απασχόληση – ανταγωνιστικότητα – περιβάλλον είναι κοινές αλληλένδετες ανάγκες της κοινωνίας και θα επιτευχθούν και μέσα από την ενδυνάμωση των ΜΜΕ.