Home Άρθρα - Συνεντεύξεις Δελτία Τύπου Τα κύρια σημεία της ομιλίας της Ασημίνας Ξηροτύρη κατά τη συζήτηση στη Βουλή του Πρωτόκολλου του Κιότο

Τα κύρια σημεία της ομιλίας της Ασημίνας Ξηροτύρη κατά τη συζήτηση στη Βουλή του Πρωτόκολλου του Κιότο

E-mail Εκτύπωση PDF
Κατά τη συζήτηση για την επικύρωση του Πρωτόκολλου του Κιότο στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ Ασημίνα Ξηροτύρη ανέπτυξε τις απόψεις του κόμματός της και δήλωσε ότι κατ΄ αρχήν ψηφίζει υπέρ της επικύρωσης του Πρωτοκόλλου του Κιότο, το οποίο θεωρεί αναγκαίο στην προοπτική της δημιουργίας ενός παγκόσμιου θεσμικού πλαίσιου για το περιβάλλον. Πρόσθεσε όμως, ότι δε θεωρεί επαρκείς τους περιορισμούς που επιβάλλει, ιδιαίτερα μετά το Μαρακές και την απαράδεκτη στάση των ΗΠΑ, που τοποθετούν τα δικά τους συμφέροντα πάνω από τις παγκόσμιες ανάγκες. Αναφέρθηκε στο ποσοστό μείωσης των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου, που προβλέπονται από το Πρωτόκολλο ότι θα είναι πάνω από 1% και δε θα ξεπερνούν το 4%. Δηλαδή θα πρέπει να αναμένεται γύρω στα 2,5% αντί του αρχικού 5%. Και αυτό, όταν για την αναστροφή του φαινομένου θα έπρεπε μέσα στα 10 επόμενα χρόνια τουλάχιστον, να μειωθούν οι εκπομπές ίσως και κατά 60%!! Επί πλέον, όπως από πολλές ευρωπαϊκές χώρες τονίστηκε, οι διεθνείς συμφωνίες για το εμπόριο (του ΠΟΕ) πρέπει να συνδεθούν και με τις αντίστοιχες συμφωνίες για το περιβάλλον. Διαφορετικά, κινδυνεύουμε η απελευθέρωση των αγορών, και ιδιαίτερα της ενέργειας, να οδηγήσει σε ακόμα πιο στρεβλά αποτελέσματα και για το περιβάλλον. Όσον αφορά στη χώρα μας, επεσήμανε τις καθυστερήσεις από την εφαρμογή των μέτρων, που αναγγέλθηκαν το 1998, οι οποίες καθιστούν ανέφικτη την επιτυχία του στόχου της αύξησης των εκπομπών στη χώρα μόνον κατά 25%. Ως εκ τούτου -πρόσθεσε χαρακτηριστικά- «για να μην κατηγορηθούμε για αφέλεια, θέλουμε να δηλώσουμε ότι δεν υποστηρίζουμε την επικύρωση επειδή πιστεύουμε ότι οι απορρέουσες υποχρεώσεις είναι εφικτό να ικανοποιηθούν, αλλά την ψηφίζουμε με την έννοια του δέοντος, ελπίζοντας πάντως ότι η εκ των υποχρεώσεων πίεση θα αποδώσει το καλύτερο δυνατό». Σχετικά με το Σχέδιο Δράσης που παρουσιάστηκε την τελευταία στιγμή από το ΥΠΕΧΩΔΕ, και το οποίο προτείνει συγκεκριμένες ενέργειες ώστε να επιτευχθεί μέχρι το 2012 αύξηση εκπομπών εντός των ορίων, δηλαδή 24,5% των τιμών του 1990 έναντι 25% που προβλέπουν οι υποχρεώσεις μας από το Πρωτόκολλο, η κα Ξηροτύρη αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα παραδείγματα ελλείψεων, όπως: Ο τεχνολογικός εξοπλισμός της βιομηχανίας, η καθυστέρηση του κανονισμού για την ορθολογική χρήση και διαχείριση ενέργειας στα κτίρια, η αδράνεια στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων και στην υγειονομική ταφή των απορριμμάτων, η καθυστέρηση στο σχεδιασμό και κυρίως στις υποδομές των δικτύων μεταφοράς για τη στήριξη των αιολικών πάρκων (ΑΠΕ), η καθυστέρηση στη διείσδυση του φυσικού αερίου, σε συνδυασμό με την έλλειψη πολιτικής και αντικινήτρων για τα υγρά καύσιμα, που ο ίδιος ο Δημόσιος Τομέας κατά κόρον χρησιμοποιεί, η παντελής έλλειψη σχεδιασμού για την αξιοποίηση της γεωθερμίας και των γεωργικών αποβλήτων, το μεγάλο έλλειμμα των αναδασωτέων εκτάσεων και η ανυπαρξία πολιτικής αειφόρου διαχείρισης των δασών κ.α., δημιουργούν την άποψη ότι ο στόχος αυτός σύντομα θα ξεπεραστεί, και ενδέχεται να ξεπεράσει και το 35%. Η βουλευτής του Συνασπισμού υπογράμμισε το πόσο προκρούστια είναι η λογική του σεναρίου, που προφανώς έχει γίνει από σημαντικούς επιστήμονες, που επιφορτίστηκαν να παρουσιάσουν ένα σενάριο μέσα στα όρια των συμβατικών υποχρεώσεων της χώρας, για να συνοδεύσει την επικύρωση του πρωτόκολλου, και οι οποίοι, προφανώς, δεν έχουν την ευθύνη της υλοποίησής του. Τονίζοντας ότι είναι ευδιάκριτη η απόσταση που κρατάνε από τη διαχείριση του Σχεδίου, θεωρώντας ότι το αποτέλεσμα αφορά την άριστη εκτέλεση όλων των επιμέρους δράσεων. Και βέβαια, σε καμία περίπτωση δε θα συμφωνούσε έναντι της επιβαλλόμενης διόρθωσης όλων των παραπάνω, η μικρομέγαλη χώρα μας να αναζητήσει την αγορά ρύπων!! Παρόλα αυτά, ο ΣΥΝ υπερψηφίζει την επικύρωση του Πρωτοκόλλου του Κιότο, γιατί αποτελεί μια καλή αρχή και θα επιδιώξει να αποτελέσει κι έναν αποτελεσματικό μηχανισμό, μέσω του οποίου θα ξεκινήσει και για τη χώρα μας η πολιτική για την κλιματική αλλαγή.