ʼρθρο 24 του Συντάγματος

Τρίτη, 20 Φεβρουάριος 2007 02:00 Δελτία Τύπου
Εκτύπωση
Η βουλευτής του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Ασημίνα Ξηροτύρη – Αικατερινάρη στην ομιλία της επί της πρότασης για αναθεώρηση των άρθρων 24 – 79 και 117 του Συντάγματος, μεταξύ των άλλων τόνισε: Στις 2 Φεβρουαρίου του 2007 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Διεθνούς Διακυβερνητικής Διάσκεψης του ΟΗΕ για το Κλίμα. Στην έκθεσή τους εκατοντάδες επιστήμονες που έλαβαν μέρος στη διάσκεψη του Παρισιού λένε με βεβαιότητα, ότι η ανθρωπογενής δραστηριότητα είναι υπεύθυνη κατά 90% για το φαινόμενο του θερμοκηπίου και συμπεραίνουν ότι οι κυβερνήσεις μπορούν και πρέπει να κάνουν πολύ περισσότερα πράγματα για να το επιβραδύνουν. Στο διεθνές πεδίο έχει εδραιωθεί πλέον η πεποίθηση ότι βρισκόμαστε στο σημείο μηδέν για τη προστασία του περιβάλλοντος, στην Ελλάδα τα κριτήρια για τις επιλογές της Κυβέρνησης είναι σε αντίθετη κατεύθυνση. Η πρόταση της κυβερνητικής πλειοψηφίας για την αναθεώρηση του Συντάγματος επιχειρεί να ανατρέψει το σύστημα που έχει εγκαθιδρύσει το άρθρο 24, το οποίο οργανώνει την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος γύρω από τρεις βασικούς άξονες: α) την προστασία των δασών β) τη χωροταξία και γ) την πολεοδομία, τις οποίες καθιστά υποχρέωση του κράτους προς τον πολίτη και στις οποίες θέτει ως απαράβατο όρο τη διαφύλαξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Το άρθρο 24, έφερε και φέρνει όλους μας απέναντι στη βασική αρχή ότι τα έργα, οι δράσεις και οι ρυθμίσεις για την ανάπτυξη, για την εξασφάλιση της κατοικίας, για τον χωροταξικό σχεδιασμό πρέπει να διακρίνονται από την αρχή και τη μέριμνα της αειφορίας, της προστασίας του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των πολιτών. Πολύ περισσότερο σήμερα που τα προβλήματα των κλιματικών αλλαγών από το φαινόμενο του θερμοκηπίου αποτελούν τεκμηριωμένα την υπ’ αριθμό ένα απειλή για τον πλανήτη και τα δασικά οικοσυστήματα αποτελούν κύριο παράγοντα αντιστροφής του φαινομένου και ρυθμιστή της οικολογικής ισορροπίας. Η Κυβέρνηση επιχειρεί μέσα από αυτή τη διαδικασία αναθεώρησης να ανατρέψει τη φυσική και επιστημονική σειρά των πραγμάτων όσον αφορά τον Εθνικό και Περιφερειακό Χωροταξικό σχεδιασμό, τον τομεακό και πολεοδομικό και τα εργαλεία που το άρθρο 24 επιτάσσει να χρησιμοποιηθούν. Τα εργαλεία αυτά είναι το κτηματολόγιο και οι δασικοί χάρτες, που σκόπιμα μέχρι σήμερα καθυστερούν να συνταχθούν, για να διευκολυνθούν οι μεγαλοεπενδυτές και οικοδομικοί συνεταιρισμοί που διεκδικούν τη θυσία δασών και δασικών εκτάσεων στο βωμό του κέρδους. Η έννοια του δημόσιου συμφέροντος αποδείχθηκε πολλές φορές ρευστή και εξυπηρέτησε άλλα συμφέροντα και όχι την Εθνική Οικονομία και την αειφόρο ανάπτυξη. Οι επανειλημμένες προσπάθειες αναθεώρησης του άρθρου 24 στοχεύουν στη συγκάλυψη και διευκόλυνση τέτοιων πράξεων και παραλείψεων της νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας. Εμείς δεν συμφωνούμε με λύσεις διευκόλυνσης μεγάλων επενδύσεων και συνεταιρισμών που διεκδικούν δάση και αιγιαλούς για μεγάλες επενδύσεις και ολοκληρωμένης ανάπτυξης. Η έννοια της αειφορίας στην ανάπτυξη δεν πρέπει να υποχωρήσει, με το άρθρο 24 και το νομοθετικό μας πλαίσιο μπορεί και ο χωροταξικός σχεδιασμός να προχωρήσει και ν’ αναπτυχθούν οικιστικές, τουριστικές ή άλλες οικονομικές δραστηριότητες με σεβασμό ακόμη και αναβάθμιση των δασών, των ελεύθερων χώρων, του πολιτιστικού περιβάλλοντος.