Home Δελτία Τύπου Αξιοποίηση της ΕΤΒΑ ως φορέα ανάπτυξης με δημόσιο χαρακτήρα

Αξιοποίηση της ΕΤΒΑ ως φορέα ανάπτυξης με δημόσιο χαρακτήρα

E-mail Εκτύπωση PDF
Ερώτηση σχετικά με το μέλλον της ΕΤΒΑ, κατέθεσε σήμερα στη Βουλή η βουλευτής του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ Ασημίνα Ξηροτύρη. Η ΕΤΒΑ ιδρύθηκε, λειτούργησε, εξυγιάνθηκε (με το ν. 2359/85 και με επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού με το ποσό των δρχ. 807,7 δις δρχ.) και αναδιοργανώθηκε, για να χρησιμοποιηθεί ως δημόσιος φορέας ανάπτυξης. Οι μηχανισμοί και το ιδιαίτερα έμπειρο προσωπικό της έχουν αυτήν την εξειδίκευση. Κατ΄εξοχήν εργαλείο αναπτυξιακής δραστηριότητας της ΕΤΒΑ αποτελούν οι 24 ΒΙ.ΠΕ., με τις 1214 επιχειρήσεις, οι οποίες είναι εγκατεστημένες σ΄αυτές. Επειδή, σύμφωνα με δηλώσεις αρμοδίων, αλλά και με την έκθεση της J.P.Morgan προς την κυβέρνηση, φαίνεται σαφής πρόθεση ιδιωτικοποίησης της ΕΤΒΑ, η βουλευτής ερωτά τον Υπουργό Ανάπτυξης γιατί δεν προωθεί τη συγχώνευση της ΕΤΒΑ με την Εθνική Τράπεζα, ώστε να υπάρξει καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των Τραπεζών αυτών. Εάν, παρά τη σοβαρή ανάγκη ύπαρξης δημόσιας αναπτυξιακής Τράπεζας, εμμένει στην πλήρη ιδιωτικοποίηση της ΕΤΒΑ, και τι μέτρα θα ληφθούν για την κατοχύρωση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων στην περίπτωση αυτή. Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής: ΕΡΩΤΗΣΗ Προς τον κ. Υπουργό : Ανάπτυξης Θέμα: «Αξιοποίηση της ΕΤΒΑ ως φορέα ανάπτυξης με δημόσιο χαρακτήρα». Πρόσφατα δημοσιεύματα εφημερίδων εμφανίζουν την κυβέρνηση αποφασισμένη να προβεί σε πλήρη ιδιωτικοποίηση της ΕΤΒΑ. Επίσης, αποφασισμένη να αποσπάσει από την ΕΤΒΑ τη δραστηριότητα των βιομηχανικών περιοχών (ΒΙ.ΠΕ.), με ίδρυση και στη συνέχεια ιδιωτικοποίηση χωριστής εταιρείας, στην οποία θα μεταβιβασθεί η ακίνητη περιουσία των ΒΙ.ΠΕ. Οι αποφάσεις αυτές βρίσκονται σε αντιδιαμετρικό σημείο με τις μέχρι τώρα πολιτικές της κυβέρνησης σχετικά με την ΕΤΒΑ, που κλήθηκε να τις στηρίξει οικονομικά ο ελληνικός λαός. Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ εισηγήθηκε και ψηφίστηκε ο ν.2359/85 για την εξυγίανση της ΕΤΒΑ. Σκοπός της ΕΤΒΑ, σύμφωνα με το νόμο, είναι η «προώθηση και εν γένει κάθε δραστηριότητα που συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας». Στη συνοδευτική έκθεση αναγράφεται συνολική δαπάνη επιβάρυνσης του κρατικού προϋπολογισμού για την εξυγίανση της ΕΤΒΑ 807,7 δις δρχ. Το έτος 2000 η μετοχή της ΕΤΒΑ εισήλθε στο Χ.Α.Α. προς άντληση χρημάτων, μέσω αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου, προκειμένου να εινσχυθεί η κεφαλαιακή της βάση για καλύτερη ανταπόκριση στους σκοπούς της. Η ΕΤΒΑ ιδρύθηκε, λειτούργησε, εξυγιάνθηκε και αναδιοργανώθηκε, για να χρησιμοποιηθεί ως φορέας ανάπτυξης. Οι μηχανισμοί και το ιδιαίτερα έμπειρο προσωπικό της έχουν αυτή την εξειδίκευση. Κατ΄εξοχήν εργαλείο αναπτυξιακής δραστηριότητας της ΕΤΒΑ αποτελούν οι ΒΙ.ΠΕ. Στα πλαίσια της περιφερειακής ανάπτυξης λειτουργούν 24 ΒΙ.ΠΕ. σ΄όλη την Ελλάδα. Είναι εγκατεστημένες σ΄αυτές 1214 επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν 37.000 εργαζόμενους. Το δυναμικό αυτό μπορεί να προσελκυθεί για τη χρήση των διαφόρων προϊόντων της ΕΤΒΑ και να διευρυνθεί σημαντικά, αφού υπάρχουν 16500 στρέμματα αδιάθετα. Οι πόροι διατέθηκαν με την προσδοκία να ανταποκριθεί η ΕΤΒΑ στους αναπτυξιακούς στόχους και όχι για να πωληθεί προκειμένου να καλυφθούν ταμιακές ανάγκες του Δημοσίου και να κερδοσκοπήσει ο αγοραστής της. Η ΕΤΒΑ είναι εκτός εμπορικής τραπεζικής αγοράς. Δεν είναι, ούτε μπορεί να γίνει εμπορική τράπεζα, γιατί έχει: α) δίκτυο μόλις 13 καταστημάτων, β) καταθέσεις, δηλαδή χρήμα ιδιαίτερα χαμηλού κόστους, μόλις 3,7% στο σύνολο των απασχολούμενων κεφαλαίων σ΄αυτή την 31/12/99, ενώ στις υπόλοιπες Ελληνικές τράπεζες οι καταθέσεις κατέχουν ποσοστό 72,4% στο σύνολο των απασχολούμενων κεφαλαίων σ΄αυτές και γ) καθαρά έσοδα από προμήθειες μόλις 1,3% στα συνολικά καθαρά έσοδά της, έναντι 22,5% στα συνολικά καθαρά έσοδα των υπόλοιπων ελληνικών τραπεζών. «Η απουσία σταθερής πελατειακής βάσης και η δομή του ενεργητικού της ΕΤΒΑ, θα μπορούσαν να ενδιαφέρουν κάποιον από τους εγχώριους παίκτες, μόνο αν αυτά προσφερθούν στη σωστή τιμή». Την εκτίμηση αυτή κάνει, προλειαίνοντας το έδαφος του «ξεπουλήματος», σε έκθεση προς την κυβέρνηση, η J.P. Morgan, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Ελευθεροτυπία» (27/2/2001). Είναι προφανές ότι οι υποψήφιοι αγοραστές θα επιχειρήσουν να καρπωθούν τα στοιχεία του ενεργητικού της ΕΤΒΑ και της υπεραξίες τους έναντι ευτελούς τιμήματος, ενώ το Δημόσιο θα στερηθεί ενός πολύτιμου μοχλού ανάπτυξης, ιδιαίτερα χρήσιμου την τωρινή περίοδο της ακραίας κερδοσκοπίας των Τραπεζών. Ύστερα από τα παραπάνω, ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός : 1. Γιατί η κυβέρνηση δεν προωθεί τη συγχώνευση της ΕΤΒΑ με την Εθνική Τράπεζα, ώστε να υπάρξει καλλύτερη δυνατή αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των τραπεζών αυτών, προς όφελος των μετόχων τους και του κοινωνικού συνόλου; 2. Εμμένει η κυβέρνηση στην πλήρη ιδιωτικοποίηση της ΕΤΒΑ, παρά τη σοβαρή ανάγκη ύπαρξης αναπτυξιακής Τράπεζας, και τις καταφανείς δυσκολίες πώλησής της έναντι ικανοποιητικού τιμήματος; 3. Σε περίπτωση πώλησης της πλειοψηφίας των μετοχών της ΕΤΒΑ (σήμερα το Δημόσιο κατέχει ποσοστό 65,56%) τι μέτρα θα ληφθούν για την κατοχύρωση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων και για τη συνέχιση της καταβολής των συντάξεων στους συνταξιούχους της;