Home Δελτία Τύπου ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΗ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΜΕΝΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΗ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΜΕΝΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

E-mail Εκτύπωση PDF
Η Ε.Ε. με την επίμονη να δημιουργήσει απελευθερωμένη αγορά ενέργειας, χωρίς να έχει επεξεργαστεί και εφαρμόσει μια κοινή ενεργειακή πολιτική κατάφερε να βάλλει το κάρο μπροστά από τα άλογα. Το μόνο που έχει επιτύχει είναι η εσπευσμένη δημιουργία μιας εσωτερικής αγοράς ενέργειας, χωρίς να έχουν βελτιωθεί ο επιδιωκόμενος ανταγωνισμός και η εξυπηρέτηση των καταναλωτών. Οι οδηγίες που έχει εκδώσει επιτρέπουν στα κράτη- μέλη να προχωρήσουν είτε σε αποτελεσματικές ρυθμίσεις είτε σε ακραίες νεοφιλελεύθερες κατευθύνσεις. Η χώρα μας έχει επιλέξει δυστυχώς τον πιο ακραίο και εν πολλοίς επικίνδυνο δρόμο για την κρίσιμη και θεμελιακή υποδομή της ενέργειας. Με πρωτοπόρο τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και συνοδοιπόρο την Ν.Δ. τότε, αλλά και σήμερα μετά την αλλαγή των ρόλων τους και την Ν.Δ. στο τιμόνι, προωθήθηκαν νομοθετικές ρυθμίσεις, που αντί να ενθαρύνουν ιδιωτικές επενδύσεις στο χώρο της ενέργειας, ώστε να βελτιώσουν το κόστος παραγωγής και τον ανταγωνισμό, προωθούν την μετεξέλιξη των συστημάτων ενέργειας (Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου) σε χρηματιστηριακά κέντρα. Κι όλα αυτά στο όνομα της εναρμόνισης με την πολιτική της Ε.Ε. Έχουν περάσει πέντε χρόνια από την έναρξη του εγχειρήματος εναρμόνισης της χώρας μας στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, έχουν θεσπιστεί σωρεία νομοθετημάτων και έπονται ακόμα και άλλα και η προσαρμογή είναι στο μηδέν, με σημαντικά πλέον προβλήματα στην ενεργειακή επάρκεια της χώρας. Η πολιτική της Κυβέρνησης λοιπόν, καταργεί κάθε έννοια μακροχρόνιου προγραμματισμού, μεθοδεύει το διαμελισμό της ΔΕΗ, και προκαλεί συνθήκες μειωμένης επάρκειας ηλεκτρικής ισχύος, για να δεήσουν οι ιδιώτες επιχειρηματίες να επενδύσουν με κίνητρα και επί πλέον διασφαλίσεις (υψηλή και άνετη δανειοδότηση, αυξήσεις τιμολογίων), συνθήκες που θα προκύψουν από την πλήρη αποδιάρθρωση της ΔΕΗ. Με άλλα λόγια, την απορύθμιση και τη συρρίκνωση μιας ενιαίας, δημόσιας, καθετοποιημένης και οργανωμένης επιχείρησης ενέργειας όπως είναι η ΔΕΗ, που σήκωσε μέχρι σήμερα, παρά τις αδυναμίες της και τις δουλείες που της επέβαλαν, το βάρος τιμολογιακών ρυθμίσεων ανεκτών για το κοινωνικό σύνολο, με φτηνό ρεύμα για τους ευάλωτους καταναλωτές (νοικοκυριά, αγρότες, νησιωτικές και ορεινές περιοχές). Οι ρυθμίσεις αυτές κοινωνικού οφέλους που ισχύουν μέχρι σήμερα, συντηρούν τα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος των νοικοκυριών σε πολύ χαμηλά επίπεδα, σε σχέση με τα ισχύοντα στις άλλες χώρες της Ε.Ε, είναι δε περίπου βέβαιο ότι θα εξανεμισθούν στο νέο ιδιωτικοποιημένο και απελευθερωμένο ενεργειακό τοπίο. Επί του προτεινόμενου νομοσχεδίου και πιο συγκεκριμένα: - Αποσπάει την διαχείριση του δικτύου της Διανομής Ηλεκτρικής ενέργειας από τη ΔΕΗ, ανοίγοντας πλέον το δρόμο για τον διαμελισμό της. - Εξακολουθεί να την αποκλείει από το διαγωνισμό για την κατασκευή νέων μονάδων παραγωγής 900 MW. - Παρατείνει τις άδειες των φερόμενων ως παραγωγών ιδιωτών μέχρι το 2009, που με την απουσία επενδύσεων και τους εκβιασμούς τους, συνετέλεσαν στο μεγάλο έλλειμμα ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας. - Ενισχύει τις γνωμοδοτικές και ρυθμιστικές αρμοδιότητες της ΡΑΕ, δηλαδή ενισχύει στην ουσία τις κρατικές- κυβερνητικές παρεμβάσεις στο πεδίο ρύθμισης και λειτουργίας της αγοράς, σε αντίθεση με τις επιδιώξεις της οδηγίας 2003/54/ΕΚ. - Καθιερώνει το θεσμό των προμηθευτών και μεταπρατών αποδυναμώνοντας, ακόμη περισσότερο τη ΔΕΗ στον εμπορικό τομέα.. - Τέλος, εγκαταλείπει εμμέσως την μελέτη και νομοθέτηση του μακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασμού και αποσιωπά την αποτίμηση και την απόδοση των προσφερόμενων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας από τη ΔΕΗ που θα συνεχιστούν από την ίδια και στο νέο περιβάλλον.