ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

Τρίτη, 16 Ιανουάριος 2007 02:00 Δελτία Τύπου
Εκτύπωση
Το Εργοστάσιο Φωσφορικών Λιπασμάτων μπορούσε και έπρεπε να συνεχίσει τη λειτουργία του και να αναπτύσσεται και σε νέους τομείς. Οι αγώνες και οι κινητοποιήσεις των εργαζομένων και όλων των φορέων της περιοχής υποστήριξαν δυναμικά τη συνέχιση της λειτουργίας του εργοστασίου. Η Κυβέρνηση αγνόησε όλα τα παραπάνω, προχωρά στο σταδιακό κλείσιμο του εργοστασίου, προσθέτοντας νέους ανέργους στην περιοχή και με αποσπασματικό τρόπο και σημαντικές παραλείψεις προσπαθεί, με τη σχετική τροπολογία, να διαχειριστεί τις κατά βάση απολύσεις. Η τροπολογία αυτή είναι προϊόν συναίνεσης των εργαζομένων με τη διοίκηση αλλά δεν παύει να αποτελεί παραβίαση της αρχής ότι η Πολιτεία υποχρεούται να διαχειρίζεται θέματα εργασίας και όχι ανεργίας. Για το λόγο αυτό για τη σχετική τροπολογία ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. ψηφίζει παρών.