Δυσλειτουργίες και σκοπιμότητες οδηγούν σε νέο τέλμα την υπόθεση του «Εθνικού Κτηματολογίου»

Τετάρτη, 21 Φεβρουάριος 2007 02:00 Δελτία Τύπου
Εκτύπωση
Ανικανότητα και κακός σχεδιασμός οδηγούν το Εθνικό Κτηματολόγιο σε στασιμότητα και θ’ αποβεί από κάθε άποψη σε βάρος της κοινωνίας και των πολιτών. Με δεδομένα τα παραπάνω η Βουλευτής τους ΣΥΝ Ασημίνα Ξηροτύρη – Αικατερινάρη κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή. Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής. ΕΡΩΤΗΣΗ Προς τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημ. Έργων ΘΕΜΑ: Δυσλειτουργίες και σκοπιμότητες οδηγούν σε νέο τέλμα την υπόθεση του «Εθνικού Κτηματολογίου» Περίπου έντεκα (11) χρόνια έχουν περάσει από την πρώτη προσπάθεια κατάρτισης του Εθνικού Κτηματολογίου και πάνω από τρία χρόνια λειτουργίας των μεταβατικών κτηματολογικών γραφείων. Στα έντεκα αυτά χρόνια σημειώθηκαν πολλά λάθη, καθυστερήσεις ακόμη και οδυνηρές αντιδικίες με την Ε.Ε., αποκτήθηκε όμως παράλληλα μια σημαντική εμπειρία της Διοίκησης και των παραγόντων του έργου, καθώς και ένα θεσμικό πλαίσιο από επτά νόμους και σχετικές Υπουργικές αποφάσεις. Θα έπρεπε λοιπόν να συνεχιστεί με καλύτερους ρυθμούς η σύνταξή του και να βελτιωθεί αποφασιστικά η λειτουργία των κτηματολογικών γραφείων και η εξυπηρέτηση των πολιτών. Αντί αυτών το ποσοστό κτηματογράφησης της ελληνικής επικράτειας κόλλησε στο 5%, δεν υπάρχει καμία πρόοδος στη σύνταξη του δασολογίου όπως και την καταγραφή της δημόσιας περιουσίας και των προστατευόμενων περιοχών, ενώ εμφανίζονται και πάλι προβλήματα με τη χρηματοδότηση από την Ε.Ε. Συγκεκριμένα οκτώ υποστηρικτικά προγράμματα για τη δημιουργία σύγχρονης βάσης δεδομένων δεν έχουν ανατεθεί και κινδυνεύουν να απενταχθούν από το Γ’ ΚΠΣ, ενώ υπάρχουν και σοβαρές ενστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις διαδικασίες που ακολουθεί η «Κτηματολόγιο ΑΕ» στις δύο δράσεις που η Ε.Ε. συγχρηματοδοτεί. Επίσης δημοσιεύματα του Τύπου αναφέρονται σε μεγάλης έκτασης ηλεκτρονική «κομπίνα», όπως την αποκαλούν, όπου υπάλληλοι κτηματολογικών γραφείων στις νησιωτικές κυρίως περιοχές με τη διαδικασία διόρθωσης μικρών σφαλμάτων κατάφεραν να μεταπωλούν οικόπεδα αγνώστου ιδιοκτήτη. Τα παραπάνω σοβαρά προβλήματα, η διάσταση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η στασιμότητα στην προκήρυξη νέων προγραμμάτων σε συνδυασμό με το γεγονός ότι μοναδική πηγή χρηματοδότησης για τη συνέχιση του έργου είναι πλέον το τέλος κτηματογράφησης των αστικών περιοχών ενισχύουν την εντύπωση ότι το Εθνικό Κτηματολόγιο παραπέμπεται για μια ακόμη φορά, σε επόμενη τετραετία. Μετά από όλα αυτά ερωτάται ο κ. Υπουργός: · Πως θα ξεπεραστούν τα παραπάνω σύνθετα προβλήματα σύνταξης του Κτηματολογίου και ορθής λειτουργίας των κτηματολογικών γραφείων; · Θα γίνουν έλεγχοι για όσα καταγγέλλονται για τα κτηματολογικά γραφεία από τα δημοσιεύματα του Τύπου; · Θα υπάρξει εθνική χρηματοδότηση σύνταξης του Κτηματολογίου, ώστε μαζί με τις αστικές περιοχές να καταγράφονται ισόποσα και οι δασικές δημόσιες και προστατευόμενες περιοχές;