Home Δελτία Τύπου Ερώτηση της βουλευτού σχετικά με τις σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις που θα έχει η εγκατάσταση και λειτουργία της θερμοηλεκτρικής μονάδας φυσικού αερίου στα Διαβατά Θεσσαλονίκης

Ερώτηση της βουλευτού σχετικά με τις σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις που θα έχει η εγκατάσταση και λειτουργία της θερμοηλεκτρικής μονάδας φυσικού αερίου στα Διαβατά Θεσσαλονίκης

E-mail Εκτύπωση PDF
Ερώτηση σχετικά με τις σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις που θα έχει η εγκατάσταση και λειτουργία της θερμοηλεκτρικής μονάδας φυσικού αερίου στα Διαβατά Θεσσαλονίκης κατέθεσε στη Βουλή η βουλευτής του ΣΥΝΑΠΙΣΜΟΥ Ασημίνα Ξηροτύρη. Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής: «Το Υπ. Ανάπτυξης μετά από πρόταση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) έδωσε άδεια στην ΕΛΠΕ ΑΕ για την κατασκευή θερμοηλεκτρικής μονάδας φυσικού αερίου, ισχύος 390 MW, στα Διαβατά Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Ρ.Α.Ε. ο μέσος ρυθμός αύξησης της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας θα κυμανθεί σε 4,7% περίπου για κάθε ένα από τα επόμενα τρία χρόνια, και υπολογίζεται ότι, προκειμένου να μην υπάρχουν σημαντικές περικοπές στον εφοδιασμό, πρέπει έως το 2005 να γίνει ένταξη στο σύστημα συνολικής ισχύος 1500 MW. Ειδικότερα στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης τα προβλήματα είναι γνωστά από τα επαναλαμβανόμενα μπλακ-αουτ. Είναι ορατή λοιπόν η ανάγκη της επιπλέον παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όμως αυτή η ανάγκη, κατά τη γνώμη μας, δε θα μπορούσε και δε θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί ως πρόσχημα για την περαιτέρω επιβάρυνση του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου τα επιτρεπόμενα όρια ρύπων έχουν ήδη ξεπερασθεί. Η συγκεκριμένη μονάδα που θα εγκατασταθεί στα Διαβατά Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, θα καταναλώνει ετησίως ποσότητες καυσίμων ίσες με το 75% περίπου της συνολικής κατανάλωσης καυσίμων του νομού Θεσσαλονίκης. Οι εκπομπές ρύπων θα είναι πάνω από 1300 τόνους CO (μονοξειδίου του άνθρακα) και 800 τόνους NΟx (οξείδια του αζώτου) ετησίως, όπως και σημαντικές ποσότητες των άλλων ρύπων. Η θερμική ρύπανση που θα προκληθεί από την ψύξη της μονάδας και την εκπεμπόμενη θερμότητα της καμινάδας, θα επηρεάσει δραστικά το κλίμα της περιοχής. Επιπλέον, εξαιτίας του γεγονότος ότι θα αντλείται νερό από το Θερμαϊκό κόλπο το οποίο θα θερμαίνεται και θα ξαναδιοχετεύεται στον κόλπο, οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι για την ευαίσθητη και ήδη επιβαρημένη αυτή περιοχή είναι ορατοί. Δεδομένου ότι: · η Ευρύτερη Περιοχή Θεσσαλονίκης, και πολύ περισσότερο η Δυτική Θεσσαλονίκη όπου είναι εγκατεστημένος ο κύριος όγκος των βιομηχανικών, έχει έντονη ατμοσφαιρική ρύπανση · η περιοχή όπου θα εγκατασταθεί η μονάδα είναι χαρακτηρισμένη ως Ζώνη Ειδικής Ρύθμισης, όπου δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση οχλουσών δραστηριοτήτων, · δεν υπάρχουν επαρκείς σταθμοί μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, ούτε πολύ περισσότερο αρμόδιος φορέας συντονισμού που θα παρεμβαίνει σε περίπτωση ανάγκης λήψης έκτακτων μέτρων, και συνεπώς είναι ιδιαίτερα προβληματική η εγκατάσταση μιας νέας μονάδας η οποία θα επιβαρύνει περισσότερο την ατμόσφαιρα σε μια περιοχή όπου είναι ουσιαστικά ανύπαρκτο ένα πλαίσιο στοιχειώδους προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας των ανθρώπων, ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ.κ. Υπουργοί: 1. ποιες αναμένεται να είναι οι περιβαλλοντικές και οι κλιματικές επιπτώσεις από την εγκατάσταση και λειτουργία της νέας μονάδας παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης; 2. έχουν ληφθεί υπόψη για τη χωροθέτηση του έργου οι σωρευτικές δράσεις τους στην ήδη επιβαρημένη περιοχή, δεδομένου ότι δεν υπάρχει μακροπρόθεσμος ενεργειακός σχεδιασμός (παρά το ότι αυτός ήδη προβλέπεται με την Υπουργική Απόφαση που έπρεπε να εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν.2773/1999); και πώς συνδέεται με το σχέδιο δράσης για την προσαρμογή στις επιταγές του Πρωτόκολλου του Κιότο που πρόσφατα συνυπόγραψε και θεσμοθέτησε και η χώρα μας; 3. έχουν εκπονηθεί οι σχετικές μελέτες, έχει γίνει συνεργασία με τους αρμόδιους τοπικούς φορείς, και αν ναι ποιες είναι οι απόψεις τους; 4. προτίθενται, σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις θα είναι ιδιαίτερα σημαντικές να προβούν σε επανεξέταση της απόφασής τους και σε επαναχωροθέτηση της μονάδας;»