Home Δελτία Τύπου Κατάθεση Ερώτησης για το Πρόγραμμα στήριξης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Κατάθεση Ερώτησης για το Πρόγραμμα στήριξης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

E-mail Εκτύπωση PDF
Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αποτελούν τον κύριο όγκο των επιχειρήσεων στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συμβάλλουν αποφασιστικά στην οικονομική ανάπτυξη, στην παραγωγή, στην απασχόληση, στην αποκέντρωση και στην κοινωνική ζωή της χώρας. Την ανησυχία της για ζητήματα, όπως η χρηματοδότησή τους, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ειδικών αναπτυξιακών προγραμμάτων και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους μέσα από το Πρόγραμμα ΕΠΑΝ, ιδιαίτερα μάλιστα ως προς τις καθυστερήσεις που διαπιστώνονται, εκφράζει με Ερώτησή της η βουλευτής του Συνασπισμού Ασημίνα Ξηροτύρη Αικατερινάρη. Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής: «ΘΕΜΑ: Το πρόγραμμα ΕΠΑΝ στήριξης των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων εξακολουθεί να παρουσιάζει μεγάλες καθυστερήσεις. Η στήριξη και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων μέσα από ένα ολοκληρωμένο και ταχύρυθμο πρόγραμμα δράσεων και ενεργειών, μεταξύ των οποίων και το πρόγραμμα ΕΠΑΝ της ανταγωνιστικότητας, είναι ένα από τα κρισιμότερα ζητήματα της εθνικής μας οικονομίας και οι μεγάλες καθυστερήσεις προώθησης των προγραμμάτων αυτών επηρεάζουν άμεσα την Περιφερειακή ανάπτυξη και σύγκλιση, όπως και την απασχόληση. Αν στις καθυστερήσεις αυτές προστεθούν και τα γενικότερα θέματα των πολιτικών που εφαρμόζονται, των κατευθύνσεων και προτεραιοτήτων που επιλέγονται σε νεοφιλελεύθερη κατεύθυνση, η ψαλίδα μεταξύ των μεγάλων επιχειρήσεων και των μικρομεσαίων διαρκώς θα μεγαλώνει. Πρόσφατα στοιχεία της Eurostat το επιβεβαιώνουν. Κανένας από τους έστω και ελαχιστοποιημένους στόχους της Λισσαβόνας δεν επιτυγχάνεται και κατ’ επέκταση οι ανισότητες στην ανάπτυξη και τους δείκτες απασχόλησης στις ελληνικές περιφέρειες θα μεγαλώνουν επίσης. Σε αυτή την κατάσταση, οποιαδήποτε καθυστέρηση προγραμμάτων στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από το Γ’ ΚΠΣ είναι καθοριστική και κρίσιμη. Επανειλημμένα έχουμε καταθέσει ερωτήσεις για την πρόοδο υλοποίησης των προγραμμάτων του Γ’ ΚΠΣ μεταξύ των οποίων και αυτά που αφορούν τις μικρομεσαίες καθώς και το εγχείρημα υλοποίησης των προγραμμάτων τους μέσω των Τραπεζών. Στελέχη του Υπουργείου σας δηλώνουν ικανοποιημένα από την πορεία του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητας», δηλώνοντας ότι έχουν εγκριθεί έργα και δράσεις που καλύπτουν το 58% του συνολικού προϋπολογισμού του ΕΠΑΝ. Όμως, βρισκόμαστε στο τέλος του Γ’ ΚΠΣ και απορρόφηση της τάξεως του 11% αλλά και του 14% που υποστηρίζει το ΥπΕθΟ, επί των κοινοτικών πόρων που αντιστοιχούν στο ΕΠΑΝ δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ικανοποιητική, όπως και δεν μπορεί να μην υπάρχει η ανάληψη των ευθυνών για τις αδυναμίες που παρουσιάζει το όλο σύστημα στο σχεδιασμό, στην οργάνωση, στον έλεγχο, στη διάχυση της πληροφόρησης, αλλά και στην έλλειψη στήριξης για να ξεπεραστούν οι ελλείψεις και οι δυσκολίες των ΜΜΕ και να αντεπεξέλθουν έγκαιρα και ικανοποιητικά Το υπουργείο διαβεβαίωνε ότι μετά τις δυσκολίες (αποτυχία κατ’ εμάς) της πρώτης φάσης υλοποίησης του προγράμματος των ΜΜΕ μέσω των Τραπεζών (κριτήρια, προϋποθέσεις, αλλοίωση κατ’ εμάς του Περιφερειακού, δημοκρατικού σχεδιασμού κ.α.) θα μπορούσε άμεσα να άρει τα προβλήματα και επέμενε ότι με τη συμμετοχή των Τραπεζών θα επιτάχυνε τις χρονοβόρες διαδικασίες. Παρ’ όλα αυτά, ακόμη και για τις 3000 αιτήσεις των ΜΜΕ, που εγκρίθηκαν από τις Τράπεζες, παρατηρούνται περαιτέρω καθυστερήσεις στην έκδοση των τελικών εγκρίσεων από τις αρμόδιες Διευθύνσεις των 13 Περιφερειών της χώρας, με αποτέλεσμα να μην έχουν εκταμιεύσει ακόμη χρήματα οι επιχειρήσεις αυτές, οι Τράπεζες να μην προχωρούν στο δανεισμό και να προβληματίζονται για τη βιωσιμότητα αυτών των προγραμμάτων, αφού το βασικό γι ‘αυτές κριτήριο είναι η διασφάλιση της είσπραξης των δανείων. Μετά από αυτό και επειδή οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις αποτελούν το 99% των επιχειρήσεων, απασχολούν το 73,5% περίπου των απασχολουμένων στον ιδιωτικό τομέα, δημιουργούν 7 στις 10 θέσεις εργασίας, οπότε τα συσσωρευμένα προβλήματα οδηγούν ένα μεγάλο ποσοστό αυτών σε κλείσιμο και ένα άλλο σε μαρασμό και επειδή τέλος τα θέματα της χρηματοδότησής τους βρίσκονται ήδη σε μικρό ποσοστό (16%) σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (21,6%) και δεν αντέχουν άλλες καθυστερήσεις Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί 1. Γιατί δεν προχωρούν στην άμεση άρση των δυσκολιών και την ολοκλήρωση των ενεργειών στο Κέντρο και στις Περιφέρειες, ούτως ώστε να προχωρήσει το χρονοβόρο και πολύπλοκο αυτό σύστημα των επιδοτήσεων των ΜΜΕ μέσω του ΕΠΑΝ , που με ευθύνη τους επέλεξαν. 2. Πώς διαμορφώνονται σήμερα τα στοιχεία και κυρίως το ύψος της εκταμίευσης πόρων από το εν λόγω πρόγραμμα για κάθε περιφέρεια της χώρας; 3. Αν οι χαμηλότατοι αυτοί ρυθμοί υλοποίησης και απορρόφησης συνεχισθούν σκοπεύουν να κάνουν διορθωτικές αλλαγές στο σύστημα που επέλεξαν;»