Home Δελτία Τύπου Κατάθεση Ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας με θέμα το αδιέξοδο που έχει προκύψει στην αποπεράτωση της κατασκευής του Νοσοκομείου της Κατερίνης.

Κατάθεση Ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας με θέμα το αδιέξοδο που έχει προκύψει στην αποπεράτωση της κατασκευής του Νοσοκομείου της Κατερίνης.

E-mail Εκτύπωση PDF
Η Βουλευτής του ΣΥΝ Ασημίνα Ξηροτύρη Αικατερινάρη κατέθεσε Ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, με θέμα το αδιέξοδο που έχει προκύψει στην αποπεράτωση της κατασκευής του Νοσοκομείου της Κατερίνης. Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής: Όπως είναι γνωστό το έργο κατασκευής του Νοσοκομείου Κατερίνης, το οποίο είχε ενταχθεί στο Β΄ΚΠΣ ως σημαντικό έργο για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής, παρουσίασε εξ αρχής προβλήματα τα οποία όχι μόνο δεν επιλύθηκαν αλλά διογκώθηκαν ακόμη περισσότερο, κυρίως λόγω των καθυστερήσεων της κατασκευής από τον ανάδοχο του έργου. Το γεγονός αυτό οδήγησε την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διαγραφή από το Β΄ΚΠΣ του έργου ολοκλήρωσης της ανέγερσης και της προμήθειας του ιατρικού εξοπλισμού. Έκτοτε δεν έγινε καμία ουσιαστική προσπάθεια προκειμένου να αρθούν τα αδιέξοδα που δημιούργησε η συνεχιζόμενη παρελκυστική τακτική του αναδόχου, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει μέχρι σήμερα καμία πρόοδος στην εκτέλεση του έργου και ούτε βέβαια στην προμήθεια του ιατρικού εξοπλισμού, αφού οι συμβαλλόμενοι ξένοι οίκοι προσαρμόστηκαν παθητικά στην κατάσταση. Έτσι σήμερα, παρά το γεγονός ότι το έργο έχει επανενταχθεί στο Γ΄ΚΠΣ για την περίοδο προγραμματισμού 2000 – 2006, δεν παρουσιάζεται καμία θετική εξέλιξη, με ορατό τον κίνδυνο κατά την αναθεώρηση των προγραμμάτων στο τέλος του 2003 να διαγραφεί για δεύτερη φορά από αυτά. Έναντι αυτού του κινδύνου πληροφορούμαστε μετά την ειδική πρόσκληση ότι το Υπουργείο μέσω της αρμόδιας ΔΕΠΑΝΟΜ προσανατολίζεται να προχωρήσει στη διαδικασία κήρυξης έκπτωτου του αναδόχου, μια διαδικασία επιβεβλημένη μεν από την κατάσταση που δημιουργήθηκε, αλλά ως γνωστό ιδιαίτερα δαπανηρή και χρονοβόρα για την πρόοδο του έργου. Όλα αυτά σας έχουν τεθεί υπόψη από μας καθώς και από τους φορείς και τους πολίτες του Νομού Πιερίας, οι οποίοι σας έχουν εκφράσει την διαμαρτυρία τους για το ότι το Υπουργείο έπρεπε να είχε πάρει πολύ πιο έγκαιρα τις αποφάσεις όσον αφορά τον ανάδοχο του έργου, ούτως ώστε να μπορεί σήμερα να διασφαλίσει τη συνέχιση του έργου μέσα από το Γ΄ΚΠΣ και να μην διακινδυνεύσει τη διαγραφή του κατά την αναθεώρηση στο τέλος του 2003. Επειδή παραμένει η τραγική ανεπάρκεια της περιοχής σε νοσηλευτική υποδομή και περίθαλψη. Επειδή το Νοσοκομείο ήταν και παραμένει απαραίτητο στην περιοχή και σε κάθε περίπτωση η αποπεράτωσή του σε εύλογο χρόνο πρέπει να διασφαλιστεί έστω και 100% από εθνικούς πόρους, Ερωτάται ο κ. Υπουργός: · Ποια είναι η οριστική σας απόφαση για τον ανάδοχο του έργου. Θα προβείτε στη διαδικασία της κήρυξής του ως έκπτωτου και ποια μέτρα θα λάβετε ούτως ώστε στη συνέχεια να επιτύχετε το μικρότερο δυνατό χρόνο ολοκλήρωσης της διαδικασίας αυτής και επαναδημοπράτησης του έργου; · Σε σχέση με τις εκτιμήσεις σας για το νέο χρονοδιάγραμμα του έργου της μεγάλης αύξησης του κόστους για τις υπολειπόμενες εργασίες και το ορατό ενδεχόμενο της μη συγχρηματοδότησής του από το Γ΄ΚΠΣ, πώς θα διασφαλιστούν τα κονδύλια αποπεράτωσής του από εθνικούς πόρους;