Home Δελτία Τύπου Καθοριστικός ο ρόλος του Ο.Ρ.Θ. στην επίλυση των προβλημάτων της Θεσσαλονίκης

Καθοριστικός ο ρόλος του Ο.Ρ.Θ. στην επίλυση των προβλημάτων της Θεσσαλονίκης

E-mail Εκτύπωση PDF
Ερώτηση για τα ζωτικής σημασίας προβλήματα της Θεσσαλονίκης και τον καθοριστικό ρόλο που μπορεί και πρέπει να παίξει ο ΟΡΘ στην κατεύθυνση της επίλυσής τους κατέθεσε στη Βουλή η βουλευτής του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ Ασημίνα Ξηροτύρη. Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής: Με αλλεπάλληλες ερωτήσεις, ακόμη και επίκαιρες, έχω αναφερθεί στα ζωτικής σημασίας προβλήματα της προστασίας και αναβάθμισης του περιαστικού δάσους Θεσσαλονίκης (Σέιχ-Σου), της σύστασης Φορέα Διαχείρισης του Θερμαϊκού και της Παραλιακής Ζώνης Θεσσαλονίκης, της πορείας υλοποίησης του Γ΄ Κ.Π.Σ. στη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα, για το Σέιχ-Σου δεν έχει ακόμη εκδοθεί Προεδρικό Διάταγμα που θα εξασφαλίζει την απόλυτη προστασία του δάσους, εκκρεμεί ακόμη, με τις γνωστές συνέπειες, η διευθέτηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, δεν έχει ολοκληρωθεί ένα συνολικό σχέδιο δράσης των Υπ. Γεωργίας, Δημόσιας Τάξης, της Νομαρχιακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για την περιφρούρηση, άμεση προστασία και επέμβαση στην περιοχή. Στο πρόγραμμα που συντάχθηκε με συνεργασία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Ο.Ρ.Θ. με τίτλο «Πρόγραμμα Προστασίας και Αναβάθμισης του Περιαστικού Δάσους Θεσσαλονίκης» με πρόταση για χρηματοδότησή του από το Ταμείο Συνοχής έχουν γίνει παρατηρήσεις από το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών και βρίσκεται σε εξέλιξη η έγκρισή του. Σε ότι αφορά το Θερμαϊκό, η ρύπανσή του συνεχίζει να είναι έντονη, η περιβαλλοντική και πολιτιστική προστασία της ζώνης του δυσχεραίνεται με τις διατάξεις του ν.2971/2001 περί αποκρατικοποίησής του, η επέκταση του διαδρόμου του αεροδρομίου στη θαλάσσια περιοχή του θα απαιτήσει συνεχή παρακολούθηση, συνεχίζεται η άναρχη χωροθέτηση μονίμων και προσωρινών κτισμάτων και χρήσεων στην υπόλοιπη παραλιακή ζώνη Θεσσαλονίκης. Στις απαντήσεις που πήραμε στις ερωτήσεις μας από τα αρμόδια Υπουργεία γίνεται αναφορά στο από 16/2/2001 Πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ Υπ. Μακεδονίας Θράκης, Ο.Ρ.Θ. και Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στα πλαίσια του οποίου προκρίθηκε και η εκπόνηση μελέτης από τον Ο.Ρ.Θ. Ο Ο.Ρ.Θ. έχει ήδη υποβάλλει πρόταση για την ανάθεση περιβαλλοντικής μελέτης, η οποία επίσης περιμένει την έγκρισή της. Σε ότι αφορά την πορεία του Γ΄ Κ.Π.Σ., έχουν γίνει σχετικές προεργασίες, αλλά απαιτείται συντονισμός των ενεργειών των αρμόδιων οργάνων και φορέων προκειμένου να υπάρξει οριστική και κυρίως έγκαιρη κατάληξη για την ένταξη συγκεκριμένων έργων στα σχετικά προγράμματα, ώστε να μη χαθούν πόροι από μη τήρηση των χρονικών προθεσμιών. Η προώθηση δράσεων και λύσεων στα παραπάνω ζητήματα, όπως είναι φανερό, εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό και από τη λειτουργία του Οργανισμού Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης. Ενός Οργανισμού που παρόλο που παρήγαγε σημαντικότατο έργο, αντιπροσωπευτικό των προτάσεων των φορέων της πόλης, τα τελευταία χρόνια οι πόροι του περιορίσθηκαν σημαντικά, οι υπάλληλοι από 75 έμειναν μόλις τριάντα τρεις, και μάλιστα με αναγκαστική μετάταξη δεκατριών από αυτούς στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης, και επί τρεις μήνες έμενε ακέφαλος, αφού είχε λήξει η θητεία του Προέδρου του και ανανεώθηκε μόλις πρόσφατα, με αποτέλεσμα κρίσιμες αποφάσεις για το χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό να καθυστερήσουν ακόμη περισσότερο. Μετά από αυτά, ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ.κ. Υπουργοί: · Προτίθενται στο άμεσο μέλλον να επισπεύσουν τις διαδικασίες έγκρισης των κατατεθειμένων σ΄αυτά μελετών και προγραμμάτων, ώστε να δρομολογηθούν λύσεις στα χρονίζοντα και παράλληλα οξυμένα προβλήματα της Θεσσαλονίκης, όπως της προστασίας και αναβάθμισης του περιαστικού δάσους Θεσσαλονίκης, της σύστασης του Φορέα Διαχείρισης του Θερμαϊκού και της Παραλιακής Ζώνης Θεσσαλονίκης; · Θα αντιμετωπίσουν επιτέλους θετικά και αποτελεσματικά το ζήτημα της εύρυθμης λειτουργίας του Ο.Ρ.Θ., με το απαραίτητο προσωπικό, τους αναγκαίους πόρους και αρμοδιότητες, προκειμένου να δρομολογηθούν, έστω και καθυστερημένα, οι διαδικασίες ένταξης έργων στα προγράμματα του Γ΄ Κ.Π.Σ., αλλά και να παίξει αυτός τον καθοριστικό του ρόλο στο χωροταξικό-πολεοδομικό και περιβαλλοντικό σχεδιασμό της πόλης; Ποια συγκεκριμένα μέτρα προτίθενται να πάρουν στην κατεύθυνση αυτή;