Home Δελτία Τύπου Ο Έλληνας πολίτης πλήρωσε και θα πληρώνει για τις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις

Ο Έλληνας πολίτης πλήρωσε και θα πληρώνει για τις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις

E-mail Εκτύπωση PDF
«Ο Έλληνας πολίτης πλήρωσε και θα πληρώνει για τις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις, ενώ χάνει το συνταγματικό του δικαίωμα της ελεύθερης πρόσβασης σ’ αυτές και τους κοινωφελείς χώρους, όπως και του δημόσιου ελέγχου στον τρόπο αξιοποίησής τους», δήλωσε η βουλευτής του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, Ασημίνα Ξηροτύρη – Αικατερινάρη, κατά την επί της αρχής συζήτηση του Ν/σχ «Βιώσιμη ανάπτυξη και κοινωνική αξιοποίηση των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, αδειοδότηση, χρήσεις, λειτουργίας τους – Διάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία Γενικής Γραμματείας Ολυμπιακής Αξιοποίησης». Μεταξύ άλλων πρόσθεσε ότι: Τα τεράστια ποσά που δαπανήθηκαν για τα Ολυμπιακά Έργα και οι μεγάλες υπερβάσεις των προβλεπόμενων προϋπολογισμών ήταν αποτέλεσμα της παντελούς έλλειψης στρατηγικής και ενός ολοκληρωμένου επιτελικού σχεδιασμού. Η επιλογή των χωροθετήσεων των Ολυμπιακών Έργων έγινε χωρίς να εξασφαλίζεται η συσχέτισή τους με τη συνολική χωρική δομή, τους στόχους και τους υπερτοπικούς πόλους του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας και χωρίς να περιλαμβάνεται το σκέλος της μεταολυμπιακής φάσης. Πρόκειται για το όγδοο κατά σειρά ολυμπιακό νομοσχέδιο, το οποίο υιοθετεί τη φιλοσοφία και το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Ειδικά στα κρίσιμα ζητήματα όπως η δόμηση στις ολυμπιακές εγκαταστάσεις και η εμπορική εκμετάλλευσή τους ρυθμίζονται χωρίς να εξασφαλίζεται και να αποσαφηνίζεται, το πλαίσιο διαχείρισης δημόσιων αγαθών, χωρίς οι επιμέρους παρεμβάσεις να υπακούουν σ’ ένα ολοκληρωμένο σχέδιο χρήσεων και βιωσιμότητας των Εγκαταστάσεων και μάλιστα πριν την αναγγελθείσα ήδη από το ΥΠΕΧΩΔΕ αναθεώρηση του Ρυθμιστικού Σχεδίου της Αθήνας. Δεκαπέντε από τις δεκαοκτώ ολυμπιακές εγκαταστάσεις θα ανήκουν οριστικά στην ιδιωτική εταιρεία "Ολυμπιακά Ακίνητα Α.Ε.". Μια ανώνυμη εταιρεία που συστάθηκε με το ν. 3016/2002 ως εταιρεία του δημόσιου τομέα και λίγο αργότερα με τον ν. 3207/2003 έπαυσε να ανήκει στο Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και λειτουργεί κατά τις διατάξεις του ιδιωτικού δικαίου. Η ρύθμιση αυτή ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, και η "Ολυμπιακά Ακίνητα Α.Ε." χαρακτηρίσθηκε από τους νυν υπουργούς κ.κ. Παυλόπουλο και Πετραλιά ως "ο Μινώταυρος της δημόσιας περιουσίας". Παρ' όλα αυτά με τον ν. 3254/2004 της κυβέρνησης της Ν.Δ. η εταιρεία παραμένει ιδιωτική (Μινώταυρος). Η "διοίκηση, διαχείριση, χρηματοδότηση της παραγωγής ή κατασκευής καθώς και η αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων των ολυμπιακών εγκαταστάσεων" θα καθορίζονται από το Δ.Σ. της "Ολυμπιακά Ακίνητα Α.Ε." σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινοτικής νομοθεσίας, "κατά παρέκκλιση από κάθε διάταξη νόμου ή κανονιστική πράξη". Δηλαδή, κατά παρέκκλιση και των νέων νόμων περί ανάθεσης των δημοσίων έργων στον μειοδότη, ανάθεσης μελετών και υπηρεσιών, του βασικού μετόχου. Με το νσχ ξεκαθαρίζεται πλέον οριστικά ότι ο σχεδιασμός για τον τρόπο αξιοποίησης των ολυμπιακών εγκαταστάσεων, η ανάθεση των μελετών και υπηρεσιών, η ανάθεση και η εκτέλεση των έργων και των προμηθειών θα γίνει εκτός του νομοθετικού πλαισίου της χώρας. Η νεοσύστατη Γεν. Γραμματεία Ολυμπιακής Αξιοποίησης (ΓΓΟΑ) απλώς θα ασκεί τον συντονισμό και την εποπτεία "όρων και προϋποθέσεων", που όμως δεν απορρέουν από κανένα νομοθετικό πλαίσιο, ούτε καν από Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις. Μία γνωμοδοτική επιτροπή της ΓΓΟΑ θα εγκρίνει την πρόταση αξιοποίησης που θα υποβάλλει "ο χρήστης", χωρίς να γνωρίζει αν απαιτείται και ποιο το περιεχόμενο του τεχνικοοικονομικού φακέλου της πρότασης, της προκαταρκτικής μελέτης, της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων κ.ά. ʼγνωστοι θα είναι επίσης οι κανονισμοί με τους οποίους θα προκηρύσσονται οι μελέτες και οι διαγωνισμοί των έργων ή των πολύ ελκυστικών συμβάσεων παραχώρησης. ʼγνωστο ακόμη το πλαίσιο επίβλεψης των έργων και εφαρμογής των συμβάσεων. Πρόκειται δηλαδή για ένα άμορφο διοικητικό και διαχειριστικό πλαίσιο, που δεν έχει ούτε τους θεσμοθετημένους κανόνες της δημόσιας διαχείρισης ούτε τις προϋποθέσεις του υγιούς ανταγωνισμού. Γι' αυτό το τελευταίο και άλλους δικούς της σκοπούς διαμαρτύρεται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Ο Έλληνας πολίτης όμως θα πληρώσει το μάρμαρο! Θα πληρώσει το δάνειο, τη συντήρηση των εγκαταστάσεων, το τσουχτερό εισιτήριο εισόδου και θα χάσει το συνταγματικό του δικαίωμα για ελεύθερη πρόσβαση στους κοινωφελείς χώρους.