Home Δελτία Τύπου «Πρωταθλήτρια» Ευρώπης στην έλλειψη ανεκτικότητας η Ελλάδα

«Πρωταθλήτρια» Ευρώπης στην έλλειψη ανεκτικότητας η Ελλάδα

E-mail Εκτύπωση PDF
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού, και με βάση τα δημοσιευθέντα στοιχεία από τη νέα δημοσκόπηση του Ευρωβαρόμετρου και της Unicef κατέθεσε σήμερα ερώτηση στη Βουλή η βουλευτής του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ Ασημίνα Ξηροτύρη. Η βουλευτής, αναφέρει τα στοιχεία από τις δημοσκοπήσεις, με βάση τα οποία το ποσοστό των Ελλήνων πολιτών που είναι “μη ανεκτικοί” έναντι της παρουσίας μειονοτικών ομάδων, καθώς και εκείνων που δηλώνουν ότι διακατέχονται από “ανάμεικτα αισθήματα” είναι το υψηλότερο στην Ευρώπη. Επιπλέον ότι παγκοσμίως, σε αντίθεση με τους μαθητές, μόνο τέσσερις στους δέκα γονείς πιστεύουν ότι οι αλλοδαποί μαθητές πρέπει να εγγράφονται σε οποιοδήποτε σχολείο, με περίπου ανάλογα ποσοστά και στους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι παράλληλα δηλώνουν ότι δεν είναι επαρκώς καταρτισμένοι για να διδάξουν αλλοδαπούς μαθητές. Η βουλευτής, αφού επισημαίνει πως οι Έλληνες διεκδίκησαν και πέτυχαν οι ομογενείς μας της διασποράς στις περισσότερες χώρες να έχουν ελληνική εκπαίδευση, ορθόδοξες εκκλησίες, συλλόγους κτλ. ρωτά τους Υπουργούς Εσωτερικών και Παιδείας ποια μέτρα προτίθενται να πάρουν ώστε να αντιστραφεί αυτή η άποψη των Ελλήνων πολιτών, αν θα προχωρήσουν στην κατάλληλη εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, σε ειδικά προγράμματα διδασκαλίας για να μην υπάρχει ξενοφοβία στους μαθητές, σε ειδικά σεμινάρια σε ομάδες πληθυσμού όπως γονείς, άνεργοι κτλ., και κυρίως στην εξασφάλιση ότι οι νόμιμοι αλλοδαποί θα αμοίβονται με βάση τις Εθνικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και θα έχουν ασφάλιση, ώστε να μην γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης, αλλά και μέσον για να επιβάλλουν οι εργοδότες χαμηλότερα ημερομίσθια και χειρότερους όρους εργασίας στους Έλληνες εργαζόμενους. Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής: ΕΡΩΤΗΣΗ Προς τους κ. κ.Υπουργούς : α) Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης& Αποκέντρωσης β) Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων Θέμα: «Πρωταθλήτρια» Ευρώπης στην έλλειψη ανεκτικότητας η Ελλάδα. Σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση του Ευρωβαρόμετρου, που διενεργήθηκε κατόπιν εντολής του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας, τα αποτελέσματα της οποίας δόθηκαν χθές στη δημοσιότητα, πρώτοι στην Ε.Ε. σε ποσοστό “μη ανεκτικότητας” απέναντι στις μειονοτικές ομάδες και στους μετανάστες είναι οι Έλληνες. Συγκεκριμένα, το 27% των Ελλήνων εμφανίζονται “μη ανεκτικοί” έναντι της παρουσίας μειονοτικών ομάδων στην Ελλάδα, το 43% δηλώνει ότι διακατέχεται από “ανάμεικτα αισθήματα”, το 22% δηλώνει “παθητικά ανεκτικό”, ενώ μόνο το 7% δηλώνει “ενεργητικά ανεκτικό”. Αυτό, όταν στο μέσο Κοινοτικό όρο “μη ανεκτικοί” δηλώνουν το 14% των Ευρωπαίων, με “ανάμεικτα αισθήματα” το 25%, “παθητικά ανεκτικοί” το 39% και ενεργητικά ανεκτικοί το 21%, και επιπλέον, σύμφωνα με την έκθεση, στο επίπεδο της Ε.Ε. αυξάνεται ο αριθμός των Ευρωπαίων που πιστεύουν ότι οι ομάδες μειονοτήτων και μεταναστών εμπλουτίζουν την πολιτιστική ζωή της χώρας τους. Επίσης, η έρευνα έδειξε ότι κατά τα τρία τελευταία έτη σημειώθηκε αύξηση του αριθμού των πολιτών που υποστηρίζουν τις πολιτικές των κρατών με στόχο τη βελτίωση της συμβίωσης πλειονοτήτων και μειονοτήτων, όμως υπάρχει έντονος ο φόβος ότι οι μειονότητες θέτουν σε κίνδυνο την κοινωνική ειρήνη και την κοινωνική πρόνοια, για την περικοπή της οποίας, αλλά και για την αύξηση της ανεργίας υπάρχουν έντονες ανησυχίες στους Ευρωπαίους. Αξίζει να σημειωθεί επιπλέον, ότι σύμφωνα με δημοσκόπηση της Unicef, ενώ η πλειοψηφία των μαθητών του Δημοτικού και του Γυμνασίου έχουν θετική γνώμη για τους αλλοδαπούς μαθητές, μόνο τέσσερις στους δέκα γονείς πιστεύουν ότι οι αλλοδαποί μαθητές πρέπει να εγγράφονται σε οποιοδήποτε σχολείο. Η συντριπτική τους πλειοψηφία υποστηρίζει ότι πρέπει να εγγράφονται σε ειδικές τάξεις ή τμήματα ή σε ειδικά σχολεία. Υπέρ αυτής της άποψης τάσσεται και η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών, το 38,1% των οποίων πιστέυει ότι οι αλλοδαποί μπορούν να εγγράφονται σε όλα τα σχολεία. Το αξιοσημείωτο και παράλληλα θλιβερό είναι ότι οι επτά στους δέκα εκπαιδευτικούς δηλώνουν ότι δεν είναι επαρκώς καταρτισμένοι για να διδάξουν αλλοδαπούς μαθητές. Όπως πολύ καλά γνωρίζουμε όλοι οι Έλληνες, και ιδιαίτερα οι Έλληνες της διασποράς, μετά από μακροχρόνια ταλαιπωρία, με έντονο το πολιτιστικό και πατριωτικό μας αίσθημα, διεκδικήσαμε και πετύχαμε τελικά, στις περισσότερες χώρες και περιοχές που ζούν οι ομογενείς μας, να έχουμε την ελληνική εκπαίδευση, τις ορθόδοξες εκκλησίες, τους συλλόγους, επίσημους εορτασμούς των εθνικών επετείων κτλ., τελικά δηλαδή ίσα δικαιώματα. Μετά από αυτά, ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ. κ. Υπουργοί : 1. Με βάση τα όχι και τόσο κολακευτικά για τη χώρα μας στοιχεία, ποιά μέτρα προτίθενται να πάρουν άμεσα ώστε να αντιστραφεί αυτή η άποψη της κοινής γνώμης στην Ελλάδα; 2. Προτίθενται να προχωρήσουν στην υιοθέτηση ειδικών προγραμμάτων στα σχολεία, μετά από ειδική εκπαίδευση των διδασκόντων και έκδοση σχετικών συγγραμμάτων, για να μην υπάρχει ξενοφοβία στους μαθητές, αλλά η αντίληψη της ειρηνικής συνύπαρξης πλειονοτήτων και μειονοτήτων ; 3. Θα προχωρήσουν επιτέλους στην κατάλληλη εκπαίδευση των διδασκόντων, ώστε να μπορούν αποτελεσματικά να προωθούν την εκπαίδευση των παιδιών από άλλες χώρες και των μειονοτήτων; 4. Θα έβλεπαν την διοργάνωση ειδικών σεμιναρίων σε ομάδες πληθυσμού, όπως γονείς, άνεργοι, εργαζόμενοι ανά επιχείρηση κτλ. με στόχο την άμβλυνση της αρνητικής εικόνας και εκτίμησης που υπάρχει για τους μετανάστες, οι οποίοι ασφαλώς δεν ευθύνονται για την ανεργία, τον περιορισμό της κοινωνικής πρόνοιας και των μισθών που επιχειρείται; 5. Πολύ περισσότερο, τι μέτρα προτίθενται να πάρουν, και ποιους ελεγκτικούς μηχανισμούς να αναπτύξουν και να εντείνουν, ώστε να είναι νόμιμοι και με πράσινη κάρτα όλοι οι μετανάστες στη χώρα, να τους εξασφαλισθεί η εργασία με ασφάλιση συνταξιοδοτική και υγείας, με το προβλεπόμενο από τις Εθνικές Συλλογικές Συμβάσεις μεροκάματο, καθώς και η εξασφάλιση της πολιτισμικής τους ελευθερίας;