Home Δελτία Τύπου Συζήτηση επί του νομοσχεδίου "Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δημοσίων έργων και συναφείς διατάξεις"

Συζήτηση επί του νομοσχεδίου "Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δημοσίων έργων και συναφείς διατάξεις"

E-mail Εκτύπωση PDF
Διαπιστώνεται μια παρατεταμένη κρίση στο σύστημα παραγωγής των Δημοσίων Έργων και πανθομολογείται πλέον η αδυναμία της Διοίκησης των έργων αυτών από το στάδιο και τις διαδικασίες του προγραμματισμού μέχρι τη μελέτη, τις διαδικασίες ανάθεσης, τη διαχείριση, την επίβλεψη και τη συντήρηση τους. Αναζητούμε κάθε φορά τα αίτια της κακοδαιμονίας στο χώρο των δημοσίων έργων. Για την αντιμετώπιση τους όμως θα πρέπει να υπάρξει ένα ενιαίο, σαφές και λειτουργικό θεσμικό πλαίσιο, κατάλληλες και αναβαθμισμένες τεχνικές Υπηρεσίες και υγιές κατασκευαστικό δυναμικό. Τα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσει είναι: Ο αποσπασματικός σχεδιασμός που δεν εντάσσεται στα πλαίσια ενός εθνικού χωροταξικού σχεδιασμού. Οι έντονα υποβαθμισμένες δημόσιες τεχνικές υπηρεσίες. Οι συχνά ελλιπείς και πρόχειρες μελέτες. Το έωλο και διαβλητό σύστημα ανάθεσης των έργων . Τα αναχρονιστικά ελλιπή και αλλοπρόσαλλα αναλυτικά τιμολόγια Έργων. Η έλλειψη διαδικασιών επικαιροποίησης προδιαγραφών και διασφάλισης ποιοτικού ελέγχου. Η πλημμελής επίβλεψη, ανυπαρξία επιμόρφωσης και καθοδήγησης του τεχνικού δυναμικού της χώρας. Η μη διασφάλιση αντικειμενικών κριτηρίων για τα μητρώα μελετητών και κατασκευαστών. Το Ν/σχ. που συζητάμε σήμερα έχει μεν αναγκαίες ρυθμίσεις , που όμως δεν επαρκούν από μόνες τους για να επιλύσουν το ένα έστω από τα μεγάλα προβλήματα των Δημ. Έργων , αυτό των διαδικασιών και του τρόπου ανάθεσής τους. Κινείται σε θετική κατεύθυνση , εφόσον επαναφέρει το σύστημα του καθαρού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη του Αναδόχου, μετά από 10 χρόνια <αιτιολογήσεων προσφορών> και <μαθηματικών τύπων>, που θα μείνουν στην Ιστορία του συγκεκριμένου τομέα σαν <μαύρες τρύπες> που φαλκίδευσαν και υποβάθμισαν κατακόρυφα το σύστημα παραγωγής των Δημοσίων Έργων στη χώρα μας. Αλλά φαίνεται να το επιχειρεί πυροσβεστικά, προκειμένου να επιλύσει το μεγάλο πρόβλημα των εμπλοκών και καθυστερήσεων, που έχει δημιουργηθεί στις αναθέσεις πολλών και σημαντικών για την ανάπτυξη της χώρας Δημοσίων Έργων, εξαιτίας του έωλου συστήματος ανάδειξης των αναδόχων με τον μαθηματικό τύπο . Ο ΣΥΝ πρώτος και συστηματικά έχει προτείνει την κατάργηση του συστήματος ανάδειξης μειοδότη μέσω μαθηματικού τύπου , για να σταματήσουν οι πολλαπλές παρενέργειές του. Είναι βέβαια γεγονός ότι το σύστημα του καθαρού μειοδοτικού διαγωνισμού , παρότι είναι το μόνο σαφές και διαφανές , εγκυμονεί τους γνωστούς κινδύνους από υπερβολικά μεγάλες εκπτώσεις(λόγω του αθέμιτου ανταγωνισμού των εργοληπτών), οι οποίες προκαλούν εμπλοκές στη διάρκεια κατασκευής των έργων. Αυτό εξάλλου ήταν και το πρόσχημα για εφαρμογή από τις προηγούμενες Κυβερνήσεις των νοσηρών και αλλοπρόσαλλων συστημάτων ανάθεσης των έργων. Για τους λόγους αυτούς ο ΣΥΝ , κατά τη διατύπωση επί πολλά χρόνια των προτάσεών του για επαναφορά του καθαρού μειοδοτικού συστήματος , θεωρούσε απαραίτητη για την αποτροπή των κινδύνων από υπερβολικά μεγάλες εκπτώσεις την ταυτόχρονη λήψη συγκεκριμένων μέτρων συνολικής εξυγίανσης του συστήματος παραγωγής των έργων, που συνίσταται - Στη συγκρότηση σύγχρονων, αποτελεσματικών, δημοκρατικά οργανωμένων (με αποκεντρωμένη λειτουργία και αρμοδιότητες) Δημόσιων Τεχνικών Υπηρεσιών. - Στη βελτίωση της ποιότητας των μελετών, με κατάρτιση νέων προδιαγραφών μελετών, με αδιάβλητο σύστημα ανάθεσής τους και με αυστηρή επίβλεψη και ουσιαστική παραλαβή τους. - Στην άμεση η ανασύνταξη των «Αναλυτικών Τιμολογίων» και της υποχρεωτικής τους εφαρμογής για όλη την Ελλάδα. - Στην ανασύνταξη και συμπλήρωση των Τεχνικών Προδιαγραφών και στην ενίσχυση των υποδομών ποιοτικού ελέγχου βάσει της σύγχρονης τεχνικής πραγματικότητας. - Στη πραγματική εξυγίανση του μητρώου των κατασκευαστών, με επανέλεγχο των «εταιριών – σφραγίδων» που επαναδραστηριοποιήθηκαν με τον «μαθηματικό τύπο», με αυστηρή τήρηση της νομοθεσίας και των ποινών που ορίζει. Δυστυχώς το Ν/σχ. δεν προωθεί καμιά από αυτές τις αναγκαίες προτάσεις , που αποτελούν θετικά και αποτελεσματικά μέτρα για την χωρίς προβλήματα εφαρμογή του νέου μειοδοτικού συστήματος ανάθεσης , αλλά κινείται σε μία κατεύθυνση «κατασταλτικών μέτρων» και «επιβολής ποινών», που όποτε εφαρμόσθηκαν σε παραγωγικές διαδικασίες , που έτσι και αλλιώς πάσχουν από μόνες τους, δεν βοήθησαν στο ξεπέρασμα των προβλημάτων . Και μάλιστα πολλές φορές οδήγησαν σε εμπλοκές και μεθοδεύσεις. Χαρακτηριστικά στοιχεία του νομοσχεδίου στη κατεύθυνση αυτή των εμπλοκών και ασαφειών είναι: Η υπέρμετρη αύξηση των ποσών των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης μέχρι 35% του προϋπολογισμού μελέτης, που σε σχέση με τον προϋπολογισμό της σύμβασης μπορούν να φθάσουν μέχρι και 100% - στο ενδεχόμενο π.χ. έκπτωσης 65%. Κυριαρχία των Τραπεζών λόγω υψηλών εγγυήσεων και επιδείνωση της κατάστασης των Μικρομεσαίων Εργοληπτικών επιχειρήσεων, που αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα επιβίωσης. Η μη αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος της πληρότητας των μελετών με την θεσπιζόμενη επικαιροποίησή της κυριολεκτικά την «τελευταία στιγμή». Η πλήρης ασάφεια χρονική και διαδικαστική ως προς την έκδοση της απόφασης για την έγκριση των ενιαίων τιμολογίων έργων. Θεωρούμε ότι η έκδοση αυτής της απόφασης πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή του θεσπιζόμενου συστήματος, αλλά και για την εξυγίανση όλου του συστήματος παραγωγής των Δημοσίων έργων. Και βέβαια, το κυριότερο πρόβλημα του νομοσχεδίου δυστυχώς, έγκειται σε ρυθμίσεις που παραλείπονται και δεν περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο και αφορούν την αναβάθμιση και την επάρκεια των Τεχνικών Υπηρεσιών διοίκησης κ.λπ. των έργων από την πλευρά του Δημοσίου, που θα εγγυηθούν εξαρχής την ορθή εφαρμογή του συστήματος .