Home Δελτία Τύπου Συζήτηση στην Επιτροπή του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Γεωργίας «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις».

Συζήτηση στην Επιτροπή του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Γεωργίας «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις».

E-mail Εκτύπωση PDF
Κατά την διάρκεια της συζήτησης στη Βουλή του νομοσχεδίου του Υπουργείου Γεωργίας για «τα δάση και τις δασικές εκτάσεις», η βουλευτής του ΣΥΝ Ασημίνα Ξηροτύρη – Αικατερινάρη, τόνισε τα εξής: Το συζητούμενο Ν/Σ είναι αντισυνταγματικό, βαθύτατα αντιοικολογικό και επιστημονικά έωλο. Αντισυνταγματικό, γιατί τροποποιεί την από το Σύνταγμα προσδιοριζόμενη έννοια του δάσους ως οικοσυστήματος, οργανικής δηλαδή ενότητας με τη συνυπάρχουσα χλωρίδα και πανίδα, που με την αλληλεπίδρασή τους αποτελούν το ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον, η προστασία του οποίου ανάγεται στην υποχρέωση του κράτους. Επιπλέον, με τον αποχαρακτηρισμό που επιδιώκει με τις διατάξεις του, αντιστρατεύεται τη συνταγματική απαγόρευση της μεταβολής του προορισμού των δασών και δασικών εκτάσεων. Βαθύτατα αντιοικολογικό, γιατί περιορίζει το ρόλο της δασοβιοκοινότητας στην παραγωγή δασικών προϊόντων και δεν αναγνωρίζει τη συμβολή της στη διατήρηση της φυσικής και βιολογικής ισορροπίας. Συμβολή που με έμφαση διατύπωνε ο προηγούμενος νόμος!! Το Σύνταγμα προστατεύει το σύνολο του φυσικού περιβάλλοντος στο πλαίσιο της αειφορίας και θεσπίζει την υποχρέωση του κράτους για την κατάρτιση δασολογίου και την ανάγκη χωροταξικού σχεδιασμού. Το Ν/Σ αντίθετα παραβιάζει τις συνταγματικές επιταγές και προωθεί την υποβάθμιση των δασικών οικοσυστημάτων και του φυσικού περιβάλλοντος πριν την σύνταξη του Δασολογίου. Παραιτείται από την προστασία της δημόσιας περιουσίας και ανοίγει παράθυρα για τον αποχαρακτηρισμό 40 εκατ. Στρ. δασών και δασικών, φρυγανωδών και χορτολιβαδικών (κατ’ εξοχήν παραλιακών και περιαστικών) και τις παραδίδει βορά στο χρηματιστήριο γης, αφού δεν έχει προχωρήσει στον χωροταξικό σχεδιασμό, στον καθορισμό χρήσεων γης, στην κατάρτιση του Κτηματολογίου. Διότι μόνο μέσα από έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικο-οικονομικές ανάγκες, όπως και με δίκαιο τρόπο οι όποιες ειδικές περιπτώσεις διεκδικούμενων εκτάσεων. Επιστημονικά έωλο, γιατί στο Ν/Σ διατυπώνονται και χρησιμοποιούνται ορισμοί και έννοιες που δεν ανταποκρίνονται στα οριζόμενα από τη δασική οικολογία και την δασολογική επιστήμη γενικότερα. Παραβλέπει σκόπιμα ότι δασογενές περιβάλλον μπορεί να δημιουργείται και χωρίς να παράγονται δασικά προϊόντα. Οι συντάκτες του Ν/Σ «ξέχασαν» την πολυλειτουργικότητα των δασών, όταν ιδιαίτερα για τη χώρα μας, με τις ξηροθερμικές• συνθήκες που επικρατούν, ο προστατευτικός και αισθητικός τους χαρακτήρας έχει μεγάλη σημασία. Ενδεικτικά ανέφερε ότι στο προσχέδιο σχετικού κανονισμού της Ε.Ε. προβλέπεται ως ελάχιστη δασοκάλυψη το 10% και όχι το 25% που υιοθετεί εκ του πονηρού το Ν/Σ, καταργώντας ακόμη και το 15% του προηγούμενου νόμου!! Τελικά το δάσος, αναπόσπαστο στοιχείο του φυσικού περιβάλλοντος και της βιολογικής ισορροπίας, γίνεται ένα προεκλογικό και πελατειακό εργαλείο, μιάς πολιτικής «αταξίας» που υποθηκεύει το μέλλον των παιδιών μας και στερεί το δικαίωμα όλων μας να ζούμε σε ένα υγιεινό περιβάλλον. Για όλους αυτούς τους λόγους, η βουλευτής του ΣΥΝ ζήτησε την απόσυρση του νομοσχεδίου.