Home Δελτία Τύπου Συζήτηση του νομοσχεδίου «Αξιοποίηση γεωθερμικού δυναμικού τηλεθέρμανσης και άλλες διατάξεις».

Συζήτηση του νομοσχεδίου «Αξιοποίηση γεωθερμικού δυναμικού τηλεθέρμανσης και άλλες διατάξεις».

E-mail Εκτύπωση PDF
Ξεκίνησε στο Α’ θερινό τμήμα της Βουλής η συζήτηση του νομοσχεδίου «Αξιοποίηση γεωθερμικού δυναμικού τηλεθέρμανσης και άλλες διατάξεις». Η εισηγήτρια του Συνασπισμού Ασημίνα Ξηροτύρη Αικατερινάρη τόνισε ότι ο ΣΥΝ είχε προτείνει ένα ριζικά διαφορετικό πλαίσιο ενεργειακής εναρμόνισης της χώρας το οποίο στηρίζονταν στην αξιοποίηση της ΔΕΗ, στην προώθηση των ανανεώσιμων πηγών και στην ομαλότερη προσαρμογή της ενεργειακής υποδομής στις απαιτήσεις της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς Ενέργειας. Οι κυβερνητικές επιλογές δεν εξασφάλισαν την εναρμόνιση στο νέο ενεργειακό περιβάλλον. Είμαστε έτσι σήμερα σε συνθήκες ανεπάρκειας ηλεκτρικής ενέργειας, αβεβαιότητας και ανασφάλειας στη λειτουργία, στην ευστάθεια και την αξιοπιστία του εθνικού διασυνδεδεμένου συστήματος παραγωγής, μεταφοράς και διανομής, με παντελή έλλειψη πολιτικής εξοικονόμησης ενέργειας όπως και προώθησης και αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών. Όσον αφορά το πρώτο μέρος του Ν/Σ «Αξιοποίηση της γεωθερμίας» επισημαίνουμε ότι στη σημερινή κρίσιμη καμπή της χώρας και καθοριστική φάση για τις κατευθύνσεις ανάπτυξης της οικονομίας, η ενίσχυση της έρευνας και αξιοποίησης της γεωθερμικής ενέργειας της χώρας μπορεί να παίξει ουσιαστικό ρόλο στην προώθηση εθνικών και κοινοτικών στόχων. Σε μία Ευρώπη που προγραμμάτιζε το 2010 η γεωθερμική ενέργεια να καλύπτει το 15% των νέων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η χώρα μας, ιδιαίτερα μάλιστα ευνοημένη, δεν μπορεί να μείνει σε εμβρυακά επίπεδα. Το Νομοσχέδιο μεταφέρει όλο το βάρος στο επιχειρηματικό ενδιαφέρον, που όμως ως γνωστόν είναι ανύπαρκτο για τα γεωθερμικά πεδία υψηλής θερμοκρασίας και ηλεκτρενεργειακούς σκοπούς, ενώ για τα πεδία χαμηλής θερμοκρασίας που σχετίζονται με τις ιαματικές πηγές και τον τουρισμό, δεν υπάρχει ένα ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο για την σχετική αξιοποίησή τους αλλά ακολουθούν την προσφιλή τακτική της Κυβέρνησης να αξιοποιεί επιμέρους «φιλέτα» του προς ανάπτυξη τομέα μέσω ιδιωτών και να εγκαταλείπει τα μη-κερδοφόρα. Το νομοσχέδιο δεν προωθεί ουσιαστικές ρυθμίσεις για την εφαρμογή της γεωθερμίας στον τομέα των αγροτικών χρήσεων. Όσον αφορά το θέμα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, οι παλινωδίες της Κυβέρνησης στο κρίσιμο αυτό θέμα συνεχίστηκαν και στην κοινοβουλευτική επιτροπή μετά την αιφνιδιαστική κατάθεση ουσιαστικού περιεχομένου τροπολογιών, με το δικαιολογητικό των νομοτεχνικών βελτιώσεων. Στο Ν/Σ παραμένουν ακόμα σημαντικά ζητήματα ή ρυθμίσεις που δεν θα οδηγήσουν στην επίλυση του σύνθετου προβλήματος της αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και μας αναγκάζουν να το καταψηφίσουμε, όπως: - Η ανάγκη άμεσης κατάθεσης και έγκρισης του Μακροχρόνιου Ενεργειακού Προγραμματισμού και μάλιστα πριν από την έναρξη της ισχύος του Νόμου. Γιατί ο αριθμός της ισχύος των 900 ή 1300 MW για την περίοδο μέχρι το 2007 φαίνεται αυθαίρετος χωρίς αιτιολόγηση. - Εξακολουθεί να υπάρχει πρόβλημα με το ότι οι διαδικασίες που θ’ ακολουθήσουν, το πλαίσιο και οι οικονομικοί όροι λειτουργίας των νέων μονάδων είναι άγνωστα και θα καθοριστούν μεταγενέστερα με την έγκριση των Κωδίκων και Κανονισμών με Υπ. Αποφάσεις. - Μέχρι το 2007 η ΔΕΗ ουσιαστικά εξακολουθεί να αποκλείεται από τους διαγωνισμούς της πρώτης εφαρμογής και επιτρέπεται να λάβει μέρος στο διαγωνισμό για μια μόνο μονάδα. Εξακολουθούμε να είμαστε αντίθετοι σε οποιοδήποτε θεσμοθετημένο περιορισμό στη συμμετοχή στους διαγωνισμούς και πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρεται στο Νόμο ότι οι Διαγωνισμοί θα διενεργούνται για μια μονάδα κάθε φορά και θα είναι ανοικτοί σε όλους τους ενδιαφερόμενους. Διαφορετικά κινδυνεύουμε να οδηγηθούμε σε ένα «στημένο» σύστημα μακράν του υγιούς ανταγωνισμού, στο οποίο θα επικρατήσουν δυο ή τρια οικονομικά συγκροτήματα και μαζί με τη ΔΕΗ (εισηγμένη στο Χρηματιστήριο) θα οδηγήσουν σίγουρα στην αύξηση και όχι στη μείωση των τιμών. - Παραμένει το πρόβλημα της «μεταπώλησης» ηλεκτρικής ενέργειας. Οι «ενδιάμεσοι» ή «μεσάζοντες» μόνο αύξηση του κόστους μπορεί να προκαλέσουν, ενώ με τη ρύθμιση αυτή ανοίγεται ο δρόμος για την κατάργηση των ενιαίων τιμολογίων, που ήταν τόσα χρόνια ένας βασικός παράγοντας κοινωνικής συνοχής. Πρόκειται για ρυθμίσεις που υπακούουν σε καθαρά νεοφιλελεύθερη πολιτική, όπου η αγορά ασύδοτη και μέσα από αδιαφάνεια και σαφώς περίπλοκο σύστημα συναλλαγών μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στις γνωστές εμπειρίες του συνδρόμου της Καλιφόρνιας, που στην Ελλάδα αν συμβούν θα είναι τραγικές. - Το τελευταίο διάστημα βρίσκεται σε εξέλιξη οξεία σύγκρουση μεταξύ ΡΑΕ και ΔΕΗ για την εφαρμογή από τη ΔΕΗ του Λογιστικού Διαχωρισμού, που επιβάλει η Οδηγία και ο νόμος 2773/99. Η αντιπαράθεση γύρω από αυτό το θέμα απομακρύνει από άλλα ουσιαστικότερα και αποπροσανατολίζει τη συζήτηση, κυρίως από το θέμα του τι θα γίνει στη συνέχεια, μετά την πλήρη απελευθέρωση της αγοράς, με την τύχη των ενιαίων τιμολογίων. Το γεγονός ότι από 1.7.2007 και οι οικιακοί καταναλωτές θα θεωρούνται επιλέγοντες και θα μπορούν να διαπραγματεύονται την τιμή της κιλοβατώρας ακυρώνει την έννοια των ενιαίων τιμολογίων. Τα ερωτήματα που μπαίνουν είναι πολύ σοβαρά. Ποιες θα είναι οι συνέπειες για προνομιούχους και μη καταναλωτές; Στα μη διασυνδεδεμένα νησιά που οι καταναλωτές δεν θα είναι επιλέγοντες πως θα αντιμετωπιστεί η τεράστια διαφορά κόστους παραγωγής; Αυτά τα θέματα πρέπει να απαντηθούν τώρα μέσα από το νομοσχέδιο που καλούμαστε σήμερα να ψηφίσουμε; - Τέλος, όσον αφορά τη λειτουργία του «Χρηματιστηρίου Ενέργειας», αυτή αλλάζει ριζικά, ενώ η αδιαφάνεια στους κανόνες λειτουργίας του συστήματος εντείνονται. Σε ένα σύστημα με πλήρη απελευθέρωση της αγοράς (στο οποίο διαφωνούμε) τουλάχιστον πρέπει να έχουν δημιουργηθεί οι κατάλληλες προϋποθέσεις για να λειτουργήσει και οι οποίες δεν υπάρχουν στο Ελληνικό σύστημα που είναι απομονωμένο, οι προσφέροντες είναι ελάχιστοι ενώ η αγορά δεν έχει ακόμα λειτουργήσει ή όπως προαναφέραμε δημιουργούνται συστηματικά δεδομένες καταστάσεις και συμφέροντα που μόνο άνοδο των τιμών θα προκαλέσουν. Τελικά, το μέλλον του εθνικού διασυνδεδεμένου συστήματος παραγωγής Η/Ε σχετικά με την ασφάλεια του εφοδιασμού και μάλιστα με την διασφάλιση νέων καυσίμων, την επάρκεια και την εφεδρεία του και το κόστος της Κιλοβατώρας είναι απροσδιόριστο.