Home Δελτία Τύπου Το υφιστάμενο σύστημα προμήθειας οπλικών συστημάτων ζημιώνει την Εθνική Οικονομία και δεν εξοπλίζει πραγματικά την αμυντική ικανότητα της χώρας!

Το υφιστάμενο σύστημα προμήθειας οπλικών συστημάτων ζημιώνει την Εθνική Οικονομία και δεν εξοπλίζει πραγματικά την αμυντική ικανότητα της χώρας!

E-mail Εκτύπωση PDF
Κατά τη συζήτηση στη Βουλή για τις πορισματικές θέσεις των κομμάτων για τις προμήθειες των δύο εξοπλιστικών προγραμμάτων TOR – M1 και TPQ 37 , οι βουλευτές του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς Φώτης Κουβέλης, ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και Ασημίνα Ξηροτύρη Αικατερινάρη, ως μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής, επισήμαναν ότι τα δύο μεγάλα κόμματα ευθύνονται μέχρι σήμερα για το ατελές, διάτρητο έως και εκτός ελέγχου σύστημα προμηθειών των ενόπλων δυνάμεως της χώρα, προμηθειών που φθάνουν μέχρι το 5% του ΑΕΠ, και δεν εγγράφονται κανονικά στον Προϋπολογισμό του κράτους, κατανάλωσαν περισσότερο χρόνο στις κομματικές αντιπαραθέσεις και αντεγκλήσεις και όχι στις ουσιαστικές προτάσεις βελτίωσης του συστήματος, που και οι ίδιοι διαπιστώνουν ότι πάσχει. Οι δύο βουλευτές, συνοψίζοντας ως προς τα θέματα των πολιτικών ευθυνών που πρέπει να αποδοθούν στους δύο υπουργούς, στην ουσία κατέγραψαν και τις προτάσεις τους για τη βελτίωση του συστήματος, ως εξής: 1. Το πρόβλημα των δαπανών και προμηθειών για εξοπλιστικά προγράμματα έχει κατ΄ επανάληψη τεθεί, παρά ταύτα δεν έχουν ληφθεί πολιτικές πρωτοβουλίες για τη βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τις προμήθειες των ενόπλων δυνάμεων, ώστε να καλυφθούν τα κενά, οι ατέλειες και να υπάρχει η επιβαλλόμενη δυνατότητα ελέγχου αυτού, ενώ συνεχίζεται η μη εγγραφή στους προϋπολογισμούς των σχετικών δαπανών και στην ουσία να μην υπάρχει καμιά λογοδοσία. 2. Δεν κατέστησαν κοινωνό την Βουλή σε κρίσιμες και οικονομικά δυσβάσταχτες αποφάσεις. Η αναγκαιότητα κάθε προμήθειας αμυντικού υλικού και η σκοπιμότητα της αντίστοιχης επιλογής έπρεπε να είναι υπόθεση της ελληνικής Βουλής, της ειδικής ή της μόνιμης επιτροπής, που θα έχει λόγο για τους όρους της εκάστοτε συμβάσεως και για τις διαδικασίες συμφέρουσας υλοποίησης. 3. Δεν οριοθέτησαν με σαφήνεια τα όρια γνωμοδοτικών και αποφασίζοντων οργάνων, με αποτέλεσμα η τελική επιλογή των οπλικών συστημάτων να είναι δεκτική παρερμηνειών ή και διαβολών . 4. Επειδή το αμυντικό δόγμα της χώρας και οι βασικές εξοπλιστικές παράμετροί του δεν μπορεί να είναι υπόθεση των επιμέρους αρχηγών των όπλων ή μονομερών αποφάσεων της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής ʼμυνας , ήταν επιβεβλημένη η διακλαδική συνεργασία των τριών αυτόνομων όπλων όπως και η διασύνδεση πολιτικού και στρατιωτικού σχεδιασμού και τέτοιες προσπάθειες δεν κατεβλήθησαν στο βαθμό που έπρεπε. 5. Δεν δραστηριοποίησαν πλήρως τον μηχανισμό προελέγχου των τεχνικοεπιχειρησιακών δυνατοτήτων των οπλικών συστημάτων σε συνθήκες πραγματικές και του ελέγχου και παρακολούθησης της ομαλής εξέλιξης των συμβάσεων ούτε έδωσαν τις απαραίτητες εντολές για ενεργοποίηση των ασφαλιστικών δικλείδων που περιέχονταν στις συμβάσεις ( κατάπτωση ποινικών ρητρών κ.α). 6. Δεν έλεγξαν με ειδικούς τη ρεαλιστικότητα των ΑΩ και την επωφελή συμπόρευση τους με τις γενικότερες ανάγκες της Ελληνικής Οικονομίας 7. Έσπευσαν να ενεργοποιήσουν το δικαίωμα προαίρεσης αν και ήταν ήδη εμφανείς οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση των προγραμμάτων ΑΩ. 8. Γενικά καταλογίζονται σοβαρές πολιτικές ευθύνες για τις ευκολίες και τις δυνατότητες που το ίδιο το σύστημα του Δημοσίου έδιδε στις ενδιάμεσες εταιρείες υλοποίησης των Α.Ω., χωρίς πιστοποίηση και έλεγχο. 9. Δεν αιτιολογήθηκε, και για τα δύο συστήματα, η ανάγκη προσφυγής στο σύστημα της απευθείας ανάθεσης, σύστημα που δυσχεραίνει την διαπραγματευτική θέση της χώρας και δεν διευκολύνει τον ελεύθερο ανταγωνισμό και την επίτευξη οικονομικότερων τιμών, με τα κριτήρια του κατεπείγοντος και του μοναδικού κατασκευαστή. ʼλλωστε παρά την επίκληση του κατεπείγοντος για την προμήθεια των SHORADS και των RADAR , αναλώθηκε σημαντικό χρονικό διάστημα χωρίς να έχουν περατωθεί στο σύνολό τους τα προγράμματα αυτά γεγονός που αποδεικνύει ότι η επίκληση του κατεπείγοντος ή ήταν πραγματική ανάγκη των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, που τελικά δεν ολοκληρώθηκε , ή δεν δικαιολογούνταν. Κλείνοντας οι δύο βουλευτές επανέλαβαν ότι τα προβλήματα που εμφανίσθηκαν στις προμήθειες των δύο οπλικών συστημάτων σχετίζονται με την παθογένεια που χαρακτηρίζει γενικά όλες τις προμήθειες οπλικών συστημάτων, η οποία και επιβάλλεται να αναμορφωθεί εκ βάθρων, ώστε και τα Εθνικά συμφέροντα να εξασφαλίζονται πλήρως και τα πρόσωπα που αναμειγνύονται στην επιλογή και εν γένει διαχείριση των οπλικών συστημάτων και των συμβάσεών τους να μην είναι εκτεθειμένα σε διαβολές και κατηγορίες κάθε είδους. Οι ευθύνες αυτές θα μεταφερθούν και στον νυν Υπουργό ʼμυνας αν δεν προβεί άμεσα στην αλλαγή και βελτίωση του συστήματος.