Home Δελτία Τύπου Τοποθέτηση σχετικά με την τροποποίηση των άρθρων 101, 102 και 103 του Συντάγματος για την αυτοδιοίκηση.

Τοποθέτηση σχετικά με την τροποποίηση των άρθρων 101, 102 και 103 του Συντάγματος για την αυτοδιοίκηση.

E-mail Εκτύπωση PDF
Στη χθεσινή ομιλία της στη Βουλή, σχετικά με την τροποποίηση των άρθρων 101, 102 και 103 του Συντάγματος, για την αυτοδιοίκηση και τη διοίκηση του κράτους, η βουλευτής του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ Ασημίνα Ξηροτύρη ανέφερε ότι ο ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ στηρίζει τη συνταγματική κατοχύρωση πολυβάθμιας αυτοδιοίκησης. Στα πλαίσα αυτά υποστηρίζει την ουσιαστική και γενναία κατοχύρωση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και τη σταδιακή θεσμοθέτηση της αιρετής Περιφέρειας. Δεδομένου δε ότι η Περιφέρεια, ως κρατική διοίκηση, έχει συγκεντρώσει πλέον πολλές αρμοδιότητες σε βάρος των άλλων βαθμίδων, βασικότερες από τις οποίες είναι ο δημοκρατικός σχεδιασμός και η υλοποίηση αναπτυξιακών έργων και δράσεων στην περιφέρεια, τουλάχιστον άμεσα πρέπει το Περιφερειακό Συμβούλιο να είναι αιρετό, με κατοχυρωμένες συνταγματικά αρμοδιότητες. Όμως για να ολοκληρωθεί σταδιακά η θεσμοθέτηση της αιρετής αυτοδιοίκησης είναι απαραίτητο σε αυτήν την αναθεώρηση να κατοχυρωθεί συνταγματικά αυτή η δυνατότητα. Η βουλευτής άσκησε έντονη κριτική, επειδή η αιρετή νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, για την οποία δημιουργήθηκαν ιδιαίτερες ελπίδες για τη λειτουργία του δημοκρατικού προγραμματισμού και της ουσιαστικής αποκέντρωσης, σήμερα, ακόμη και ως διοικητική βαθμίδα που ήταν αρμόδια για τα θέματα εκπαίδευσης, πρόνοιας, πολεοδομικών σχεδιασμών και εφαρμογών, περιβάλλοντος κτλ. μετά από σειρά συγκεκριμένων ενεργειών της κυβέρνησης, έχει πλήρως αφυδατωθεί. Δεν ασκεί σχεδόν καμιά από αυτές τις εξουσίες και αρμοδιότητες, οι οποίες συσσωρεύονται με άναρχο τρόπο στην Περιφέρεια, χωρίς ανάλογη οργάνωση, δομή, έμπειρο προσωπικό, μακριά από τον πολίτη, με αποτέλεσμα τα προβλήματα να συσσωρεύονται άλυτα ή να παραπέμπονται στις κεντρικές υπηρεσίες. Αλλεπάλληλες είναι οι νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες αποδυναμώνεται ο ρόλος της αυτοδιοίκησης, όπως η τροποποίηση του ΓΟΚ, που αφαίρεσε όλες τις πολεοδομικές αρμοδιότητες από τη Ν.Α., ο νόμος για τη διαχείριση του Γ΄Κ.Π.Σ., που αφαίρεσε κάθε δικαίωμα προγραμματισμού, σχεδιασμού και από τα δύο όργανα της αυτοδιοίκησης, με ειδικό πρόσφατο παράδειγμα το νομοσχέδιο για τον ΟΑΣΘ, όπου η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση βρέθηκε εντελώς απέξω, εν ονόματι μιας αόριστης συλλογικότητας. Πέρα λοιπόν από τη συνταγματική κατοχύρωση που θεσπίζεται τώρα, πρέπει να υπάρξει δέσμευση της κυβέρνησης ότι θα προχωρήσει επιπλέον σε αναθεώρηση διατάξεων πρόσφατων νόμων, ώστε να ξαναδοθούν αρμοδιότητες στην αυτοδιοίκηση, που με το πρόσχημα της συνταγματικότητας της έχουν αφαιρεθεί, καθώς επίσης να υπάρχει ειδική μέριμνα ώστε με τα νέα νομοσχέδια τα οποία θα εισάγονται προς ψήφιση στη Βουλή να επαναφέρονται αρμοδιότητες στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και στα άλλα όργανα της Αυτοδιοίκησης. Σε ότι αφορά τα θέματα των πόρων, η βουλευτής επισήμανε ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα ενιαίο και σαφές νομοθετικό πλαίσιο, με το οποίο θα καθορίζονται με ενιαίο τρόπο οι φόροι που θα επιβάλλονται από το κράτος και την Αυτοδιοίκηση, και πολύ περισσότερο οι πόροι που πρέπει να της αποδίδονται, ώστε να είναι ανεξάρτητη οικονομικά για να προχωρά στην υλοποίηση έργων με βάση τα δικά της προγράμματα και να μην καθίσταται επαίτης κάθε φορά στα κεντρικά Υπουργεία. Η Δημόσια Διοίκηση έχει σοβαρά προβλήματα και εξαιτίας του άναρχου και πελατειακού συστήματος πρόσληψης υπαλλήλων που εφαρμόσθηκε μέχρι σήμερα. Η αναβάθμιση της Δημόσιας Διοίκησης επιβάλλει και όρους διαφάνειας στις προσλήψεις. Ο Συνασπισμός πιστεύει ότι πρέπει να καθιερωθεί ένα σύστημα προσλήψεων μόνιμου προσωπικού με αντικειμενικά κριτήρια, αλλά να μη χρησιμοποιηθεί αυτό ως εργαλείο για να αποδυναμώσει ένα αξιόλογο, έμπειρο και ικανό σε αριθμό προσωπικό της Δημόσιας Διοίκησης. Σε ότι αφορά τις ανεξάρτητες διοικητικές αρχές, η βουλευτής επανέλαβε τη θέση του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ, ότι για την επιλογή των οργάνων αυτών και για τον τακτικό έλεγχο και συνεργασία θα πρέπει να είναι ενισχυμένος ο ρόλος του Κοινοβουλίου και βέβαια της συναινετικής διαδικασίας των κομμάτων, άρα ισχυροποιημένη η Διάσκεψη των Προέδρων και οι αντίστοιχες επιτροπές.