Home Δελτία Τύπου «Χωρίς εθνικό σχεδιασμό και κοινωνικό έλεγχο, χωρίς εθνικούς πόρους στο Προγρ. Δημ. Επενδύσεων εγκαταλείπεται η ανάπτυξη της χώρας και γίνεται αντικείμενο επιχειρηματικής δράσης»

«Χωρίς εθνικό σχεδιασμό και κοινωνικό έλεγχο, χωρίς εθνικούς πόρους στο Προγρ. Δημ. Επενδύσεων εγκαταλείπεται η ανάπτυξη της χώρας και γίνεται αντικείμενο επιχειρηματικής δράσης»

E-mail Εκτύπωση PDF
Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Α΄Θεσσαλονίκης κατά την τοποθέτησή της σήμερα στη Βουλή, για το προϋπολογισμό του 2006, μεταξύ των άλλων επεσήμανε ότι: Τον προϋπολογισμό του 2006 τον χαρακτηρίζει και τον διαπερνά, όσο ποτέ άλλοτε, η υιοθέτηση της νεοφιλελεύθερης πρότασης για την αντιμετώπιση του οικονομικού και κοινωνικού προβλήματος της χώρας. Η Κυβέρνηση της Ν.Δ. εγκαταλείπει κάθε προγραμματική διαδικασία σχεδιασμού της ανάπτυξης και με απόντα τον κοινωνικό έλεγχο προβάλλει ως «αναπτυξιακό πρότυπο» ό,τι αποτελεί επιλογές επιδιώξεις του κεφαλαίου, το οποίο τελικά και επανακαθορίζει τα κριτήρια της αναπτυξιακής πολιτικής. Με τη συρρίκνωση και τη βαθμιαία αντικατάσταση του προγράμματος δημόσιων επενδύσεων (ΠΔΕ) από το πολυδιαφημιζόμενο σύστημα των συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), «...χωρίς εθνική στρατηγική και εθνικό σχεδιασμό, με απόντα τον κοινωνικό έλεγχο, δίχως κριτήριο για τα έργα ή τις υπηρεσίες που θα επιδιωχθεί να υλοποιηθούν με αυτό το σύστημα, όλα τα δημόσια έργα και κυρίως όλες οι δημόσιες υπηρεσίες, εν δυνάμει γίνονται αντικείμενο αυτού του είδους των συμβάσεων, άρα αντικείμενο επιχειρηματικής δράσης και επιδίωξης ιδιωτικού κέρδους ». Έτσι στον τομέα των δημοσίων επενδύσεων συνεχίζεται με τον προϋπολογισμό του 2006 να επιδεινώνεται η κατάσταση, ποιοτικά και ποσοτικά. Η ποιοτική υποβάθμιση συνίσταται καταρχήν στην υποταγή του ΠΔΕ στη συγχρηματοδότηση των έργων του Γ΄ΚΠΣ, αφού για τη χώρα μας οι ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις υποκατέστησαν εθνικούς πόρους και η διάθεση των τελευταίων εξαρτήθηκε από τα έργα που ήταν επιλέξιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτό θα προστεθεί και η υποταγή των σημαντικών και απαραίτητων για το κοινωνικό σύνολο έργων, στην <επιλέξιμότητά> τους από τους ιδιώτες μέσω των ΣΔΙΤ , για να αποπληρωθούν τελικά αργότερα και με πανωτόκι, με την επιβολή νέων τελών και εισφορών από τους πολίτες. Η ποσοτική υποβάθμιση συνεχίζεται, παρά τα τεχνάσματα της Κυβέρνησης. Οι συνολικές δαπάνες του ΠΔΕ αυξάνονται μεν κατά 9,1% αλλά σε σχέση με τον προυπολογισμό του 2005, όπου υπήρξε μείωση 21%. ʼρα εξακολουθούν να είναι μειωμένες κατά 12% και να διαμορφώνονται για το 2006 στο 4,3% του ΑΕΠ, στο χαμηλότερο ποσοστό την τελευταία δεκαετία. Εκεί όμως όπου η μείωση ήταν τραγική και δυστυχώς παραμένει , παρά το πέρας των δαπανών για τα Ολυμπιακά έργα, είναι οι χρηματοδοτήσεις στο σκέλος του ΠΔΕ από αμιγώς εθνικούς πόρους . Δηλαδή για τα έργα που αφορούν υποδομές στην Παιδεία , στην Υγεία , στην ύδρευση-αποχέτευση, στις έγγειες βελτιώσεις και γενικότερα στης βελτίωση της καθημερινότητας, έργα στοιχειώδους υποδομής, που δεν είναι επιλέξιμα. Η Κυβέρνηση ισχυρίζεται επί πλέον ότι αυξήθηκε το σκέλος των συγχρηματοδοτούμενων από την κοινότητα έργων του ΠΔΕ. Η αύξηση αυτή είναι εξαιρετικά μικρή, μπροστά στον νέο κίνδυνο για μία ακόμη φορά απώλειας πόρων από το Γ΄ΚΠΣ , επειδή η χώρα δεν έχει να καταβάλλει την εθνική συμμετοχή και κυρίως μπροστά στην τραγική στασιμότητα παραγωγής έργων, ιδιαίτερα στη Περιφέρεια όπου η ανεργία καλπάζει και η τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας μέσα από τις αναπτυξιακές διαδικασίες του κράτους είναι στοίχημα επιβίωσης. Όλες οι καθυστερήσεις από κάθε αιτία μεταφέρουν για την επόμενη τριετία το βάρος της απορρόφησης του 60% του Γ ΚΠΣ , αφού μέχρι σήμερα έχει απορροφηθεί το 40% αυτού. Δηλαδή περίπου 14 δις ευρώ απομένουν για τα τρία ή μετά τις προχθεσινές αποφάσεις τα τέσσερα χρόνια και συγκεκριμένα 4,7δις ή 3,5δις.ευρώ ανά έτος αντίστοιχα . Η χώρα μας όμως στην καλύτερή της δεν έχει καταφέρει να εισφέρει εθνική συμμετοχή και παραλληλα να απορροφήσει μέχρι τώρα περισσότερο από 2,5δις ευρώ. ʼλλωστε και φέτος ο Προυπολογισμός έχει συνταχθεί με την προυπόθεση να εισπραχθούν 3,05δς. Έτσι η χώρα μας τελευταία στις δαπάνες για την έρευνα και την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών και έχει απορροφηθεί μόλις το 28,2% του Προγράμματος κοινωνία της πληροφορίας. Με πολλαπλές καταγγελίες και υποθέσεις στο Ευρ. Δικαστήριο για θέματα περιβάλλοντος και εχει απορροφηθεί μόλις το 33% . Θυσιάζονται από την Κυβέρνηση με τους τρεις τελευταίους Νόμους , στο βωμό της τόνωσης της ανταγωνιστικότητας, τα δικαιώματα και οι εργασιακές σχέσεις των εργαζομένων, ενώ επιδόσεις της στην απορρόφηση του αντίστοιχου κοινοτικού προγράμματος είναι μόλις 37%. Παράλληλα η έλλειψη πόρων , αλλά και δομών ικανής και αποκεντρωμένης λειτουργίας της διοίκησης στη Περιφέρεια βρίσκει σήμερα την απορρόφηση των Περιφερειακών προγραμμάτων στο 33%. Ας μη ψάχνει σε άλλες νεοφιλελεύθερες συνταγές η Κυβέρνηση οι περισσότερες από τις χαμένες θέσεις εργασίας από τη γεωργία, τη βιομηχανία και άλλους κλάδους που χάθηκαν όπως και από τα Ολυμπιακά έργα, θα μπορούσαν να καλυφθούν και πολλές νέες να δημιουργηθούν τόσο από την κανονική και ισόρροπη απορρόφηση των κοινοτικών πόρων, όσο και από την ενίσχυση των πόρων του εθνικού αναπτυξιακού σκέλους του ΠΔΕ που θα συμβάλλει στη πραγματική σύγκλιση και τη δημοκρατική, λαική κατανομή των ωφελειών της ανάπτυξης. Όσον αφορά στον αγροτικό τομέα: Τις οικονομικές ενισχύσεις στον αγροτικό τομέα επαναλαμβάνει στερεότυπα και αυτό το προσχέδιο του προϋπολογισμού, χωρίς μέτρα αναπτυξιακής πολιτικής. Αυτό που επιβεβαιώνεται στην πράξη αλλά και στα στατιστικά δεδομένα του Υπουργείου είναι ότι «παρόλο που οι πόροι διατίθενται για τη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος έχουν υπερβεί το 7,1 δισεκ. ευρώ ανά έτος έναντι μιας προστιθέμενης αξίας της γεωργικής παραγωγής από 8,7 δισεκ. ευρώ, το πραγματικό συνολικό εισόδημα φθίνει και μόνο το κατά κεφαλήν εισόδημα παραμένει σταθερό λόγω μείωσης του αγροτικού πληθυσμού. Συνεπώς έχουμε φθάσει σε δημοσιονομικό αδιέξοδο». Η μείωση λοιπόν του αγροτικού πληθυσμού θα αποτελέσει τον κεντρικό στόχο της αγροτικής πολιτικής, αυτό ακριβώς που προωθείται έμμεσα με την απόφαση για πλήρη αποδέσμευση της αγροτικής παραγωγής από τις ενισχύσεις. Αυτό επιδιώκει η Κυβέρνηση; Να εξωθήσει τους μικρομεσαίους αγρότες να εγκαταλείψουν τη γεωργική απασχόληση Το ερώτημα που προκύπτει είναι μέχρι πότε θα χορηγεί ένα «κοινωνικό επίδομα» ανεξάρτητα από την παραγωγή αγροτικών προϊόντων κι αν η προβλεπόμενη αναθεώρηση της ΚΑΠ το 2009 θα γίνει με νέα σφιχτά δημοσιονομικά κριτήρια. Διότι παρά τους πανηγυρισμούς τίποτα δεν έχει διασφαλισθεί μέχρι το 20013 και πολύ περισσότερο τα κονδύλια και η συζήτηση για την ενδιάμεση αναθεώρηση των κριτηρίων το 2009 καλά κρατεί ….