Ομιλία στην επιτροπή ΔΕΚΟ με θέμα: Διορισμός στη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΣΕ

Πέμπτη, 07 Οκτώβριος 2004 02:00 Διαρκής Επιτροπή
Εκτύπωση
Ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο αναδεικνύεται και με το πολύνεκρο δυστύχημα στο Ασπρονέρι είναι το ζήτημα των χερσαίων εμπορευματικών μεταφορών στη χώρα μας και στην πολιτική που ασκείται σ' αυτόν τον τομέα. Σήμερα το 93% του εμπορευματικού έργου εκτελείται οδικά με φορτηγά αυτοκίνητα και μόλις το 2% με σιδηρόδρομο. Τα φορτηγά θεωρούνται μοχλός της παραγωγικής διαδικασίας και της οικονομικής ανάπτυξης και τυγχάνουν σχετικά ελαστικής μεταχείρισης. Αντίθετα ο τομέας των σιδηροδρομικών μεταφορών συνεχώς συρρικνώνεται, αφού δεν ασκείται πολιτική για να γίνει ανταγωνιστικός, παρά τις κοινοτικές οδηγίες για εξισορρόπηση των χερσαίων μεταφορών και την μετατόπιση έργου προς τις σιδηροδρομικές μεταφορές και για λόγους ασφάλειας και για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας. Αντί αυτών, μέχρι τώρα υπήρξε μεγάλη αδυναμία για την αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων, για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των σιδηροδρομικών υποδομών και ειδικότερα του μεγάλου άξονα Θεσσαλονίκης-Αθήνας. Για τη διασύνδεση των μεγάλων αστικών κέντρων με τις βιομηχανικές περιοχές και τα λιμάνια οι καθυστερήσεις και γενικότερα η κακοδιαχείριση του επείγοντος πακέτου για τις σιδηροδρομικές μεταφορές, για την αναβάθμιση του σιδηροδρομικού δικτύου από το Β' και Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης φέρουν τη χώρα μας συνεχώς ελεγχόμενη και απειλούμενη με πρόστιμα από την ΕΕ. Όμως, το σημαντικότερο είναι ότι στερούν από τον ελληνικό λαό ένα ασφαλές και φιλικό προς το περιβάλλον μέσο μεταφοράς. Θα ήθελα με την ευκαιρία να σας θέσω δύο βασικά και πολύ σημαντικά ερωτήματα. Πρώτο, πώς σκοπεύετε να διασφαλίσετε την συγκεντρωμένη τεχνογνωσία του προσωπικού του ΟΣΕ στα μελλοντικά χρόνια λαμβάνοντας υπόψη ότι εκχωρούνται δραστηριότητες (κατασκευαστικές και συντήρησης) σε ιδιώτες- εργολάβους, (λόγω συνταξιοδότησης – πολιτικής μη προσλήψεων), με αποτέλεσμα την θεωρητική επίβλεψη των προαναφερόμενων δραστηριοτήτων από πλευράς του Οργανισμού, γεγονός που οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην απαξίωση της σιδηροδρομικής εργασίας – γνώσης. Δεύτερο, η σχέση εσόδων του ΟΣΕ από το μεταφορικό του έργο (διακίνηση επιβατών και εμπορευμάτων) είναι 75% από τους επιβάτες και 25% από τα εμπορεύματα. Το αντίστοιχο κόστος μεταφοράς είναι αντιστρόφως ανάλογο (4 μονάδες κόστους οι επιβάτες, 1 τα εμπορεύματα). Επιπλέον σε σχέση με τις χερσαίες εμπορευματικές μεταφορές στην Ελλάδα, ο Σιδηρόδρομος έχει μόλις, όπως προανέφερα, το 2% του μεταφορικού έργου, όταν το αντίστοιχο στην Ευρώπη ανέρχεται σε 14% έως 25%. Ποια στρατηγική σκοπεύετε να ακολουθήσετε για την αύξηση των εσόδων του Οργανισμού λαμβάνοντας υπόψη και τον κοινωνικό χαρακτήρα των επιβατικών μεταφορών αλλά και το καθεστώς του ελεύθερου ανταγωνισμού που διέπει τις εμπορευματικές μεταφορές. Τρίτο, διαπιστώνονται σοβαρές καθυστερήσεις και στον άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη και στον άξονα Αθήνα – Πάτρα και απειλείται πλέον το σύνολο του υπεραστικού δικτύου με διακοπή της χρηματοδότησης των έργων αν δεν έχουμε σοβαρή πρόοδο. Ενδεικτικά θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ότι το έργο του Μπράλου θα έπρεπε να παραδοθεί το 2003 άλλα η ΕΡΓΟΣΕ ανέβαλε την παράδοση κατά τέσσερα χρόνια. Είμαστε ξεκάθαρα υπέρ του σιδηροδρόμου ως μέσου μεταφοράς, οικονομικού, γρήγορου,, ασφαλούς και φιλικού προς το περιβάλλον και θεωρούμε ότι πρέπει να βρεθούν λύσεις κατασκευής του δικτύου με νόμιμες διαδικασίες και αξιόπιστες μελέτες. Πώς σχεδιάζεται να αντιμετωπίσετε όλες αυτές τις εκκρεμότητες και το θέμα της ανάδειξης της χρησιμότητας του σιδηροδρόμου ως σημαντικού μέσου μεταφοράς ανθρώπων και εμπορευμάτων.