Ομιλία στην επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου: Ελληνική Ακτοπλοϊα

Τετάρτη, 15 Δεκέμβριος 2004 02:00 Διαρκής Επιτροπή
Εκτύπωση
Η πραγματικότητα που διαμορφώνεται στην ακτοπλοϊκή συγκοινωνία μετά την ψήφιση του Ν. 2932/01, που θεσμοθετεί την άρση του καμποτάζ και προχωρά στην προσαρμογή της χώρας μας στο καθεστώς της απελευθέρωσης των θαλάσσιων ενδομεταφορών, έχει δημιουργήσει σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στη διασύνδεση των νησιών τόσο με την Αττική, όσο και με τις άλλες περιοχές της χώρας, καθώς και στην ενδοκυκλαδική επικοινωνία. Έχουν πολλαπλασιαστεί οι «άγονες» γραμμές και τα «άγονα» νησιά. Οι βασικές αιτίες αυτής της κατάστασης είναι τόσο οι αδυναμίες του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας να αναλάβει το ρυθμιστικό του ρόλο, όσο και οι εκβιασμοί των εφοπλιστών για μεγαλύτερες επιδοτήσεις και προνόμια. Η κατάσταση αυτή που οδηγεί στην ένταση της απομόνωσης και σε παρεπόμενες επιπτώσεις στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του νησιωτικού μας χώρου δεν μπορεί και δεν πρέπει να συνεχιστεί. Η επιχειρηματολογία των πλοιοκτητών, για ενδεχόμενη παραβίαση των κανόνων του ελεύθερου ανταγωνισμού – σε περίπτωση επιβολής ρυθμιστικών μέτρων στις τακτικές γραμμές – αποτελεί άλλοθι για τη συνεχιζόμενη πολιτική της εξυπηρέτησης των συμφερόντων τους. Η πραγματικότητα του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου τόσο σε εθνικό (άρθρο 4, παρ. 4 του ν. 2932/01), όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο (ερμηνευτική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς τον Κανονισμό 3577/92, 30-10-03) αφήνει σημαντικά περιθώρια να ακολουθηθεί μια διαφορετική πολιτική με κοινωνικά χαρακτηριστικά. Τα Υπουργεία Εμπορικής Ναυτιλίας και Αιγαίου δεν μπορούν και δεν πρέπει να ασκούν με αλληλοκαλύψεις τις αρμοδιότητες των θαλάσσίων μεταφορών. Θα πρέπει να συντονίσουν και να ενοποιήσουν τις λειτουργίες τους σε σχέση με την ακτοπλοϊκή διασύνδεση των νησιών του Αιγαίου. Η κυβέρνηση να αναλάβει, με τη συμμετοχή όλων των αρμοδίων εμπλεκόμενων φορέων, να χαράξει μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για την ελληνική ακτοπλοΐα με γνώμονα την εξυπηρέτηση των κοινωνικών αναγκών. Σε αυτό το πλαίσιο να αναληφθούν προς την ΕΕ πρωτοβουλίες που θα αξιοποιούν την αναγνώριση της ιδιαιτερότητας του νησιωτικού χώρου. Τα αρμόδια κυβερνητικά όργανα να παίξουν το ρυθμιστικό τους ρόλο, υποχρεώνοντας τις πλοιοκτήτριες εταιρείες σε τακτή προσέγγιση όλων των νησιών, που βρίσκονται στις δρομολογιακές γραμμές που οι ίδιες έχουν δηλώσει. Η κάλυψη της επιδότησης των γραμμών δημοσίου συμφέροντος πρέπει να γίνει αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τα αρμόδια όργανα της ΕΕ, αφού και μετά την τελευταία ερμηνευτική ανακοίνωσή της , διαφαίνεται ότι αρχίζει να αναγνωρίζεται έμπρακτα η νησιωτική ιδιαιτερότητα. Η ακτοπλοϊκή συγκοινωνία και η απρόσκοπτη διασύνδεση όλων των νησιών χειμώνα – καλοκαίρι αποτελεί υποχρέωση του κράτους και δεν μπορεί να αφεθεί αποκλειστικά στις δυνάμεις του κέρδους και της αγοράς. Η ακτοπλοϊκή συγκοινωνία αποτελεί πρώτα από όλα δημόσιο και κοινωνικό αγαθό. Η υλοποίηση μιας ακτοπλοϊκής πολιτικής με κοινωνικό περιεχόμενο είναι αντικείμενο σκληρών πολιτικών και κοινωνικών αγώνων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.