ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΗΜΙΝΑΣ ΞΗΡΟΤΥΡΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Τετάρτη, 22 Νοέμβριος 2000 02:00 Διαρκής Επιτροπή
Εκτύπωση
Εκτιμούμε πως οι βουλευτές έχουν σχηματίσει γνώμη ώστε να μπορούμε να οδηγηθούμε σε κοινό πόρισμα ούτως για να προωθήσουμε το ταχύτερο τη δεύτερη φάση που αφορά το θεσμικό πλαίσιο, τις αποφάσεις και το σύστημα ελέγχου. Για το λόγο αυτό προτείνω το παρακάτω σχέδιο πορίσματος και σχετική συζήτηση για τη λήψη απόφασης. Σχέδιο Πορίσματος Η μόνιμη επιτροπή αποτίμησης τεχνολογιών μετά από την ενημέρωση της από την κυβέρνηση, ευρύ φάσμα του επιστημονικού δυναμικού της χώρας και των κοινωνικών οργανώσεων που ειδικεύονται στο θέμα των γενετικά τροποποιημένων προϊόντων, λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τα πορίσματα της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής κατέληξε στα εξής: 1. Η Ελλάδα πρέπει να αποφύγει την καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων φυτών και να στραφεί στη βιολογική γεωργία και την ολοκληρωμένη γεωργική διαχείριση. 2. Πρέπει να απαγορεύσει την είσοδο στη χώρα γενετικά τροποποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού και έτοιμων γενετικά τροποποιημένων διατροφικών προϊόντων ή παραγώγων τους, απαιτώντας πιστοποιητικό «καθαρότητας» για τους εισαγόμενους σπόρους. (ή να αξιοποιήσει τις οδηγίες της συνθήκης του Μότρεαλ). 3. Πρέπει να καταβάλει προσπάθεια για αντίστοιχες αποφάσεις από την Ε.Ε. 4. Απαιτείται ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για την οργάνωση μηχανισμών ελέγχου και πιστοποίησης και των απαιτούμενων νομοθετικών ρυθμίσεων. Αυτό επείγει δεδομένου ότι η εισαγωγή σπόρων γίνεται στο διάστημα Δεκεμβρίου – Ιανουαρίου. 5. Η στροφή προς τη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία προάγει την ποιότητα και την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων και για την ανάπτυξή τους πρέπει να δεσμευτούν ικανοποιητικά κονδύλια από το Γ’ ΚΠΣ. 6. Είναι ανάγκη να χρηματοδοτηθεί η έρευνα στον τομέα της γενετικής για τη δημιουργία εργαστηρίων και επιστημονικών στελεχών για τον έλεγχο αλλά και την καταγραφή, αναπαραγωγή ντόπιου γενετικού υλικού το οποίο θα αξιοποιηθεί από τη βιολογική γεωργία. Ασημίνα Ξηροτύρη – Αικατερινάρη